[Windows 11/10] Jak powrócić do poprzedniej wersji systemu operacyjnego Windows?

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

 1. Wpisz i wyszukaj [Recovery options] (opcje odzyskiwania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W opcjach odzyskiwania kliknij [Go back] (wróć) . Jeżeli ta opcja jest niedostępna, możliwe że 10 dni już upłynęło; przyczyną mogą być też inne opisane sytuacje.
 3. Wybierz odpowiedź lub wprowadź więcej danych szczegółowych , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 4. Kliknij [No, thanks] (nie, dziękuje) , aby kontynuować proces Powrót do poprzedniej wersji. Alternatywnie, zanim powrócisz do poprzedniej wersji, możesz kliknąć opcję Sprawdź aktualizacje — nastąpi przeniesienie do usługi Windows Update, gdzie można sprawdzić dostępność najnowszych aktualizacji.
 5. Uwzględnij uwagi zamieszczone w sekcji O czym musisz wiedzieć? poniżej, oraz pozostaw komputer włączony i podłączony do zasilania, a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 6. Jeżeli hasło zostało przez Ciebie zmienione, będzie potrzebne oryginalne hasło, używane w poprzedniej wersji. Kliknij [Next] (dalej) , aby kontynuować proces Powrót do poprzedniej wersji.
 7. Kliknij [Go back to earlier build] (wróć do poprzedniej kompilacji) . Komputer rozpocznie proces Powrót do poprzedniej wersji oraz uruchomi system Windows po zakończeniu przywracania poprzedniej wersji. Pamiętaj, aby w tym czasie adapter AC był podłączony do źródła zasilania i nie wymuszaj zamknięcia systemu, aby zapobiec wystąpieniu problemów.
  Adnotacja: Na poniższej ilustracji jako odniesienie przyjęto system operacyjny Windows 11 przywracany do wersji Windows 10.

 

 

System operacyjny Windows 10

 1. Wpisz i wyszukaj [Recovery options] (opcje odzyskiwania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows 10 kliknij [Get started] (rozpocznij) . Jeżeli ta opcja jest niedostępna, możliwe że 10 dni już upłynęło; przyczyną mogą być też inne opisane sytuacje.
 3. Wybierz odpowiedź lub wprowadź więcej danych szczegółowych , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 4. Kliknij [No, thanks] (nie, dziękuje) , aby kontynuować proces Powrót do poprzedniej wersji. Alternatywnie, zanim powrócisz do poprzedniej wersji, możesz kliknąć opcję Sprawdź aktualizacje — nastąpi przeniesienie do usługi Windows Update, gdzie można sprawdzić dostępność najnowszych aktualizacji.
 5. Uwzględnij uwagi zamieszczone w sekcji O czym musisz wiedzieć? poniżej, oraz pozostaw komputer włączony i podłączony do zasilania, a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 6. Jeżeli hasło zostało przez Ciebie zmienione, będzie potrzebne oryginalne hasło, używane w poprzedniej wersji. Kliknij [Next] (dalej) , aby kontynuować proces Powrót do poprzedniej wersji.
 7. Kliknij [Go back to earlier build] (wróć do poprzedniej kompilacji) . Komputer rozpocznie proces Powrót do poprzedniej wersji oraz uruchomi system Windows po zakończeniu przywracania poprzedniej wersji. Pamiętaj, aby w tym czasie adapter AC był podłączony do źródła zasilania i nie wymuszaj zamknięcia systemu, aby zapobiec wystąpieniu problemów.