[Notebook] Jak włączyć lub wyłączyć bezpieczny rozruch?

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć bezpieczny rozruch, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

 

 1. Najpierw przejdź do programu narzędziowego BIOS Utility komputera. Gdy komputer nie jest jeszcze włączony, wciśnij i przytrzymaj klawisz F2 na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania , aby przejść do programu narzędziowego BIOS Utility. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w temacie: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS?
 2. Po przejściu do programu narzędziowego BIOS Utility przejdź do Advanced Mode (tryb zaawansowany), naciskając klawisz skrótu [F7] lub użyj kursora, aby kliknąć .
  Uwaga: Poniższe ilustracje mogą różnić się w zależności od modelu. Jeśli w twoim urządzeniu zastosowano wygląd ekranu “MyASUS in UEFI BIOS”, KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o włączaniu/wyłączaniu bezpiecznego rozruchu.
 3. Po przejściu do trybu zaawansowanego wybierz [Security] (bezpieczeństwo) i [Secure Boot] (bezpieczny rozruch) .
 4. Po przejściu do bezpiecznego rozruchu, wybierz [Secure Boot Control] (sterowanie bezpiecznym rozruchem), a następnie dostosuj wybrane ustawienie
  Uwaga: Ustaw jako Enabled (włączony), aby włączyć bezpieczny rozruch. Ustaw jako Disabled (wyłączony), aby wyłączyć bezpieczny rozruch.
 5. Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] i wybierz [OK] , aby zapisać i opuścić konfigurację. Komputer automatycznie uruchomi się ponownie, a ustawienia zostaną zastosowane.

 

Ekran MyASUS in UEFI BIOS
 1. Po przejściu do programu narzędziowego BIOS Utility, przejdź do Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) naciskając przycisk [F7] lub użyj kursora i kliknij
  Uwaga: Poniższe ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu.
 2. Po przejściu do trybu zaawansowanego wybierz [Security] (bezpieczeństwo) i [Secure Boot] (bezpieczny rozruch).
 3. Po przejściu do bezpiecznego rozruchu wybierz [Secure Boot Control] (sterowanie bezpiecznym rozruchem), a następnie dostosuj żądane ustawienie
  Uwaga: Ustaw jako Enabled (włączony), aby włączyć bezpieczny rozruch lub jako Disabled (wyłączony), aby wyłączyć bezpieczny rozruch.
 4. Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] i wybierz [Confirm] (potwierdź), aby zapisać i opuścić konfigurację. Komputer automatycznie uruchomi się ponownie, a ustawienia zostaną zastosowane.