[Chromebook] Przywracanie systemu operacyjnego Chromebooka

 

Spis treści:

 

Kiedy odzyskiwać?

Możesz chcieć przeprowadzić proces odzyskiwania, jeśli:

 • Otrzymujesz komunikat o błędzie: „Brak lub uszkodzenie systemu operacyjnego Chrome”.
 • Inne sposoby rozwiązywania problemów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 

Zanim przeprowadzisz proces odzyskiwania, spróbuj mniej inwazyjnych kroków

Jeśli możesz zalogować się na Chromebooka, spróbuj najpierw wykonać te działania:

 1. Wyłącz Chromebooka, a następnie włącz go ponownie.
 2. Jeśli nadal występuje błąd, przeprowadź resetowanie do ustawień fabrycznych.

Jeśli powyższe działania nie przyniosą usunięcia błędu, przejdź do odzyskiwania.

 

 

Przeprowadź odzyskiwanie Chromebooka

Krok 1: Jeśli do Chromebooka podłączone są urządzenia lub peryferia (np. mysz lub zewnętrzny dysk twardy), odłącz je.

Krok 2: Przejdź do trybu odzyskiwania

 • Chromebook: Wciśnij i przytrzymaj klawisz Esc + ikonę odświeżania , a następnie wciśnij przycisk zasilania . Zwolnij przycisk zasilania.
  Adnotacja: W niektórych modelach Chromebooków: Wciśnij i przytrzymaj klawisz Esc + ikonę maksymalizowania , a następnie wciśnij przycisk zasilania . Zwolnij przycisk zasilania.
  Gdy na ekranie pojawi się komunikat, zwolnij pozostałe klawisze.
 • Tablet Chromebook: Wciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania głośności, zmniejszania głośności i zasilania przez co najmniej 10 sekund, a następnie je zwolnij.

Krok 3:

Opcja odzyskiwania 1: Skorzystaj z Internetu

Na Chromebooku wybierz opcję „Recover using internet connection” (odzyskaj przy użyciu połączenia internetowego) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wkrótce po wykonaniu instrukcji komputer automatycznie uruchomi się ponownie, aby zakończyć odzyskiwanie.

Ważne: Jeśli w dowolnym momencie realizacji instrukcji zdecydujesz się wybrać inną metodę odzyskiwania, wciśnij i przytrzymaj klawisz Esc + ikonę odświeżania , a następnie wciśnij przycisk zasilania .

Jeśli Twój komputer nie ma dostępu do Internetu lub opcja odzyskiwania przez Internet nie pojawia się, być może używasz starszego Chromebooka, który nie obsługuje tej funkcji. Kliknij tutaj, aby kontynuować do „Opcja odzyskiwania 2: Użyj zewnętrznej pamięci.

 1. Po przejściu do trybu odzyskiwania przejdź do opcji [Recovery using internet connection] (odzyskiwanie przy użyciu połączenia internetowego) korzystając z klawiszy strzałek (w górę lub w dół) , a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją wybrać.
 2. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać [Next] (dalej) .
 3. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać [Available Networks] (dostępne sieci) , a następnie wybierz sieć, której chcesz używać.
 4. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać [Enter your password] (wpisz hasło) , a następnie naciśnij ponownie klawisz Enter po wpisaniu hasła sieciowego.
 5. Po połączeniu się z siecią wybierz [Next] (dalej) . Chromebook rozpocznie proces odzyskiwania.
  Adnotacja: Proces odzyskiwania może potrwać kilka minut. Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj zasilania.
 6. Po wyświetleniu poniższego ekranu odzyskiwanie jest zakończone. Chromebook automatycznie uruchomi się ponownie, a następnie wyświetli ekran powitalny przy pierwszym użyciu.

 

Powrót do spisu treści

 

Opcja odzyskiwania 2: Użyj zewnętrznej pamięci

Przygotuj się przed rozpoczęciem należy przygotować:

 • Inny Chromebook lub komputer z systemem Windows / Mac z zainstalowaną przeglądarką Chrome.
 • Pamięć USB o pojemności co najmniej 8 GB (upewnij się, że można ją opróżnić). Jeśli Chromebook ma gniazdo na kartę SD, możesz zamiast niej użyć karty SD.

Na działającym komputerze (nie na Chromebooku, na którym wystąpił błąd) wykonaj poniższe działania:

 1. Zainstaluj rozszerzenie odzyskiwania. Otwórz przeglądarkę Chrome, skopiuj poniższe łącze do paska wyszukiwania przeglądarki Chrome , a następnie naciśnij klawisz Enter, aby znaleźć narzędzie do odzyskiwania Chromebooka.
  https://chrome.google.com/webstore/detail/chromebook-recovery-utili/pocpnlppkickgojjlmhdmidojbmbodfm?authuser=0
 2. Kliknij [Add to Chrome] (dodaj do Chrome) .
 3. Wybierz [Add extension] (dodaj rozszerzenie) .
 4. Kliknij ikonę [Extensions] (rozszerzenia) w prawym górnym rogu okna przeglądarki , a następnie wybierz [Chromebook Recovery Utility] (narzędzie do odzyskiwania Chromebooka) .
 5. Po otwarciu narzędzia do odzyskiwania Chromebooka kliknij [Get started] (rozpocznij) .
 6. Wpisz numer modelu Chromebooka (na którym występuje błąd), a który chcesz odzyskać , a następnie wybierz [Continue] (kontynuuj) .
  Adnotacja: Aby znaleźć ten numer, spójrz na dół komunikatu o błędzie na ekranie Chromebooka (na ekranie trybu odzyskiwania).

 7. Włóż i wybierz napęd flash USB lub kartę SD, której chcesz użyć , a następnie wybierz [Continue] (kontynuuj) .
 8. Wybierz [Create now] (utwórz teraz), aby rozpocząć tworzenie nośnika odzyskiwania .
  Adnotacja: Wszystkie dane i partycje na dysku flash USB lub karcie SD zostaną usunięte.
 9. Tworzenie nośnika odzyskiwania zostało zakończone. Wybierz [Done] (gotowe) , a następnie możesz odłączyć napęd flash USB lub kartę SD od komputera.

Na Chromebooku (na którym występuje błąd), a który chcesz odzyskać, wykonaj poniższe działania:

Adnotacja: Jeśli interfejs trybu odzyskiwania na Chromebooku różni się od poniższego, być może masz starszego Chromebooka. Kliknij tutaj, aby kontynuować do „Starszy interfejs Chromebooka”.

 1. Po przejściu do trybu odzyskiwania przejdź do opcji [Recovery using external storage] (odzyskiwanie przy użyciu pamięci zewnętrznej) korzystając z klawiszy strzałek (w górę lub w dół) , a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją wybrać.
 2. Wybierz [Next] (dalej).
 3. Wybierz [Next] (dalej) .
 4. Włóż pamięć zewnętrzną (dysk flash USB lub kartę SD) z obrazem odzyskiwania, a Chromebook rozpocznie proces odzyskiwania.
  Adnotacja: Proces odzyskiwania może potrwać kilka minut. Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj zasilania.
 5. Po wyświetleniu poniższego ekranu odzyskiwanie jest zakończone. Usuń obraz odzyskiwania (z pamięci USB lub karty SD) — wtedy Chromebook uruchomi się automatycznie ponownie i wyświetli ekran powitalny przy pierwszym użyciu.

 

Powrót do spisu treści

 

Starszy interfejs Chromebooka

 

 1. Po przejściu do trybu odzyskiwania włóż pamięć zewnętrzną (dysk flash USB lub kartę SD) z obrazem odzyskiwania, a Chromebook rozpocznie proces odzyskiwania.
  Adnotacja: Proces odzyskiwania może potrwać kilka minut. Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj zasilania.
 2. Po wyświetleniu poniższego ekranu odzyskiwanie jest zakończone. Usuń obraz odzyskiwania (z pamięci USB lub karty SD) — wtedy Chromebook uruchomi się automatycznie ponownie i wyświetli ekran powitalny przy pierwszym użyciu.

Powrót do spisu treści