ASUS Keyboard hotkeys – מבוא

 

 

אינדקס

 

מבוא – הפונקציה של ASUS Keyboard hotkeys

ניתן להשתמש במקשים ישירים של ASUS באמצעות מקש Fn, והם מספקים גישה מהירה לתכונות מוימות ולמעבר בין תכונות מסוימות. תוכל להפעיל את פונקציית המקשים הישירים על ידי לחיצה והחזקה של בשילוב עם המקשים הישירים (F1~F12).

לגירסה החדשה של מקש הפונקציה, עיין למטה. (קח את UX325JA כדוגמה)

+: הפעלה או השבתה של הרמקול

+: החלשת עוצמת הרמקול

+: הגברת עוצמת הרמקול

+: הפחתת בהירות הצג

+: הגברת בהירות הצג

+: הפעלה או השבתה של לוח המגע

+: התאמת הביהרות של המקלדת עם תאורה אחורית

+: שינוי מצב התצוגה (הערה: ודא שהצג השני מחובר למחשב ה-PC הנייד)

+: הפעלת מסך הנעילה

+: הפעלה או השבתה של המצלמה

+: הפעלת הכלי ללכידת המסך

+ : הפעלה של MyASUS

הערה: ייתכן שהתכונת המקשים הישירים תהיה שונה בדגמים שונים. עיין במדריך המשתמש.

החלפת מקש הפונקציה/המקש הישיר Fn + ESC לא נתמכת בכל הדגמים. אנחנו יכולים לבדוק אם יש נורית KED בפינה הימנית העליונה של לחצן [Fn].

אם ניקח את X570UD כדוגמה לגירסה ישנה, המקשים הישירים יכולים להפעיל את הפקודות הבאות:

+:העברת המחשב הנייד למצב שינה

+: הפעלה והשבתה של מצב טיסה

הערה: כשאפשרות זו מופעלת, מצב הטיסה משבית את כל הקישוריות האלחוטית.

+ :הפחתת הבהירות של המקלדת עם תאורה אחורית (בדגמים נבחרים)

+: הגברת הבהירות של המקלדת עם תאורה אחורית (בדגמים נבחרים)

+: הפחתת בהירות הצג

+: הגברת בהירות הצג

+: הפעלה או השבתה של חלונית התצוגה

+: הפעלה או השבתה של מצב התצוגה (ודא שהצג השני מחובר למחשב ה-PC הנייד)

+: הפעלה או השבתה של לוח המגע

+: הפעלה או השבתה של הרמקול

+: החלשת עוצמת הרמקול

+: הגברת עוצמת הרמקול

 

הערה: ייתכן שהתכונת המקשים הישירים תהיה שונה בדגמים שונים. עיין במדריך המשתמש.

 

בנוסף, יש מקשי Windows מיוחדים במקלדת של המחשב הנייד:

: הפעלת תפריט התחל

: הצגת התפריט הנפתח

שים לב שאין מקש השהיה/הפסקה ומקש Scroll Lock במקלדת של מחשבים ניידים חדשים.

אם ברצונך להשתמש בפונקציות האלה, תוכל לפעול לפי ההוראות הבאות:

+: השהיה

+: Break

+: Scroll Lock

 

 

מבוא – ASUS Keyboard Hotkeys AP

מקשים אלה יכולים לעבור בין "פונקציית המקשים הישירים" ופונקציות "F1 - F12" כפי שמוצג למטה. הגדרת ברירת המחדל היא מקשים ישירים.

הזן "Asus Keyboard Hotkeys" בשורת החיפוש. לאחר מכן, לחץ על אפשרות זו.

על ידי הבחירה באפשרות המקשים הישירים, תוכל להשיג פונקציות של מקשים ישירים בהקשה על F1-F12. בנוסף, תוכל עדיין לגשת לפונקציות של F1-F12 בהקשה על Fn ו-F1-F12.

על ידי הבחירה באפשרות F1-F12, תוכל להשיג פונקציות של F1-F12 בהקשה על F1-F12. תוכל עדיין לגשת לפונקציות של מקשים ישירים בהקשה על Fn ו-F1-F12.

 

כיצד להשיג את Asus Keyboard Hotkeys

ASUS Keyboard Hotkeys מותקן מראש במחשבים ניידים מתוצרת ASUS. ניתן גם להוריד אותו מאתר Asus לפי השלבים המפורטים בקישור הבא:

https://www.asus.com/il/support/FAQ/1035376/

מצא את "Asus Keyboard Hotkeys" תחת כלים. לחץ על "הורד".

אם אינך יכול למצוא את "Asus Keyboard Hotkey(ATK Package)" בכלי, התכונה הזו שולבה ב-MyASUS.

 

כך תועבר לדף בחנות Microsoft בלחיצה על "השג את האפליקציה"

לחץ על "השג", התחבר לחשבון Microsoft שלך כדי להשיג את היישום. פעל לפי ההנחיות כדי להתקין.

 

כיצד ניתן להסיר את ההתקנה של ASUS Keyboard Hotkeys

אם ברצונך להסיר את התקנת האפליקציה, עיין בקישור הבא:

https://www.asus.com/il/support/faq/1013598

 

אם אינך מוצא את האפליקציה ASUS Keyboard Hotkeys במחשב הנייד שלך, תוכל להגדירה באפליקציה MyASUS. למידע נוסף על ההפעלה, תוכל לעיין בקישור הבא.

https://www.asus.com/il/support/FAQ/1045651

 

הזן את "MyASUS" בשורת החיפוש של תפריט התחל כדי למצוא את אפליקציית MyASUS ל-Windows.

מערכת ההפעלה Windows 11

לחץ על הסמל של [חיפוש] בשורת המשימות(1), ואז הקלד את השם (או מילת מפתח מתוכו) בתיבת החיפוש(2). תראה את התוצאות תחת [התאמה מיטבית](3). לכן, תוכל למצוא את היישומים, הקבצים או ההגדרות לגישה מהירה.

 

מערכת ההפעלה Windows 10

לחץ על הסמל של [חיפוש] בשורת המשימות(1), ואז הקלד את השם (או מילת מפתח מתוכו) בתיבת החיפוש(2). תראה את התוצאות תחת [התאמה מיטבית](3). לכן, תוכל למצוא את היישומים, הקבצים או ההגדרות לגישה מהירה.

 

תוכל להגדיר אותו כמו שמופיע למטה (תומך רק במחשב נייד עם ASUS System Control Interface גירסה 2 ומעלה).

Keyboard Hotkeys (מקשים ישירים במקלדת):

[מקשים ישירים] – לחץ על F1-F12 כדי להפעיל את פונקציית המקש הישיר שצוין

[F1-F12] -- לחץ על F1-F12 כדי להפעיל את הפונקציות F1-F12 המוגדרות לפי המערכת או אפליקציה ספציפית.

*אם אנחנו משתמשים בקיצור המקלדת fn + esc כדי להחליף את ההגדרות, הגדרות קיצורי המקשים של MyASUS ישתנו באופן סינכרוני.

 

 

הורד את MyASUS כעת כדי לחוות שירות מושלם. לחץ כאן!