စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
ASUS recommends Windows 11 Pro for business.
33 ပစၥည္း
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္:
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္: Recommend
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
By Brand / Series
CPU
GPU
Display Size
Display Type
Memory
Storage
Connectivity
Networking
Battery
AURA Sync
အားလံုံးခ်ဲ႕မည္
ပယ္ဖ်က္မည္
ျပဳလုပ္မည္
ေ႐ြးထုတ္မႈဆီသုိ႔
ASUS TUF Dash F15 (2022)
ASUS TUF Dash F15 (2022)
ASUS TUF Dash F15 (2022)
15.6"
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11
 • Up to GeForce RTX 3070 Laptop GPU
 • Intel® Core i7-12650H Processor 
 • Up to 15.6” QHD 165Hz 100% DCI-P3 Display 
 • Arc Flow Fans
 • MIL-STD-810H Standards
 • 19.95mm Thin Chassis
 • All-day Battery Life & 100W Type-C Charging

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ASUS TUF Gaming F15 (2022)
ASUS TUF Gaming F15 (2022)
ASUS TUF Gaming F15 (2022)
15.6"
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home
 • Up to GeForce RTX 3070 Laptop GPU
 • Intel® Core i7-12700H Processor
 • MUX Switch
 • Up to 15.6” QHD 165Hz 100% DCI-P3 Display
 • Arc Flow Fans
 • MIL-STD-810H Standards

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ASUS TUF Gaming A15 (2022)
ASUS TUF Gaming A15 (2022)
ASUS TUF Gaming A15 (2022)
15.6"
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home
 • Up to GeForce RTX 3070 Laptop GPU
 • AMD Ryzen 7 6800H Processor
 • MUX Switch
 • Up to 15.6” QHD 165Hz 100% DCI-P3 Display
 • Arc Flow Fans
 • MIL-STD-810H Standards

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RC-HN068W
ROG Strix G15 (2022) G513RC-HN068W
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ227W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ227W
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ224W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ224W
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HX
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HF139W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HF139W
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RM-HQ021W
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RM-HQ021W
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RW-LN083W
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RW-LN083W
0.0 out of 5 stars.


 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ASUS TUF Gaming F15
2021 ASUS TUF Gaming F15
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home
 • Up to GeForce RTX 3060
 • Up to Intel® Core i9-11900H
 • Up to 15.6” FHD 240Hz 100% sRGB
 • Dual 83-Blade Fans

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ASUS TUF Dash F15
2021 ASUS TUF Dash F15
2021 ASUS TUF Dash F15
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 10 Pro
 • Up to GeForce RTX™ 3070
 • Up to 11th Gen Intel® Core™ i7
 • Up to 15.6” FHD 240Hz/3ms 100% sRGB
 • Thunderbolt 4 Support

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ASUS TUF Gaming A15
2021 ASUS TUF Gaming A15
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home
 • Up to GeForce RTX™ 3070
 • Up to AMD Ryzen™ 7 5800H
 • Up to 15.6” FHD 240Hz 100% sRGB
 • Dual 83-Blade Fans

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ022T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ022T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QR-HQ034T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QR-HQ034T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ047T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ047T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ044T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ044T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QE-HQ073T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QE-HQ073T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QC-HQ067T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QC-HQ067T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QR-HF051T
2021 ROG Strix G15 G513QR-HF051T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QM-HF119T
2021 ROG Strix G15 G513QM-HF119T
0.0 out of 5 stars.


 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
comparison icon
Compare (0)