Ważne informacje

Uszkodzenie spowodowane przez użytkownika

Ostatnia aktualizacja : 2013/10/15

1. Zadrapana ścieżka na obwodzie drukowanym [ Rysunek 1~6 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
3 linie lub mniej, obwód drukowany nie pęknięty w środku Przyjęte Opłata Opłata
Więcej, niż 3 linie lub obwód drukowany pęknięty w środku Odrzucone - -
 • ↑ Rysunek 1

 • ↑ Rysunek 2

 • ↑ Rysunek 3

 • ↑ Rysunek 4

 • ↑ Rysunek 5

 • ↑ Rysunek 6

Zadrapana ścieżka na obwodzie drukowanym [ Rysunek 7~8 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
3 linie lub mniej, PAD nie pęknięty Przyjęte Opłata Opłata
Więcej, niż 3 linie lub PAD pęknięty Odrzucone - -
 • ↑ Rysunek 7

 • ↑ Rysunek 8

Top
2. Pęknięty obwód drukowany [ Rysunek 9~10 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Uszkodzony element zniszczył obwód drukowany Odrzucone Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 9

 • ↑ Rysunek 10

Pęknięty obwód drukowany [ Rysunek 11~14 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Lekkie złamanie na krawędzi obwodu drukowanego, brak przerwanych ścieżek. Nie ma wpływu na działanie obwodu. Przyjęte Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 11

 • ↑ Rysunek 12

 • ↑ Rysunek 13

 • ↑ Rysunek 14

Pęknięty obwód drukowany [ Rysunek 15~16 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Jeśli uszkodzony element ma wpływ na działanie obwodu. Odrzucone Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 15

 • ↑ Rysunek 16

Top
3. Uszkodzony komponent [ Rysunek 17~26 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Jeśli tylko kilka komponentów lekko uszkodzonych i obwód drukowany działa i nie ma pęknięć Przyjęte Opłata Opłata
Jeśli uszkodzenie ma poważny wpływ na działanie lub obwód ma więcej niż 3 linie pęknięć Odrzucone - -
 • ↑ Rysunek 17

 • ↑ Rysunek 18

 • ↑ Rysunek 19

 • ↑ Rysunek 20

 • ↑ Rysunek 21

 • ↑ Rysunek 22

 • ↑ Rysunek 23

 • ↑ Rysunek 24

 • ↑ Rysunek 25

 • ↑ Rysunek 26

Pin gniazda uszkodzony [ Rysunek 27~29 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Pin wewnątrz gniazda jest uszkodzony Przyjęte Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 27

 • ↑ Rysunek 28

 • ↑ Rysunek 29

Top
4. Utlenienie obwodu drukowanego [ Rysunek 30~33 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Utlenienie obwodu drukowanego po rozlaniu płynu Odrzucone - -
Jeśli ma poważny wpływ na działanie lub obwód ma ponad 3 linie pęknięć Przyjęte Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 30

 • ↑ Rysunek 31

 • ↑ Rysunek 32

 • ↑ Rysunek 33

Utlenienie komponentu [ Rysunek 34~35 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Komponent ma utlenioną powierzchnię Przyjęte Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 34

 • ↑ Rysunek 35

Top
5. Spalony obwód drukowany [ Rysunek 36~43 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Obwód drukowany płyty jest spalony. Repair Free Opłata
Niewłaściwa wtyczka w karcie graficznej spowodowała spalenie. Odrzucone Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 36

 • ↑ Rysunek 37

 • ↑ Rysunek 38

 • ↑ Rysunek 39

 • ↑ Rysunek 40

 • ↑ Rysunek 41

 • ↑ Rysunek 42

 • ↑ Rysunek 43

Top
6. Spalony komponent [ Rysunek 49~53 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Komponent jest spalony. Przyjęte Free Opłata
 • ↑ Rysunek 49

 • ↑ Rysunek 50

 • ↑ Rysunek 51

 • ↑ Rysunek 52

 • ↑ Rysunek 53

Top
7. Brakujący komponent [ Rysunek 49~55 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Brakujące komponenty Przyjęte Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 49

 • ↑ Rysunek 50

 • ↑ Rysunek 51

 • ↑ Rysunek 52

 • ↑ Rysunek 53

 • ↑ Rysunek 54

 • ↑ Rysunek 55

Brakujący komponent [ Rysunek 56~58 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Jeśli obwód drukowany lub PAD jest uszkodzony lub brakuje elementów BGA Przyjęte - -
Brak radiatora Przyjęte Opłata Opłata
 • ↑ Rysunek 56

 • ↑ Rysunek 57

 • ↑ Rysunek 58

8. Zabrudzenie [ Rysunek 59~60 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Jeśli płyta jest przybrudzona i nie ma to wpływu na działanie. Przyjęte Można oczyścić Można oczyścić
 • ↑ Rysunek 59

 • ↑ Rysunek 60

Top
9. Uszkodzenie naklejki z numerem seryjnym [ Rysunek 61~64 ]
Komentarze Naprawa W ramach gwarancji Po gwarancji
Jeśli naklejka z kodem seryjnym jest uszkodzona i uniemożliwia potwierdzenie całości numeru seryjnego Rejected - -
 • ↑ Rysunek 61

 • ↑ Rysunek 62

 • ↑ Rysunek 63

 • ↑ Rysunek 64

Top