စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
ASUS recommends Windows 11 Pro for business.
11 ပစၥည္း
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္:
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္: Recommend
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
By Brand / Series
CPU
GPU
Display Size
Display Type
Memory
Storage
Connectivity
Networking
Battery
AURA Sync
အားလံုံးခ်ဲ႕မည္
ပယ္ဖ်က္မည္
ျပဳလုပ္မည္
ေ႐ြးထုတ္မႈဆီသုိ႔
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RM-HQ021W
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RM-HQ021W

ROG Zephyrus G15 (2022)
GA503RM-HQ021W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RW-LN083W
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RW-LN083W

ROG Zephyrus G15 (2022)
GA503RW-LN083W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ022T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ022T

2021 ROG Zephyrus G15
GA503QS-HQ022T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QR-HQ034T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QR-HQ034T

2021 ROG Zephyrus G15
GA503QR-HQ034T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ044T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ044T

2021 ROG Zephyrus G15
GA503QM-HQ044T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ047T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ047T

2021 ROG Zephyrus G15
GA503QM-HQ047T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QE-HQ073T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QE-HQ073T

2021 ROG Zephyrus G15
GA503QE-HQ073T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QC-HQ067T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QC-HQ067T

2021 ROG Zephyrus G15
GA503QC-HQ067T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HB138T
2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HB138T

2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE
GX551QS-HB138T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 15.6 inch, 4K UHD (3840 x 2160) 16:9, Refresh Rate:120Hz
 • 1TB + 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 Performance RAID0 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QR-HF030T
2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QR-HF030T

2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE
GX551QR-HF030T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HX
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM-HF022T
2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM-HF022T

2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE
GX551QM-HF022T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 7 5800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
comparison icon
Compare (0)