[ZenFone/ZenPad] Brak możliwości podłączenia do WiFi

1. Sprawdź, czy router AP jest włączony oraz czy telefon znajduje się w zasięgu sygnału

Twój telefon nie odbierze sygnału, jeśli będzie zbyt daleko od routera AP. Upewnij się, czy twój telefon znajduje się w zasięgu sygnału.

 

2. Sprawdź połączenie bezprzewodowe.

Sprawdź, czy inne urządzenia (NB, Pad, inny telefon) mogą poprawnie połączyć się z tą samą siecią Wi-Fi. Upewnij się, że twoja sieć działa poprawnie. Sprawdź również ustawienia swojego punktu dostępowego.

ZenFone 2 / 3 / 4 / 5

Wybierz Ustawienia > Wi-Fi aby upewnić się, że funkcja Wi-Fi jest włączona, a następnie wybierz nazwę twojej sieci Wi-Fi, aby dołączyć.

 

ZenFone 6

Wejdź w Ustawienia > Sieć & Internet > Wi-Fi aby upewnić się, że funkcja Wi-Fi jest włączona, a następnie wybierz nazwę twojej sieci Wi-Fi, aby dołączyć.

   

3. Włącz funkcję "Wi-Fi włączone w trybie uśpienia".

 

Włącz tę funkcję, aby urządzenie zawsze nawiązywało połączenie z siecią Wi-Fi, nawet jeśli znajduje się ono w trybie uśpienia.

ZenFone 2

Wybierz "Zawsze" w Ustawienia -> Wi-Fi ->    -> Zaawansowane -> Wi-Fi włączone w trybie uśpienia

ZenFone  3 / 4 / 5

Wybierz "Zawsze" w Ustawienia -> Wi-Fi -> -> Wi-Fi włączone w trybie uśpienia.

ZenFone 2    ZenFone  3 / 4 / 5

                        

4. Sprawdź siłę sygnału połączenia bezprzewodowego.

Możesz nie być w stanie połączyć się z siecią Wi-Fi jeżeli sygał sieci jest zbyt słaby.

Sprawdź na pasku powiadomień siłę i jakość sygnału sieci Wi-Fi. Urządzenie powinno znajdować się bliżej routera Wi-Fi, jeżeli stan siły sygnału będzie oznaczony na pasku powiadomień w postaci ikony .

    

 

5. Wyłącz i włącz ponownie sieć Wi-Fi w swoim urządzeniu.

ZenFone 2 / 3 / 4 / 5 : Wyłącz, a następnie włącz ponownie funkcję sieci Wi-Fi w Ustawienia -> Wi-Fi.

ZenFone 2 ZenFone  3 / 4

ZenFone 6 : Wyłącz, a następnie włącz funkcję Wi-Fi w Ustawienia > Sieć & Internet > Wi-Fi.

                        

6. Zapomnij sieć Wi-Fi i nawiąż ponownie połączenie.

Naciśnij i przytrzymaj [Sieć, którą chciałbyś zapomnieć] przez około 2 sekundy, następnie wybierz ''Zapomnij sieć".

   ZenFone 2    ZenFone  3 / 4 / 5    ZenFone  6
 

                        

7. Uruchom ponownie urządzenie.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, a następnie wybierz Uruchom ponownie aby ponownie uruchomić urządzenie.

 

8. Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji.

Wybierz opcję Sprawdź, czy są aktualizacje w Ustawienia -> Informacje -> Aktualizacja systemu.

Jeżeli twój telefon nie może nawiązać połączenia z Wi-Fi lub nie ma możliwości połączenia z Internetem za pomocą danych pakietowych, spróbuj dokonać ręcznej aktualizacji systemu dostępnego na oficjalnej stronie ASUS, w odniesieniu o poradnik Jak aktualizować firmware w telefonie?

     ZenFone 2      ZenFone  3 / 4 / 5    ZenFone 6

9. Uzyskaj dostęp do innych sieci.

Spróbuj połączyć się z inną dostępną sieci lub skontaktuj się z twoim dostawcą usług internetowych aby uzyskać dodatkową pomoc.

 

10. Przywróć urządzenie do stanu fabrycznego.

Uwaga: W przypadku przywrócenia urządzenia do stanu fabrycznego, wszelkie dane, aplikacje, ustawienia i informacje osobiste zostaną utracone.

Skorzystaj z poradnika:  Jak przywrócić ustawienia fabryczne dla urządzenia ZenFone?

Jeśli powyższe kroki nie rozwiązą problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta ASUS w celu uzyskania dalszej pomocy.