Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, MiniPC

 

Oprogramowanie BIOS można zaktualizować w dwóch środowiskach:

Ponieważ korzystanie z narzędzia BIOS do aktualizacji jest nieco skomplikowane, w niniejszym artykule opisano wyłącznie wstępne informacje na temat aktualizacji BIOS z poziomu systemu Windows.

 

 

 

 

Oprogramowanie BIOS możesz pobrać i zaktualizować z poziomu MyASUS lub z oficjalnej strony internetowej ASUS. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dla każdej metody:

Uwaga: Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania BIOS napotkasz na problemy, skontaktuj się z centrum obsługi ASUS.

 

 

 

Metoda 1: Pobierz narzędzie do aktualizacji oprogramowania BIOS z MyASUS

 

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk [Open] (otwórz). (Rysunek po lewej stronie poniżej przedstawia system Windows 11, a po prawej stronie system Windows 10).
 2. Uwaga: W przypadku braku wyników wyszukiwania, oznacza to, że na twoim urządzeniu może nie być możliwa instalacja i zapoznaj się z artykułem Jak zainstalować MyASUS.
 3.  

2. W oknie MyASUS kliknij [System Update] (Aktualizacja systemu).

 1. Uwaga: Jeśli urządzenie nie wyświetla karty System Update (Aktualizacja systemu), oznacza to, że urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Możesz użyć metody 2: Pobierz i zaktualizuj BIOS za pośrednictwem strony pomocy technicznej ASUS. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego w aplikacji MyASUS widoczne są tylko częściowe funkcje

3. Po przejściu na stronę Aktualizacji systemu, MyASUS automatycznie sprawdzi i wyświetli listę elementów, które wymagają aktualizacji dla twojego systemu.    
Uwaga: Jeśli na tej stronie nie są wyświetlane żadne elementy aktualizacji, oznacza to, że system jest już aktualny.  

4. Wybierz [BIOS Update for Windows] (Aktualizacja BIOS dla systemu Windows) lub [BIOS Installer for Windows] (Instalator BIOS dla systemu Windows), a następnie kliknij [Update Selected Items] (Zaktualizuj wybrane elementy).    
Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji [BIOS Update for Windows](Aktualizacja BIOS dla systemu Windows) lub [BIOS Installer for Windows] (Instalator BIOS dla systemu Windows), ponieważ niektóre modele mogą nie obsługiwać aktualizacji systemu BIOS w systemie Windows, zapoznaj się z artykułem Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?.


 1. 5. Przejrzyj szczegóły aktualizacji oprogramowania BIOS, a następnie kliknij przycisk [Confirm] (Potwierdź) , aby rozpocząć pobieranie pliku BIOS. 
 2. 6. MyASUS rozpocznie pobieranie pliku BIOS. 
 3. 7. Po zakończeniu pobierania pliku BIOS kliknij przycisk [Restart] (Uruchom ponownie), aby rozpocząć aktualizację oprogramowania BIOS. 

8. Urządzenie uruchomi się ponownie i przejdzie do ekranu aktualizacji oprogramowania BIOS. Aby wykonać kolejne kroki, postępuj zgodnie z komunikatami interfejsu swojego oprogramowania BIOS:
Uwaga: Poniższy ekran aktualizacji BIOS może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.   

 

Interfejs UEFI

9. Kliknij [Yes] (tak) , aby rozpocząć aktualizację oprogramowania BIOS.

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i nie wymuszaj wyłączenia podczas aktualizacji oprogramowania BIOS, aby zapobiec wystąpieniu nietypowych problemów.


 1. 10. Urządzenie przeprowadza teraz aktualizację BIOS. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. 
 2. 11. Po wyświetleniu poniższego ekranu oznacza to, że urządzenie zakończyło aktualizację BIOS. Kliknij [OK], a urządzenie uruchomi się ponownie w systemie operacyjnym Windows.  

MyASUS in UEFI

 

 1. Kliknij [Confirm] (potwierdź) , aby rozpocząć aktualizację oprogramowania BIOS.
  Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i nie wymuszaj wyłączenia podczas aktualizacji oprogramowania BIOS, aby zapobiec wystąpieniu nietypowych problemów.
 2. Urządzenie przeprowadza teraz aktualizację BIOS. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. 
 3. Po wyświetleniu poniższego ekranu oznacza to, że urządzenie zakończyło aktualizację BIOS. Kliknij [Confirm] (potwierdź), a urządzenie uruchomi się ponownie w systemie operacyjnym Windows.  

Metoda 2: Pobierz narzędzie do aktualizacji oprogramowania BIOS ze strony pomocy technicznej ASUS

 

 1. Przejdź do strony pomocy technicznej ASUS, podając nazwę modelu swojego urządzenia. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyszukiwać i pobrać oprogramowanie BIOS.    
  Uwaga: Aby pobrać odpowiedni plik BIOS, zapoznaj się z artykułem Jak sprawdzić nazwę modelu
 2. Na stronie pomocy wyszukaj [BIOS Update for Windows] (Aktualizacja BIOS dla systemu Windows) lub [BIOS Installer for Windows] (Instalator BIOS dla systemu Windows) w kategorii BIOS Update (Windows). Jeśli widzisz plik, kliknij [Download] (Pobierz).   
  Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji [BIOS Update for Windows](Aktualizacja BIOS dla systemu Windows) lub [BIOS Installer for Windows] (Instalator BIOS dla systemu Windows), ponieważ niektóre modele mogą nie obsługiwać aktualizacji systemu BIOS w systemie Windows, zapoznaj się z artykułem Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?.  

 

 1. Po pobraniu pliku aktualizacji BIOS dla systemu Windows kliknij dwukrotnie aplikację BIOS Update, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania BIOS.   
  Jeśli pobrany plik jest skompresowany (spakowany), kliknij plik prawym przyciskiem myszy > wybierz opcję Extract All (Wyodrębnij wszystkie).   
 2. Kreator konfiguracji poprowadzi cię do rozpoczęcia procesu aktualizacji oprogramowania BIOS, kliknij [Next] (Dalej).   
 3. Zapoznaj się z Umową licencyjną i zaznacz pole [I accept the agreement] (Akceptuję umowę), a następnie wybierz [Next] (Dalej).  
 4. Postępuj zgodnie ze wskazaniami, aby przeprowadzić instalację aktualizacji oprogramowania BIOS.  
    
    
 5. Wybierz opcję [Yes, restart the computer now] (Tak, uruchom ponownie komputer teraz], a następnie kliknij [Finish] (zakończ). Urządzenie uruchomi się ponownie i przejdzie do ekranu aktualizacji oprogramowania BIOS.   
  Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem urządzenia pamiętaj o zapisaniu pracy, aby zapobiec utracie danych. 
   
 6. Urządzenie uruchomi się ponownie i przejdzie do ekranu aktualizacji oprogramowania BIOS. Aby wykonać kolejne kroki, postępuj zgodnie z komunikatami interfejsu swojego oprogramowania BIOS:
  Uwaga: Poniższy ekran aktualizacji BIOS może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.   

 

Interfejs UEFI

 1. Kliknij [Yes] (tak) , aby rozpocząć aktualizację oprogramowania BIOS.

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i nie wymuszaj wyłączenia podczas aktualizacji oprogramowania BIOS, aby zapobiec wystąpieniu nietypowych problemów.


10. Urządzenie przeprowadza teraz aktualizację BIOS. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. 

 1. 11. Po wyświetleniu poniższego ekranu oznacza to, że urządzenie zakończyło aktualizację BIOS. Kliknij [OK], a urządzenie uruchomi się ponownie w systemie operacyjnym Windows.  

MyASUS in UEFI

 

 1. Kliknij [Confirm] (potwierdź) , aby rozpocząć aktualizację oprogramowania BIOS.
  Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i nie wymuszaj wyłączenia podczas aktualizacji oprogramowania BIOS, aby zapobiec wystąpieniu nietypowych problemów.
 2. Urządzenie przeprowadza teraz aktualizację BIOS. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. 
 3. Po wyświetleniu poniższego ekranu oznacza to, że urządzenie zakończyło aktualizację BIOS. Kliknij [Confirm] (potwierdź), a urządzenie uruchomi się ponownie w systemie operacyjnym Windows.  
  \