Viktig informasjon

Garanti for bærbar PC

En begrenset garanti tilbys for maskinvareprodukter av merket Asus. Denne begrensede garantien dekker ikke eventuelle programvare eller programmer, produkter eller periferutstyr som ikke er av merket Asus.

Asus garanterer at den bærbare Asus-PC-en som du har kjøpt ikke vil ha materiell- eller produksjonsfeil ved normal bruk i den begrensede garantiperioden. Den begrensede garantien starter fra kjøpsdato. Kvitteringen, som viser kjøpsdato, er bevis for kjøpsdato. Våre servicesentre eller autoriserte servicekontorer kan kreve at du legger frem bevis på kjøpet som en betingelse for å motta garantiservice. Du har rett til maskinvaregarantiservice hvis en reparasjon er nødvendig innenfor den begrensede garantiperioden.

Under den begrensede garantiperioden vil Asus, etter eget skjønn, reparere eller erstatte alle defekte komponenter. Alle reservedeler eller moduler som fjernes i henhold til denne begrensede garantien tilfaller Asus.

A. Unntak fra denne begrensede garantiservicen

Asus garanterer ikke uavbrutt eller feilfri bruk av dette Produktet. Enhver teknisk eller annen støtte som gis for produktet under garanti, for eksempel assistanse via telefon for spørsmål om bruk og spørsmål om produktoppsett og informasjon vil bli gitt uten garantier av noe slag. Garantien dekker bare feil eller funksjonsfeil som skjedde under garantiperioden og under normal bruk, samt alle materiell eller produksjonsfeil. Garantien vil ikke gjelde dersom:

 • produktet har blitt tuklet med, reparert og/eller tilpasset av en uautorisert person;
 • serienummeret, komponenter eller tilbehør til den bærbare PC-en har blitt endret, slettet eller fjernet;
 • garantiseglene har blitt ødelagt eller endret;
 • det er skade forårsaket av ulykke, naturkatastrofe, tilsiktet eller utilsiktet misbruk, mishandling, manglende eller feil vedlikehold, eller bruk under unormale forhold;
 • det er skade forårsaket av feil installasjon eller feil tilkobling til en ekstern enhet (f.eks. skjerm, tastatur);
 • det er skade forårsaket av en ekstern elektrisk feil eller ulykke;
 • det er skade fra bruk utenfor parametere for bruk eller lagring eller miljø beskrevet i brukerhåndboken;
 • det er skade fra bruk av deler som ikke er produsert eller solgt av ASUSTeK;
 • det er skade på eller tap av program, data eller flyttbare lagringsmedier, eller hvis det foreligger kostnader for å gjenopprette program eller data;
 • det er skade fra tredjeparts programvare eller fra virus(er);
 • det er tap av programvare eller data som måtte ha oppstått under reparasjon eller ombytte.

Hvis den bærbare PC-en returneres til ASUS' reparasjonssenter eller et autorisert servicekontor i løpet av garantiperioden, betyr ikke det automatisk at den vil repareres gratis. Når produktet mottas, forbeholder ASUS seg retten til å kontrollere gyldigheten til din garanti og din forespørsel om garantiservice.

Verken Asus, Asus' reparasjonssenter Asus sitt autoriserte servicekontor, eller din forhandler er ikke ansvarlige for noe av din konfidensielle eller personlige informasjon som ligger på produktet som du returnerer til Asus, Asus' reparasjonssenter eller Asus sitt autoriserte servicekontor, for noen grunn. Du bør fjerne all slik informasjon fra produktet før du returnerer det.

Asus, Asus' reparasjonssenter eller Asus' autoriserte servicekontor er ikke ansvarlige for skade på eller tap av personlige data, programmer eller flyttbare lagringsmedier. Asus er ikke ansvarlig for tilbakestilling eller reinstallering av data eller programmer annet enn programvare som ble installert av Asus da produktet ble produsert.

Advarsel:

 • Garantiperioden kan variere avhengig av region; forhør deg med kjøpsstedet.
 • Garantien blir ugyldig hvis skade/feilfunksjon er forårsaket av feil håndtering/bruk/ødeleggelse.
 • Garantien er ugyldig hvis serienummermerket er fjernet eller brutt.
 • Garantien er ugyldig ved demontering av sluttbruker eller ikke-ASUS-autorisert serviceverksted.
 • Vennligst besøk nettsiden "ASUS premium care" på ASUS-støtteområdet for garantiforlengelse eller informasjon om spesielle garantipakker; for reparasjon under utvidet garantidekning kan du kontakte kjøpsstedet.

For informasjon om telefonnummer for reparasjon av bærbar PC, se HER.