[Windows 11/10] Nawiązywanie połączenia z siecią przewodową (sieć Ethernet)

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę [Sieć]  na pasku zadań , a następnie wybierz [Ustawienia sieci i Internetu] .
  Wyświetlana ikona zależy od bieżącego stanu połączenia. (: Brak połączenia z Internetem, : Dostęp do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi, : Dostęp do Internetu za pomocą sieci Ethernet)
 2. Wybierz opcję [Połączenie telefoniczne] .
 3. Wybierz [Skonfiguruj nowe połączenie] .
 4. Wybierz [Połącz z Internetem] , a następnie wybierz [Dalej] .
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 5. Wybierz [Szerokopasmowe (PPPoE)] .
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło otrzymane od Dostawcy usług internetowych (ISP) , następnie wybierz opcję [Połącz] .
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 7. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w Ustawieniach sieci i Internetu, zostanie ono wyświetlone, a ikona sieci zmieni się na .
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

 

System operacyjny Windows 10

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Network]  (sieć) na pasku zadań , a następnie wybierz [Open Network & Internet settings] (otwórz ustawienia sieci i Internetu) .
  Ikona, która się pojawia, zależy od aktualnego stanu połączenia. (: Brak łączności internetowej : Dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi : Dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Ethernet)

  Jeśli nie widzisz jednej z ikon sieci pokazanych na powyższej ilustracji, wybierz strzałkę w górę , aby zobaczyć, czy się tam pojawi.
 2. Wybierz [Network and Sharing Center] (sieć i centrum udostępniania) .
 3. Wybierz [Set up a new connection or network] (utwórz nowe połączenie lub sieć) .
 4. Wybierz [Connect to the Internet] (połącz z Internetem) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 5. Wybierz [Broadband (PPPoE)] (łączność szerokopasmowa) .
 6. Wpisz nazwę i hasło pozyskane od dostawcy usług internetowych , a następnie wybierz [Connect] (połącz) .
 7. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w Centrum sieci i udostępniania zostanie wyświetlona skonfigurowana sieć przewodowa, a ikona sieci zmieni się na .