စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
ASUS recommends Windows 11 Pro for business.
15 ပစၥည္း
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္:
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္: Recommend
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
By Brand / Series
CPU
GPU
Display Size
Display Type
Memory
Storage
Connectivity
Networking
Battery
AURA Sync
အားလံုံးခ်ဲ႕မည္
ပယ္ဖ်က္မည္
ျပဳလုပ္မည္
ေ႐ြးထုတ္မႈဆီသုိ႔
ROG Strix G15 (2022) G513RC-HN068W
ROG Strix G15 (2022) G513RC-HN068W

ROG Strix G15 (2022)
G513RC-HN068W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HF139W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HF139W

ROG Strix G15 (2022)
G513RM-HF139W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ224W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ224W

ROG Strix G15 (2022)
G513RM-HQ224W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HX
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ227W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ227W

ROG Strix G15 (2022)
G513RM-HQ227W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QR-HF051T
2021 ROG Strix G15 G513QR-HF051T

2021 ROG Strix G15
G513QR-HF051T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QM-HF118T
2021 ROG Strix G15 G513QM-HF118T

2021 ROG Strix G15
G513QM-HF118T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QM-HF119T
2021 ROG Strix G15 G513QM-HF119T

2021 ROG Strix G15
G513QM-HF119T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QE-HF128T
2021 ROG Strix G15 G513QE-HF128T

2021 ROG Strix G15
G513QE-HF128T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QC-HF118T
2021 ROG Strix G15 G513QC-HF118T

2021 ROG Strix G15
G513QC-HF118T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513QC-HN073T
2021 ROG Strix G15 G513QC-HN073T

2021 ROG Strix G15
G513QC-HN073T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN009T
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN009T

2021 ROG Strix G15
G513IH-HN009T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce GTX 1650
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 4800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN011T
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN011T

2021 ROG Strix G15
G513IH-HN011T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce GTX 1650
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 4800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN011W
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN011W

2021 ROG Strix G15
G513IH-HN011W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce GTX 1650
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 4800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN010T
2021 ROG Strix G15 G513IH-HN010T

2021 ROG Strix G15
G513IH-HN010T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce GTX 1650
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 4800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Strix G15 G513IE-HN009W
2021 ROG Strix G15 G513IE-HN009W

2021 ROG Strix G15
G513IE-HN009W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 4800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
comparison icon
Compare (0)