[Router bezprzewodowy] Jak korzystać z funkcji QIS (szybka konfiguracja Internetu), aby skonfigurować router? (sieciowy interfejs graficzny)

 

Router bezprzewodowy możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo.

W tym artykule opisany został sposób nawiązywania połączenia z routerem ASUS za pośrednictwem przeglądarki (sieciowy interfejs graficzny).

     Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo — patrz tutaj.
     Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo  — patrz tutaj.

Jeżeli chcesz skonfigurować router z poziomu aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router?. (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

 

 

Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo.      

           Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem i router) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 Adnotacja: Modele różnią się specyfikacjami technicznymi; odwiedź centrum pobierania ASUS, aby pobrać instrukcję użytkowania produktu celem zweryfikowania jego specyfikacji technicznych.

 • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera. 
 • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.

          

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.

          

 • Połącz się z domyślną nazwą sieciową routera (SSID): ASUS_XX

 

          Domyśla nazwa sieci (SSID) zamieszczona jest na etykiecie produktu, która umieszczona jest z tyłu routera.

           Adnotacja: Lokalizacja etykiet na konkretnych modelach może być różna.

          Przykład 1: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 2.4G: ASUS. Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 5G: ASUS_5G. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

 

            

                     Przykład 2: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC urządzenia 2,4 GHz. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

    

Przejdź, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny).

 

 

Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo.

       Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem, router i komputer) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera. 
 • Połącz port LAN i komputer innym kablem sieciowym RJ45.
 • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.

          

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.

          

 • Upewnij się, że dioda LED zasilania z przodu routera jest włączona. Wskaźniki LED WiFi 2.4G/5G migają i wskazują, że router jest włączony.

 

         Dodatkowo, dla dwóch kabli sieciowych, które właśnie zostały podłączone do portów WAN i LAN będą paliły się odpowiednie diody LED. (Skonsultuj instrukcję użytkownika, aby potwierdzić instrukcje dotyczące diod LED routera bezprzewodowego).

 

          

 

Strona ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź http://router.asus.com.

        

 

Krok 2. Po pierwszym zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

            Kliknij [Create A New Network] (utwórz nową sieć).

         

 

Krok 3. Typ połączenia internetowego zostanie automatycznie wykryty. Możesz także wybrać „Manual Setting” (ustawienie ręczne), aby pominąć automatyczne wykrywanie.

            

 

Krok 4. Postępuj zgodnie z wynikami automatycznego wykrywania jak poniżej:

            Istnieją trzy rodzaje połączeń

            (1). Automatyczny adres IP (DHCP)

            (2). PPPoE

            (3). Statyczny adres IP

 

 

(1). Automatyczny adres IP: W tym przypadku nie trzeba uzupełniać żadnych informacji; przejdź bezpośrednio do Krok 5.

(2). PPPoE : Wprowadź nazwę konta PPPoE oraz hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych.

      Na przykład: (Różni się w zależności od kraju/regionu)

          Kraj: Tajwan

          Typ połączenia WAN: PPPoE

          Nazwa użytkownika: 87875692@hinet.net

          Hasło: xxxxxxx

Adnotacja:  Powyższe informacje muszą zostać potwierdzone przez dostawcę usług internetowych.

          Następnie przejdź do Krok 5.

         

 

 

(3). Statyczny adres IP : Wprowadź następujące informacje.

       Potwierdź u dostawcy usług internetowych następujące informacje.

 • Adres IP
 • Maska podsieci
 • Bramka domyślna
 • Serwer DNS

            Wprowadź wymagane informacje, a następnie przejdź do Krok 5.

             

 

 Krok 5

Nadaj unikatową nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) oraz hasło do niej.  Kliknij Apply (zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

              Jeśli chcesz skonfigurować sieci 2,4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla konfiguracji każdego pasma.

   Adnotacja: Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków i musi być kombinacją liter alfabetu łacińskiego (bez znaków diakrytycznych) oraz cyfr arabskich.

            

 

Krok 6. Skonfiguruj login i hasło do swojego routera i kliknij "Next" (dalej).

            Nazwa loginu i hasło są wymagane na stronie za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony konfiguracyjnej routera.  Jeśli zapomnisz loginu i hasła, konieczne może być zresetowanie routera do ustawień domyślnych i jego ponowna konfiguracja, aby zresetować login i hasło.

          

 

Krok 7. Po zakończeniu procesu szybkiej konfiguracji Internetu (QIS) nastąpi przekierowanie na stronę zarządzania routerem.

          W sekcji „Internet Status” (status połączenia z Internetem) można potwierdzić, że status łączności routera z Internetem to Connected (połączono).

          

 

Krok 8. Teraz Twoje urządzenia mogą łączyć się z siecią po ich uprzednim połączeniu z routerem ASUS.

          

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co zrobić, jeśli nie znam typu połączenia internetowego dla konfiguracji routera? (PPPoE, Statyczny adres IP lub Automatyczny adres IP)

 • Zalecamy zwrócić się do dostawcy usług internetowych o potwierdzenie typu połączenia internetowego i informacji wymaganych do konfiguracji Internetu.

 

2. Jak mogę uzyskać dostęp do kreatora QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu) z poziomu sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS?

 •  

          

 

3. Co zrobić, jeśli zapomnę loginu i hasła do routera?

 • Zresetuj router bezprzewodowy do ustawień domyślnych i ponownie skonfiguruj router od podstaw za pomocą kreatora QIS.  W trakcie szybkiej konfiguracji Internetu powinna być dostępna opcja zresetowana loginu i hasła.

           Sposób resetowania routera można znaleźć na stronie https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1000925#Method2

 

 

4. Czy mogę przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło zarówno dla sieci 2,4 GHz jak i 5 GHz?

       Tak, można przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz.  Zaleca się jednak, aby skonfigurować różne identyfikatory SSID sieci Wi-Fi i hasła w celu łatwego zarządzania oraz aby urządzenia wybierały, z którym pasem Wi-Fi łączność ma zostać nawiązana.

         Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ).

 

5.  Co zrobić, jeśli kreator QIS nadal nie może automatycznie wykryć typu połączenia i utknął na tej stronie po podłączeniu kabla Ethernet do routera?

       (1) Wybierz „Manual Setting” (ustawienie ręczne)

            

 

         (2) Kreator QIS wyświetli zapytanie, czy połączenie internetowe wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

 • Jeśli typem połączenia internetowego jest PPPoE, wybierz [Yes] (tak), a następnie przejdź do Krok 4.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Automatyczny adres IP, nie trzeba wprowadzać żadnych informacji, a kreator przejdzie do Krok 5.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Statyczny adres IP, wybierz [No] (nie), tak jak na poniższym zdjęciu.

            

       

(3) Następnie wybierz [Static IP] (statyczny adres IP) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i serwer DNS. Szczegółowe informacje — patrz Krok 4.

     Po uzupełnieniu wymaganych informacji, powtórz kroki 5–7, aby uzupełnić ustawienia internetowe.

      Jeśli nadal nie jesteś w stanie dokończyć procesu konfigurowania Internetu, zwróć się do dostawcy usług internetowych, aby sprawdzić czy typ połączenia internetowego, nazwa użytkownika i hasło do Internetu są poprawne. Ponadto sprawdź, czy urządzenia dostarczone przez dostawcę usług internetowych, takie jak modem, działają normalnie. Sprawdzić także, czy kabel Ethernet działa normalnie i jest dobrze podłączony.

      Więcej szczegółów można znaleźć w artykule:  [Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.