Viktig informasjon

ASUS batteriinformasjonsenter

Batteripakkens levetid vil avhenge av miljøtemperaturen, fuktighet og bruken av den bærbare PC-en.

 1. Ytelsesdemping for batterikapasiteten som følge av bruk i forhold til sykluser følger en lineær kurve.
 2. Lithium-Ion (Li-ion)-batterier har vanligvis en levetid på mellom 300 og 500 sykluser. Med moderat bruk, kan Lithium-ion-batterier forventes å levere rundt 80 % av sin opprinnelige kapasitet etter 300 sykluser eller etter ett års bruk.
 3. En høyere eller lavere omgivelsestemperatur under drift kan resultere i en 60% eller mer tap av kapasitet gitt samme antall sykluser.
 4. Andre faktorer som påvirker batteriets levetid er systemdesign, modellen, og operativsystemets strømstyringsinnstillinger. Miljøtemperaturen, samt antall ganger batteriet blir helt utladet og oppladet, påvirker også batteriets ytelse.
 5. Batteripakkens nedladingstid på en bærbar datamaskin er direkte berørt av innstillingene for strømstyring og hvilke typer programmer som kjører. For eksempel vil prosessor-intensive programmer for grafikk og animasjon, spill og videoavspilling forbruke mer strøm enn alminnelige skrivebordsapplikasjoner.
1. Ta ut batteriet fra den bærbare PC-en og koble fra strømadapteren når maskinen ikke skal brukes på mer enn to uker. Siden batteriet vil lades ut over tid under lagring, må den lades hver tredje måned for å forlenge sykluskapasiteten, ellers kan det miste evnen til lade eller holde strøm i fremtiden. 2. Batteriet bør oppbevares ved en temperatur på mellom 10℃ og 30℃. Du må også ta i betraktning at den bærbare PC-ens interne temperatur er høyere enn utvendig temperatur. Alle temperaturer under dette området vil redusere batteriets ytelse. Bruk av batteriet ved en høyere temperatur øker risikoen for at batteriet eksploderer.
3. Batteriet har vanligvis en levetid på mellom 300 og 500 sykluser ved normal bruk og driftsforhold. Bruk av den bærbare PC-en i en høyere eller lavere temperatur påvirker det totale antallet sykluser i batteriets levetid. 4. Ikke oppbevar batteriet i et fuktig eller kaldt miljø! Fuktighet eller kalde omgivelser kan fremskynde nedladingstiden. De kjemiske ingrediensene inne i batteriet kan brytes ned når de utsettes for lave temperaturer. På den annen side, er det fare for eksplosjon når det er utsatt for ekstremt høye temperaturer.
5. Unngå å koble strømadapteren inn og ut ofte for å forlenge batteriets levetid. 6. Ikke plasser maskinen eller batteriet i nærheten av en radiator, peis, ovn, eller andre varmekilder. Temperaturer over 60℃(140℉) kan føre til at batteriet eksploderer, lekker kjemiske væsker, eller føre til brann.
 1. ASUS Power4Gear (Super Hybrid Engine) gir deg fire strømstyringsmodi for ulike scenarier. Når systemet skifter til DC-modus, vil ASUS Power4Gear automatisk bytte til strømsparemodus å forlenge batteriets levetid.

  Du kan også gjøre følgende:

  • Sett ned skjermens lysstyrke.
  • Begrens ytelsen til prosessoren (CPU) ved å justere "Maksimal prosessortilstand" og "Minimal prosessortilstand". Du kan redusere strømforbruket ved å redusere prosessoraktivitet.*
  • Slå av enheter/maskinvarekomponenter som ikke er i bruk.
  • Aktiver automatisk strømsparing (reduser lysstyrken på skjermen, slå av skjerm, dvale etter) for å redusere strømforbruket.

  Endrer du prosessortilstanden vil det påvirke systemets ytelse. ASUS foreslår at du bruker standardinnstillingen for hver strømsparingsmodus.

 2. Slå av trådløse enheter (Fn + F2)
  Hvis du bare kjører applikasjoner som ikke trenger nettverkstilgang, som tekstbehandling, kan du slå av det trådløse nettverkskortet, Bluetooth- eller 3G-kort for å redusere strømforbruket.
 3. Slå av andre programmer og tilbehør Du kan slå av programmer eller tilbehør som for øyeblikket ikke er i bruk. Slå av eller deaktivere unødvendige programmer eller komponenter for å redusere strømforbruket og forlenge batteriets levetid.

 1. Følgende vilkår og betingelser gjelder for ASUS' batterigaranti .
  • Hvis batteriet er dekket av garanti og fører til at den bærbare PC-en plutselig slår seg på eller av eller hindrer systemet fra å slås på vil ASUS erstatte det defekte batteriet med et nytt et.
  • Asus vil erstatte et nytt batteri under følgende forutsetninger: (a) Batteriet blir ikke ladet, (b) den bærbare PC-en er ikke i stand til å oppdage batteritilkoblingen, (c) Systemet ber eller advarer brukeren gjentatte ganger om å bytte batteri, (d) oppladingsindikatoren blinker unormalt.
 2. Untakk i den begrensede garantiperioden
  • Normal reduksjon i batteriets kapasitet over tid på grunn av bruk.
  • Produktet har blitt tuklet med, reparert og/eller tilpasset av en uautorisert person.
  • Unnlatelse av å fremlegge bevis for kjøp eller garantien forseglingen er brutt eller endret. For å benytte den begrensede garantien må du beholde kjøpsbevis og ikke fjerne garantiforseglingen på produktet.
  • Elektroniske komponenter viser rust eller tegn på oksidasjon på grunn av eksponering for fukt eller intern lekkasje.
  • Misbruk eller forsømmelse.
 1. Lithium-Ion-batterier

  Litium-batterier (Li-Ion) benytte anodematerialer inkludert litiummetall eller litium legering og en ikke-vandig elektrolyttoppløsning. Lithium-Ion-batterier gir høy spenning, lang levetid, og rask lading. De er lette, ikke-forurensende, og lider ikke av minneeffekten som følge av ufullstendig nedlading. De kan lades raskt og brukes med en smart batterilader og samtidig opprettholde høy energitetthet og kapasitet. Lithium-Ion-batterier brukes i produkter som mobiltelefoner og bærbare datamaskiner.

 2. Litiumpolymerbatteri

  Litiumpolymerbatteri er i dag det mest brukte batteriet på markedet. Fordelene inkluderer en høyere energitetthet og en batteripakke som kan være liten, tynn, lett og rimelig. Litiumpolymerbatterier kan lages i alle fasonger og kapasiteter og kan være så tynne som 0,5 mm. De gir dobbelt så høy kapasitet som et litium-ion-batteri av samme størrelse. Litiumpolymerbatterier finnes i dag i mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett.

Den eksklusive SuperBatt-teknologien bruker ASUS' smarte ladealgoritme for å utvide potensialet til batteriet på den bærbare PC-en. Mens standard batterier svekkes med tiden og lades til lavere nivåer desto fler sykluser de går gjennom, lager SuperBatt opptil 70 % selv etter 1000 sykluser – tre ganger mer enn normale batterier.

* ASUS SuperBatt kun på K45, K55, K75 og K95.

Testmodus Kapasitet etter sykluser
300 sykluser 1000 sykluser
Normal lading hos andre merker 80%~70% I/T
Smart ladecelle ~90% ~70%