ASUS Premium Care - Introductie

 

Wij zorgen voor uw producten - ASUS biedt u betere bescherming met Premium Care.

Wat is ASUS Premium Care?

Met ASUS Premium Care kunt u uw garantieperiode verlengen, de garantiedekking uitbreiden en extra bescherming toevoegen aan uw ASUS-producten met probleemloze reparatie of vervanging.

 

Wanneer kan ik ASUS Premium Care kopen voor mijn ASUS-producten?

1. Het ASUS-garantie-uitbreidingspakket moet worden gekocht en geactiveerd binnen de garantieperiode van uw ASUS-producten. 
2. Andere ASUS-services (Local Accidental Damage Protection / Battery Service Package / Hard Disk Drive Retention / On-Site Service) moeten binnen 180 dagen na de factuurdatum van uw ASUS-product worden aangeschaft en geactiveerd. 
3. Alleen notebooks / commerciële notebooks / gaming-notebooks kunnen worden aangeschaft voor verlengde garantie binnen de garantieperiode van de machine, en de totale garantie is beperkt tot maximaal drie jaar.

 

Waar kan ik ASUS Premium Care kopen voor mijn ASUS-producten?

ASUS Premium Care kan alleen worden gekocht in het land waar u oorspronkelijk uw gloednieuwe ASUS-product hebt gekocht. U kunt het kopen via:

 1. MyASUS-app: klik hier om het aankoopproces van het MyASUS-garantie-uitbreidingspakket te bekijken
 2. Ga naar ASUS Store en klik op garantie-uitbreiding.
 3. Neem contact op met erkende ASUS-wederverkoper voor gedetailleerde informatie.

* Merk op dat de beschikbaarheid van het ASUS Premium Care-kanaal per land kan verschillen.

 

 

ASUS Premium Care is beschikbaar voor de volgende ASUS-producten:

 1. Notebook
 2. Commercieel notebook
 3. Game Notebook
 4. Alles-in-één pc
 5. Commercieel Desktop
 6. Consumenten Desktop
 7. Mini-pc, Vivo-pc
 8. Server
 9. VGA

* Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van Premium Care-productlijnen per land kan verschillen.

 

Wat dekt ASUS Premium Care?

 1. ASUS Premium Care is alleen van toepassing op originele ASUS-hardware ingebouwd in de ASUS-producten, met uitzondering van onderdelen die niet zijn geïnstalleerd door ASUS, niet-ASUS-onderdelen die zijn vervangen door ASUS Service Center, software, externe apparaten, accessoires, randapparatuur en gebundelde verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt) op de batterij van het product, draagtassen, ondersteuningsschijven, kabels en draden of muis). ASUS is niet verantwoordelijk voor het herstellen of opnieuw installeren van andere gegevens of programma's dan software die door ASUS is geïnstalleerd toen het ASUS-product werd vervaardigd.
 2. De batterij van het product wordt beschouwd als een verbruiksartikel. Vanwege de levensduur van de batterij is er mogelijk beperkte garantiedekking voor dit onderdeel. De garantieperiode voor de batterij blijft onderworpen aan de standaardgarantie die u bij het ASUS-product hebt ontvangen. ASUS Premium Care bevat geen verlenging van de batterijgarantie tenzij anders vermeld op het certificaat of in het aankoopdocument.

 

Hoe ASUS Premium Care te activeren?

Stap 1: Word een ASUS-lid

Ga naar ASUS Member Site en meld u aan om ASUS-lid te worden. Als u al een ASUS-lid bent, gaat u verder met stap 2.

Stap 2: Registreer uw product

Log in op ASUS Member Site en klik op "Productregistratie" in de linkerkolom. Vul het formulier in met de relevante details van uw ASUS-product. Als u uw product al hebt geregistreerd, gaat u verder met stap 3.

Stap 3: Activeer uw Premium Care

Klik in het menu aan de linkerkant op "Activering garantieverlenging" en volg deze instructies:

(1) Selecteer het geregistreerde product waarmee u ASUS Premium Care wilt activeren.

(2) Voer de contractcode en het wachtwoord in.

(3) Klik op Verzenden om het proces te voltooien.

 

Voorwaarden:

 1. ASUS Premium Care is alleen ontworpen voor ASUS-producten.
 2. Zorg ervoor dat het producttype van ASUS Premium Care dat u hebt gekocht, overeenkomt met uw ASUS-product.
 3. Eén contractcode van ASUS Premium Care kan slechts eenmaal worden toegepast op één ASUS-product.
 4. ASUS Premium Care kan alleen worden gekocht en geactiveerd in het land waar u oorspronkelijk uw gloednieuwe ASUS-product hebt gekocht. ASUS behoudt zich het recht voor om te beslissen of uw ASUS-product in aanmerking komt voor ASUS Premium Care-aankopen.
 5. Internationale garantieservices zijn beperkt tot de landen waar ASUS internationale service biedt. Serviceopties, beschikbaarheid van onderdelen en responstijd kunnen per land verschillen.
 6. Bewaar zowel het (i.) Het aankoopbewijs van uw ASUS-product als (ii.) Het aankoopbewijs van de ASUS Premium Care voor referentie als toekomstige serviceverzoeken zijn vereist.
 7. Alle componenten of producten die zijn gerepareerd of vervangen door ASUS of een door ASUS geautoriseerde technicus vallen onder de garantie voor de resterende duur van de standaardgarantieperiode, maar niet minder dan drie maanden na de service die aan u is verleend in overeenstemming met ASUS Premium Care.
 8. Voordat u contact opneemt met ASUS voor reparatie, moet u:
 • Maak een back-up van al uw persoonlijke gegevens en verwijder alle vertrouwelijke, bedrijfseigen informatie op de harde schijf. ASUS is niet verantwoordelijk voor verlies van uw eigen programma's, gegevens of informatie zoals hierboven aangegeven.
 • Haal de volgende informatie op bij uw ASUS-product: besturingssysteemversie, BIOS-versie en meld het als u recente hardware- of softwarewijzigingen hebt aangebracht.
 • Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: de modelnaam van uw ASUS-product, het serienummer, de verkoopfactuur / ontvangstbewijs met de aankoopdatum en garantiekaart. U moet een aankoopbewijs overleggen voordat garantieservice wordt aangeboden of gepland is om te worden uitgevoerd.

ASUS Premium Care-pakketinformatie

Garantieverlenging

• Onder voorbehoud van voltooiing van de activering, wordt de garantieperiode van uw product automatisch verlengd vanaf de oorspronkelijke einddatum van de garantie van uw product.

• Met uitzondering van de wijziging van de garantieperiode, blijven alle andere voorwaarden hetzelfde als de standaard ASUS-garantie.

• Dit servicepakket dekt geen software, batterij, randapparatuur, gratis accessoires zoals muis of tas, en door de klant veroorzaakte schade.

• Dit servicepakket omvat internationale ondersteuning. De service wordt verleend volgens de lokale norm en het servicebeleid. Raadpleeg het gedeelte Internationale garantie en ondersteuning van uw garantiekaart voor meer informatie. (Alleen internationaal)

 

Lokale bescherming tegen onopzettelijke schade

• Dit servicepakket biedt dekking voor de volgende soorten onopzettelijke schade die voortkomen uit normaal gebruik: vallen, vallen of andere botsingen, vloeistofschade, elektrische spanningspieken, onopzettelijke breuken

• De totale cumulatieve kosten van reparatieservices die onder dit servicepakket worden geleverd, mogen de aankoopprijs van het product door de klant niet overschrijden.

• Alle onderdelen die door een ASUS-servicecentrum worden gerepareerd of vervangen, vallen onder de garantie van drie maanden of voor de rest van de garantieperiode, afhankelijk van wat van toepassing is.

• Om een claim in te dienen onder dit Servicepakket, moet u een uitleg geven over waar en wanneer het incident heeft plaatsgevonden, evenals een gedetailleerde beschrijving van het incident.

 

HDD-behoud

• Deze service ondersteunt een onbeperkt aantal harde schijven ("HDD") en dekt de originele ingebouwde harde schijf die bij uw ASUS-product is geleverd en de vervangende harde schijf die is geïnstalleerd door een door ASUS geautoriseerde technicus in overeenstemming met de voorwaarden van deze service.

• Met deze service kunt u de defecte harde schijf behouden en een vervangende harde schijf ontvangen die is geïnstalleerd door een door ASUS geautoriseerde technicus nadat de storing van de harde schijf is bevestigd door de door ASUS geautoriseerde technicus. De behouden HDD zal niet worden ondersteund door voortdurende ondersteuning.

Verantwoordelijkheden van de klant:

• U dient bij het aanvragen van service op locatie aan te geven of u gebruik wilt maken van deze HDD Retention service.

• Het is uw verantwoordelijkheid om "fysieke controle" over de defecte harde schijf te behouden en ervoor te zorgen dat persoonlijke, vertrouwelijke of eigendomsgegevens op de defecte harde schijf worden vernietigd of veilig blijven.

• Het is uw verantwoordelijkheid om de defecte harde schijf weg te gooien in overeenstemming met de lokaal geldende wet- en regelgeving.

• U of een geautoriseerde vertegenwoordiger van u moet het door ASUS verstrekte document voor het bewaren van de harde schijf ondertekenen om het behoud van de harde schijf te bevestigen.

 

Lokale service op locatie

• Dit servicepakket biedt lokale ondersteuning op locatie voor uw product.

• Voorafgaand aan service op locatie, kunnen onze technische ondersteuningsmedewerkers u vragen om u te helpen bij het oplossen van problemen met het product. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie het gedeelte "Wanneer u contact opneemt met de ASUS-klantenservice" in de garantiekaart die bij ons product is geleverd, of ga naar https://support.asus.com/.

• Als het probleem niet op afstand wordt opgelost, wordt technische ondersteuning op locatie voor uw product geregeld met een door ASUS geautoriseerde technicus die doorgaans tegen het einde van de volgende werkdag naar uw locatie wordt gestuurd; reactietijden kunnen variëren afhankelijk van geografische locatie, reserveonderdelen en lokale beschikbaarheid van service.

• U moet de door ASUS geautoriseerde technicus toegang geven tot uw faciliteiten en ASUS-producten, evenals elektriciteit, internetverbinding, ASUS Driver CD / DVD (indien meegeleverd met het product), en een voldoende en veilige werkruimte.

• Als het product defect raakt tijdens normaal en correct gebruik binnen de dekkingsperiode van dit servicepakket, zal ASUS de defecte onderdelen van het product, of het product zelf, repareren of vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten die functioneel gelijkwaardig of superieur zijn aan die oorspronkelijk zijn geleverd.

• Als defecte onderdelen worden vervangen onder deze service, gaat u er van tevoren mee akkoord het eigendom van de vervangen defecte onderdelen over te dragen aan ASUS.

• In het geval dat de door ASUS geautoriseerde technicus constateert dat het product buiten het dekkingsbereik valt, ontvangt u een kostenlijst en wordt de service alleen tegen betaling geleverd. Als u ervoor kiest om niet door te gaan met de reparatie, worden alle kosten die Asus al heeft gemaakt in rekening gebracht (inclusief maar niet beperkt tot het ter plaatse sturen van een technicus, testen / debuggen enz.).

 

Accuservicepakket

• Dit servicepakket is een verlenging van de dekkingsperiode van de standaard batterijgarantie.

• U heeft recht op één batterijvervanging per jaar in geval van batterijstoring gedurende de verlengde periode na uw batterij

originele basis garantieperiode.

• Behalve de wijziging van de garantieperiode voor de accu, zijn alle andere voorwaarden dezelfde als de standaardgarantie voor accu's. Raadpleeg de garantiekaart die bij uw product is geleverd voor de voorwaarden van de standaard batterijgarantie.

• Dit servicepakket dekt alleen de originele batterij die bij uw ASUS-product is geleverd.

• De vervangende batterij wordt gedekt door dit servicepakket voor de resterende dekkingsperiode, maar niet minder dan 3 maanden.

• Dit servicepakket dekt alleen fabricagefouten en sluit elke verwachte capaciteitsvermindering als gevolg van gebruik uit.

 

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem contact op met het zorgcentrum:

Als u vragen heeft over ASUS Premium Care, neem dan contact met ons op via livechat, ondersteuningssite of MyASUS-app.

 

Download MyASUS nu om een perfecte service te ervaren. KLIK HIER!