စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
ASUS recommends Windows 11 Pro for business.
11 ပစၥည္း
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္:
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္: Recommend
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
By Brand / Series
CPU
GPU
Display Size
Display Type
Memory
Storage
Connectivity
Networking
Battery
AURA Sync
အားလံုံးခ်ဲ႕မည္
ပယ္ဖ်က္မည္
ျပဳလုပ္မည္
ေ႐ြးထုတ္မႈဆီသုိ႔
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-KH124W
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-KH124W

ROG Strix SCAR 17 (2022)
G733ZW-KH124W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-LL118W
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-LL118W

ROG Strix SCAR 17 (2022)
G733ZW-LL118W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H
 • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZM-KH010W
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZM-KH010W

ROG Strix SCAR 17 (2022)
G733ZM-KH010W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL130W
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL130W

ROG Strix G17 (2022)
G713RW-LL130W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HX
 • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL170W
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL170W

ROG Strix G17 (2022)
G713RW-LL170W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QS-HG127T
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QS-HG127T

2021 ROG Strix SCAR 17
G733QS-HG127T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QR-HG025T
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QR-HG025T

2021 ROG Strix SCAR 17
G733QR-HG025T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QR-HG026T
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QR-HG026T

2021 ROG Strix SCAR 17
G733QR-HG026T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800H
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QM-HG012T
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QM-HG012T

2021 ROG Strix SCAR 17
G733QM-HG012T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800H
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QM-HG016T
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QM-HG016T

2021 ROG Strix SCAR 17
G733QM-HG016T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QM-K4064T
2021 ROG Strix SCAR 17 G733QM-K4064T

2021 ROG Strix SCAR 17
G733QM-K4064T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800H
 • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
comparison icon
Compare (0)