[Notebook/komputer stacjonarny/komputer All-in-One] Rozwiązywanie problemów — Problemy z siecią bezprzewodową

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS YouTube, aby dowiedzieć się więcej na temat: Jak rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową w notebooku?

https://www.youtube.com/watch?v=gkNxGmHu0EY

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

 

 

Spis treści:

 

Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona

Kliknij ikonę [Network & Internet] (sieć i internet) na pasku zadań i upewnij się, że Wi-Fi jest [Turn on] (włączone) .

Adnotacja: Jeżeli ikona Wi-Fi jest podświetlona na niebiesko, oznacza to że funkcja jest włączona.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Przywróć ustawienia BIOS

Spróbuj zresetować BIOS do domyślnych ustawień — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak przywrócić ustawienia BIOS.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Wyłącz całkowicie komputer

 

Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań , wybierz ikonę [zasilania] , następnie wciśnij i przytrzymaj na klawiaturze klawisz [Shift] i jednocześnie wybierz opcję [Shut down] (wyłącz) . Komputer zostanie całkowicie wyłączony.

Po całkowitym wyłączeniu komputera, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Uruchom diagnostykę łączności bezprzewodowej w MyASUS

Wykorzystaj diagnostyka systemu w MyASUS, aby skontrolować łączność bezprzewodową pod kątem problemów.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?.
 2. W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) .
 3. W [System Diagnosis] (diagnostyka systemu) wybierz [Wireless connectivity problems] (problemy z łącznością bezprzewodową) . Więcej informacji w temacie Diagnostyka systemu MyASUS — Wprowadzenie.
  Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma karty Diagnostyka systemu, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; pomiń ten krok i przejdź do następnego. Więcej informacji w temacie Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"?.
 4. Kliknij przycisk [Checkup] (weryfikacja) .
 5. Jeżeli występują jakiekolwiek błędy, spróbuj wykorzystać sposoby rozwiązywania problemów i możliwe podejścia do rozwiązywania problemów w MyASUS. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Karta sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń

Jeżeli napotkasz problem z wyświetlaniem karty sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń, spróbuj wykonać następujące działania, aby rozwiązać problem. (Ten krok ma zastosowanie tylko dla laptopów. W przypadku komputerów stacjonarnych i komputerów All-in-One przejdź do kolejnego sposobu rozwiązywania problemów).

 1. Odłącz zasilacz sieciowy.
  Adnotacja: Nie odłączaj zasilacza sieciowego laptopa ASUS model TP420IA i UX425IA. (W tych modelach, w celu przeprowadzenia procesu twardego resetu zasilacz musi być podłączony).
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund, aby przeprowadzić reset sprzętowy.
 3. Odczekaj 90 sekund — twój komputer uruchomi się ponownie automatycznie.
 4. Po ponownym uruchomieniu sprawdź ponownie kartę sieci bezprzewodowej w menedżerze urządzeń pod kątem normalnego stanu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj sterownik łączności bezprzewodowej i Bluetooth poprzez menedżera urządzeń

Jeśli wersje sterownika bezprzewodowego i sterownika Bluetooth są zbyt różne, może to spowodować problem ze zgodnością oprogramowania. Dlatego zalecamy aktualizację obu sterowników do najnowszej wersji.

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij strzałkę obok [Network adapters] (karty sieciowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 3. Wybierz [Attempt to remove the driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) .
 4. Zaznacz strzałkę obok [Bluetooth] , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wireless Bluetooth(R)] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 5. Wybierz [Attempt to remove the driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 6. Po odinstalowaniu karty sieciowej i Bluetooth kliknij [Action] (akcja) i wybierz [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych) .
  Komputer zainstaluje ponownie kartę sieci bezprzewodowej i Bluetooth, a urządzenia zostaną wyświetlone w kategorii Network adapters and Bluetooth (karty sieciowe i Bluetooth).
 7. Jeżeli aktualizacja sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth poprzez menedżera urządzeń zakończy się niepowodzeniem, najnowszy sterownik można pobrać z witryny wsparcia ASUS i zainstalować. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Adnotacja: Wyszukaj sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth sparowany z nazwą dostawcy, która jest widoczna w komputerze. Dla przykładu, jako nazwę urządzenia łączności bezprzewodowej wykorzystano [Intel].

 8. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj sieć

 

 1. Kliknij [menu Start] , a następnie wybierz [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [Network & Internet] (sieć i internet) , a następnie wybierz [Advanced network settings] (zaawansowane ustawienia sieci) .
 3. Wybierz [Network reset] (resetowanie sieci) .
 4. Kliknij [Reset now] (resetuj teraz) , a następnie wybierz [Yes] (tak) . Po zakończeniu resetowania komputer zostanie uruchomiony ponownie.

 5. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj przeglądarkę internetową

Jeżeli nie uda Ci się nawiązać połączenia z Internetem poziomu przeglądarki, ale komunikatory działają normalnie, możesz spróbować zresetować przeglądarkę, aby rozwiązać ten problem.

 1. Jako przykład: Microsoft Edge. Kliknij ikonę [Settings and more] (ustawienia i więcej) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [Reset settings] (resetuj ustawienia) i kliknij [Restore settings to their default values] (przywróć wartości domyślne ustawień) .
 3. Wybierz [Reset] (resetuj) .
 4. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, do następnego kroku w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z siecią bezprzewodową występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

 

Możesz także zapoznać się z sugestiami Microsoft — zapoznaj się z tematem Napraw problemy z łącznością sieciową w systemie Windows.

Jeżeli problem nie został rozwiązany po wykonaniu powyższych działań, źródłem problemy może być dostawca usług internetowych lub sprzęt internetowy (modem/kabel internetowy/urządzenie bezprzewodowe). Sugerujemy kontakt z dostawcą usług internetowych lub przeprowadzić procedury rozwiązywania problemów ze sprzętem internetowym. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z routerem ASUS dostępnych jest tutaj:

[Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

[Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

 

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!

 

 

System operacyjny Windows 10

 

Spis treści:

 

Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona

Kliknij ikonę [Network & Internet] (sieć i internet) na pasku zadań i upewnij się, że Wi-Fi jest [Turn on] (włączone) .

Adnotacja: Jeżeli ikona Wi-Fi jest podświetlona na niebiesko, oznacza to że funkcja jest włączona.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Przywróć ustawienia BIOS

Spróbuj zresetować BIOS do domyślnych ustawień — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak przywrócić ustawienia BIOS.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Wyłącz całkowicie komputer

Kliknij ikonę [Start] w lewym dolnym rogu na pasku zadań , wybierz ikonę [zasilania] , następnie wciśnij i przytrzymaj na klawiaturze klawisz [Shift] i jednocześnie wybierz opcję [Shut down] (wyłącz) . Komputer zostanie całkowicie wyłączony.

Po całkowitym wyłączeniu komputera, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Uruchom diagnostykę łączności bezprzewodowej w MyASUS

Wykorzystaj diagnostyka systemu w MyASUS, aby skontrolować łączność bezprzewodową pod kątem problemów.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?.
 2. W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) .
 3. W [System Diagnosis] (diagnostyka systemu) wybierz [Wireless connectivity problems] (problemy z łącznością bezprzewodową) . Więcej informacji w temacie Diagnostyka systemu MyASUS — Wprowadzenie.
  Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma karty Diagnostyka systemu, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; pomiń ten krok i przejdź do następnego. Więcej informacji w temacie Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"?.
 4. Kliknij przycisk [Checkup] (weryfikacja) .
 5. Jeżeli występują jakiekolwiek błędy, spróbuj wykorzystać sposoby rozwiązywania problemów i możliwe podejścia do rozwiązywania problemów w MyASUS.  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Karta sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń

Jeżeli napotkasz problem z wyświetlaniem karty sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń, spróbuj wykonać następujące działania, aby rozwiązać problem. (Ten krok ma zastosowanie tylko dla laptopów. W przypadku komputerów stacjonarnych i komputerów All-in-One przejdź do kolejnego sposobu rozwiązywania problemów).

 1. Odłącz zasilacz sieciowy.
  Adnotacja: Nie odłączaj zasilacza sieciowego laptopa ASUS model TP420IA i UX425IA. (W tych modelach, w celu przeprowadzenia procesu twardego resetu zasilacz musi być podłączony).
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund, aby przeprowadzić reset sprzętowy.
 3. Odczekaj 90 sekund — twój komputer uruchomi się ponownie automatycznie.
 4. Po ponownym uruchomieniu sprawdź ponownie kartę sieci bezprzewodowej w menedżerze urządzeń pod kątem normalnego stanu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj sterownik łączności bezprzewodowej poprzez menedżera urządzeń

Jeśli wersje sterownika bezprzewodowego i sterownika Bluetooth są zbyt różne, może to spowodować problem ze zgodnością oprogramowania. Dlatego zalecamy aktualizację obu sterowników do najnowszej wersji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy [menu Start] , a następnie kliknij [Device Manager] (menedżer urządzeń) .
 2. Kliknij strzałkę obok [Network adapters] (karty sieciowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 3. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) .
 4. Zaznacz strzałkę obok [Bluetooth] , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wireless Bluetooth(R)] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 5. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) .
 6. Po odinstalowaniu karty sieciowej i Bluetooth kliknij [Action] (akcja) i wybierz [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych) .
  Komputer zainstaluje ponownie kartę sieci bezprzewodowej i Bluetooth, a urządzenia zostaną wyświetlone w kategorii Network adapters and Bluetooth (karty sieciowe i Bluetooth).
 7. Jeżeli aktualizacja sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth poprzez menedżera urządzeń zakończy się niepowodzeniem, najnowszy sterownik można pobrać z witryny wsparcia ASUS i zainstalować. Zapoznaj się z tematem Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Adnotacja: Wyszukaj sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth sparowany z nazwą dostawcy, która jest widoczna w komputerze. Dla przykładu, jako nazwę urządzenia łączności bezprzewodowej wykorzystano [Intel].

 8. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj sieć

 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy [menu Start] , a następnie kliknij [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [Network & Internet] (sieć i internet) , a następnie kliknij [Network reset] (resetowanie sieci) .

 3. Kliknij [Reset now] (resetuj teraz) , a następnie kliknij [Yes] (tak) . Po zakończeniu resetowania komputer zostanie uruchomiony ponownie.
   
 4. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj przeglądarkę internetową

Jeżeli nie uda Ci się nawiązać połączenia z Internetem poziomu przeglądarki, ale komunikatory działają normalnie, możesz spróbować zresetować przeglądarkę, aby rozwiązać ten problem.

 1. Przykład: Internet Explorer 11 (IE11). Kliknij [ikonę ustawień] w prawym górnym rogu i wybierz [Internet Options] (opcje internetowe) .
 2. Wybierz [Advanced] (zaawansowane) i kliknij [Reset] (resetuj) , aby kontynuować.
 3. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, do następnego kroku w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z siecią bezprzewodową występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj system

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

 

Możesz także zapoznać się z sugestiami Microsoft — zapoznaj się z tematem Napraw problemy z łącznością sieciową w systemie Windows.

Jeżeli problem nie został rozwiązany po wykonaniu powyższych działań, źródłem problemy może być dostawca usług internetowych lub sprzęt internetowy (modem/kabel internetowy/urządzenie bezprzewodowe). Sugerujemy kontakt z dostawcą usług internetowych lub przeprowadzić procedury rozwiązywania problemów ze sprzętem internetowym. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z routerem ASUS dostępnych jest tutaj:

[Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

[Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

 

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!