[Notebook] Co zrobić, gdy laptop zatrzymuje się na logo ASUS / ROG - Rozwiązywanie problemów

Spis treści:

 

Rozłącz akcesoria i zaktualizuj system BIOS

Powrót do Spisu treści

 

Reset CMOS

 1. Wyjmij zasilacz sieciowy.
  Zauważ: Nie należy wyjmować zasilacza sieciowego z laptopów ASUS TP420IA i UX425IA (Te modele wymagają podłączenia zasilacza sieciowego, aby przeprowadzić proces twardego resetu).
 2. Wyjmij baterię (w przypadku modeli z wymiennymi bateriami).
  Zauważ: Niektóre modele nie mogą wyjąć zestawu akumulatorów (modele z wymiennymi bateriami), zignoruj ten krok(b). Przykładowy wymienny akumulator znajduje się na poniższej ilustracji(C).
 3. Wyłącz laptop, czyli naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aż lampka zasilania wyłączy się. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 60 sekund, aby zresetować CMOS.
 4. Zamontuj ponownie baterie (w przypadku modeli z wymiennymi akumulatorami) i podłącz zasilacz sieciowy, a następnie spróbuj ponownie uruchomić laptopa.

Powrót do Spisu treści

 

Przywracanie ustawień fabrycznych BIOS

Wejdź do konfiguracji BIOS. Najpierw wyłącz laptop. Jeśli laptop zostanie zatrzymany na ekranie z logo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aż zgaśnie lampka zasilania, aby wymusić wyłączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [F2], a następnie kliknij przycisk zasilania. (Nie zwalniaj przycisku F2, dopóki nie wyświetli się ekran BIOS).

Możesz odnieść się do przedstawionego wideo: Jak wejść do konfiguracji BIOS.

 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych BIOS - Tryb UEFI

W trybie UEFI możesz zaznaczać i wybierać elementy za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze, panelu dotykowego lub myszy.

Zauważ: Jeśli ekran BIOS Utility wygląda tak samo jak poniżej, zapoznaj się z częścią Przywracanie ustawień w systemie BIOS - Tryb zgodności

.

 1. Po wejściu do konfiguracji systemu BIOS przejdź do Advanced Mode za pomocą skrótu klawiszowego [F7] lub kursora.
 2. Aby przywróć ustawienia fabryczne BIOS, wybierz [Save & Exit], następnie [Restore Defaults], i potwierdź klikając [Ok].
 3. Aby sprawdzić, czy opcja rozruchu jest poprawna. Wybierz [Boot] następnie [Boot Option #1]⑥, a następnie upewnij się, że [wybrano prawidłową pamięć masową].
 4. Save & Exit Setup. Wybierz [Save & Exit] następnie [Save Changes and Exit] i potwierdź klikając [Ok].

Powrót do Spisu treści

 

 

Przywracanie ustawień w systemie BIOS - Tryb zgodności

W konfiguracji BIOS starszego trybu możesz wybierać elementy tylko za pomocą klawiszy strzałek i przycisku Enter.

 1. Wejdź do konfiguracji BIOS.
 2. Aby przywróć ustawienia fabryczne BIOS. Wybierz [Save & Exit], następnie [Restore Defaults] dalej kliknij [Yes].
 3. Aby sprawdzić, czy opcja rozruchu jest poprawna. Wybierz [Boot] następnie [Boot Option #1], a następnie upewnij się, że [wybrano prawidłową pamięć masową].
 4. Zapisz ustawienia i wyjdź. Wybierz [Save & Exit], następnie [Save Changes and Exit], a potem [Yes].

Powrót do Spisu treści

 

Wejdź w tryb awaryjny i przywróć ustawienia fabryczne

 1. Aby uruchomić tryb awaryjny zapoznaj się z: Windows 10 - Jak przejść do trybu awaryjnego?
 2. Po przejściu do trybu awaryjnego wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywróć ustawienia fabryczne systemu operacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z następującymi tematami:
  Windows 10 - Jak zresetować system i usunąć moje osobiste pliki, aplikacje i ustawienia?
  Windows 10 - Jak zresetować system i zachować moje osobiste pliki?

 

 

Jeśli Twój problem nie został rozwiązany przy użyciu powyższych wskazówek, skontaktuj się z Wsparciem technicznym ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.