[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować adapatacyjny QoS – ogranicznik przepustowości?

Poniżej opisano działania, które pozwolą skonfigurować ogranicznik przepustowości celem sterowania prędkością pracy urządzeń klienckich:

 

Krok 1: Najpierw podłącz komputer lub urządzenie do routera, uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź http://router.asus.com, aby przejść do strony logowania do routera (sieciowy interfejs graficzny)

        

         Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT)?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 2: Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania, a następnie kliknij przycisk [Sign In] (logowanie).

       

Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 3: Przejdź do QoS w obrębie funkcji Adaptive QoS (adaptacyjne QoS) i wybierz Bandwidth limiter (ogranicznik przepustowości) jako typ QoS.

        

 

Krok 4: Na karcie ogranicznika przepustowości dostępne będą 4 sposoby na ustawienie celu, do którego urządzenia ma zostać ograniczone.

            Zapoznaj się z częścią poświęconą często zadawanym pytaniom (FAQ): [Router bezprzewodowy] jak sprawdzić urządzenia podłączone do routera ASUS?, aby zweryfikować adresy IP i adresy MAC.            

  • a. Wybierz nazwę klienta z pola docelowego, korzystając z menu rozwijanego.

           

 

  • b. Wprowadź adres IP w polu docelowym.

          
    

  • c. Wprowadzić zakres IP w polu docelowym. (Obsługiwane są 3 formaty: 192.168.1.2-100, 192.168.1.* lub 192.168.1.0/24)

 

              Adnotacja: 192.168.1.2-100: Ten format jest obsługiwany od wersji 3.0.0.4.382.xxxx oprogramowania układowego.

           

 

  • d. Wprowadź adres MAC w polu docelowym.

           

Krok 5: Wprowadź wartość maksymalnej przepustowości przesyłania i pobierania dla urządzenia klienckiego, a następnie kliknij przycisk „+”, aby dodać zasadę.

Krok 6: Kliknij przycisk Apply (zastosuj) po uprzednim skonfigurowaniu zasady.

        

 

Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Ogranicznik przepustowości przestaje działać po włączeniu protokołu IPv6.

  • Ogranicznik przepustowości nie obsługuje przepustowości IPv6.

 

  2. Ogranicznik przepustowości QoS i akceleracja NAT:

  • Ogranicznik przepustowości ogranicza prędkość działania Internetu do wartości skonfigurowanej, natomiast akceleracja NAT wykorzystuje różnorodne metody na przyspieszenie transmisji pakietów.
  • Ogranicznik przepustowości QoS i akceleracja NAT są funkcjami, które nie mogą działać jednocześnie. Za każdym razem musisz dokonać wyboru, która z nich ma być aktywna.
  • Aby funkcja ogranicznika przepustowości QoS działała poprawnie, funkcja akceleracji NAT musi być wyłączona.

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS (ODNOŚNIK)

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.