[Płyta główna] Rozwiązywanie problemów z macierzą AMD RAID - odbudowywanie

Jeśli opcja BIOS RAID na twojej płycie głównej jest wyświetlana jako [Degraded] (starsza wersja) lub oprogramowanie RAIDXpert2 w systemie operacyjnym Windows wskazuje nieprawidłowy status macierzy RAID, dzieje się tak ponieważ status macierzy RAID jest nieprawidłowy - aby uzyskać informacje na temat odzyskiwania RAID, zapoznaj się z poniższymi krokami.

 

Poniższy rysunek przedstawia konfigurację w oprogramowaniu BIOS.

 

 

Poniższy rysunek przedstawia konfigurację w systemie operacyjnym Windows.

Wskazówki:

A: Przed rozpoczęciem odzyskiwania wykonaj kopię zapasową danych.

B: Odzyskiwanie RAID jest możliwe tylko w oprogramowaniu RAIDXpert2. Odzyskiwanie macierzy RAID z poziomu BIOS nie jest możliwe.

W poniższym przykładzie użyto płyty głównej ROG CROSSHAIR VIII HERO.

 

1. Uruchom system i kliknij ikonę Windows, a następnie wybierz [All apps] (wszystkie aplikacje), jak na poniższym rysunku.

 

2. Kliknij oprogramowanie RAIDXpert2 jak na poniższym rysunku.

3. W oprogramowaniu RAIDXpert2 kliknij nieznany dysk twardy, aby identyfikować nieprawidłowo działający dysk twardy jak na poniższym rysunku.

4. Wyłącz system i odłącz przewód zasilający, zdemontuj uszkodzony dysk twardy i zainstaluj nowy o tym samym rozmiarze lub większy i dysk twardy tego samego typu. 

5. Naciśnij klawisz “Delete”, aby przejść do oprogramowania BIOS [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) jak na poniższym rysunku.

6. Kliknij kartę [Advanced] (zaawansowane), a następnie kliknij [RAIDXpert2 Configuration Utility] jak na poniższym rysunku.

7. Kliknij opcję [Array Management] (zarządzanie macierzą) jak na poniższym rysunku.

8. Kliknij opcję [Manage Array Properties] (zarządzaj właściwościami macierzy) jak na poniższym rysunku.

9. Kliknij opcję [Manage Dedicated Hot Spares] (zarządzaj dedykowanymi dyskami hot spare) jak na poniższym rysunku.

10. Kliknij nowo zainstalowany dysk twardy i ustaw go jako [Enabled] (włączony), a następnie kliknij opcję [Add Hot Spare Physical Disk] (dodaj dysk fizyczny hot spare) jak na rysunku poniżej.

11. Kliknij opcję [Confirm] (potwierdź) i ustaw ją na [Enabled] (włączona), a następnie kliknij [Yes] (tak) i ponownie uruchom komputer, jak na rysunku poniżej.

 

OSTRZEŻENIE: Wykonanie tej czynności trwale usunie istniejące dane na dysku. Przed kontynuowaniem wykonaj kopię zapasową danych.

12. Wykonaj kroki 1 i 2, otwórz oprogramowanie [RAIDXpert2] jak na poniższym rysunku.

    Macierz RAID rozpocznie odzyskiwanie jak na poniższym rysunku.

 

Wskazówki: Czas odzyskiwania może różnić się ze względu na różne typy i pojemności dysków.

13. Po zakończeniu odzyskiwania w części Status (stan) zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym działaniu.

Jeśli komputer ponownie uruchomi się w oprogramowaniu BIOS, stan macierzy RAID powróci do Normal po zakończeniu odzyskiwania RAID.

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pyt. 1: W jaki sposób zainstalować oprogramowanie RAIDXpert2

Odp. 1: Zapoznaj się z tematem pomocy: [Płyta główna] Jak zainstalować sterowniki i narzędzia do płyty głównej?.

 

Pyt. 2: Które typy macierzy RAID obsługują odzyskiwanie RAID?

Odp. 2: Odzyskiwanie RAID obsługiwane jest przez macierze RAID1, RAID5, RAID10. Zapoznaj się również z tematem pomocy:  Jak utworzyć macierz RAID z poziomu konfiguracji oprogramowania BIOS?.