[Notebook / Komputer All-in-One] Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, by dowiedzieć się więcej na temat: Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

https://www.youtube.com/watch?v=UUXrTExXDes

 

Spis treści:

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji oprogramowania BIOS musisz najpierw pobrać właściwe oprogramowanie BIOS. Istnieją dwie metody jego pobrania.

 

Metoda 1: Pobierz plik oprogramowania BIOS z MyASUS

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Poniższa ilustracja przedstawia wyszukiwanie po lewej stronie w systemie Windows 11, a po prawej w systemie Windows 10).
  Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze. Zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?.
   
 2. W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) .
 3. Wybierz [Live Update] , a następnie wybierz [Latest] (najnowsze) ; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat wprowadzenia do MyASUS — Obsługa klienta.
  Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma karty Live Update, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; przejdź do Metoda 2: Pobierz plik oprogramowania BIOS ze strony pomocy technicznej ASUS. Więcej informacji w temacie Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"?.
 4. Wyszukaj plik [BIOS for ASUS EZ Flash Utility] (program narzędziowy BIOS for ASUS EZ Flash) lub [BIOS version] (wersja oprogramowania BIOS), który znajduje się w kategorii BIOS . Jeśli widzisz plik, kliknij [Download ] (pobierz) , a następnie zapoznaj się z dodatkiem: Jak używać programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS?.

Powrót do spisu treści

 

Metoda 2: Pobierz plik oprogramowania BIOS ze strony pomocy technicznej ASUS

 1. Przejdź do strony pomocy technicznej ASUS z nazwą modelu swojego komputera; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na ten temat: Jak wyszukiwać i pobierać oprogramowanie BIOS?.
  Adnotacja: Aby pobrać odnośny plik oprogramowania BIOS, zapoznaj się z tematem: Jak sprawdzić nazwę modelu?.
 2. Na stronie pomocy technicznej wyszukaj plik [BIOS for ASUS EZ Flash Utility] (program narzędziowy BIOS for ASUS EZ Flash) lub [BIOS version] (wersja oprogramowania BIOS), które znajdują się w kategorii BIOS . Jeśli widzisz plik, kliknij [Download] (pobierz) , a następnie zapoznaj się z dodatkiem: Jak używać programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS?.

Powrót do spisu treści

 

Dodatek: Jak używać programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS?

 

 

Zapisz plik oprogramowania BIOS na przenośnym urządzeniu pamięci

Przed rozpoczęciem korzystania z programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS wyodrębnij pobrany plik BIOS, a następnie skopiuj wyodrębniony plik na urządzenie magazynujące (napęd flash USB lub zewnętrzny dysk twardy).

Adnotacja: Napęd flash USB musi być sformatowany w systemie plików FAT32, aby aktualizacja oprogramowania BIOS w programie narzędziowym BIOS była możliwa. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak skonwertować dysk USB na format plików FAT32?.

 1. Po pobraniu pliku oprogramowania BIOS kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz [Extract All] (wyodrębnij wszystko) .
 2. Wybierz miejsce zapisu i kliknij [Extract] (wyodrębnij) .
 3. Po zakończeniu wyodrębniania przejdź do folderu i podłącz przenośne urządzenie pamięci do komputera. Kliknij prawym przyciskiem myszy  plik oprogramowania BIOS , a następnie wybierz [Show more options] (pokaż więcej opcji) .
 4. Wybierz [Send to] (wyślij do) i [Your portable device] (twoje urządzenie przenośne) .
 5. Przygotowanie zostało zakończone. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do programu narzędziowego BIOS?.
 6. Po uzyskaniu dostępu do programu narzędziowego BIOS przejdź do następnego dodatku: Jak używać programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS w trybie UEFI?.

Powrót do dodatku

 

 

Jak używać programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS w trybie UEFI?

W trybie UEFI można wybrać element za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze, touchpada lub myszy.

 1. Po uzyskaniu dostępu do programu narzędziowego BIOS przejdź do Advanced Mode (tryb zaawansowany), naciskając klawisz funkcyjny [F7] lub użyj kursora, aby kliknąć .
  Adnotacja: Jeśli ekran programu narzędziowego BIOS różni się od poniższego, zapoznaj się z dodatkiem: Jak używać programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS w trybie Legacy?.
  Adnotacja: Jeżeli w komputerze zainstalowane jest narzędzie MyASUS in UEFI BIOS (na przykład w przypadku procesorów: 12. generacji Intel Gen Intel® Core™ (Alder Lake), AMD's Ryzen 6000 (Rembrandt) lub późniejszych), zapoznaj się z wprowadzeniem Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu MyASUS in UEFI BIOS.
 2. Po przejściu do trybu zaawansowanego wybierz [Advanced] (zaawansowane) .
 3. Wybierz program narzędziowy [ASUS EZ Flash 3 Utility] .
 4. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym zapisany jest plik oprogramowania BIOS , a następnie kliknij plik oprogramowania BIOS .
  Reguła nazewnictwa plików oprogramowania BIOS jest zdefiniowana w następujący sposób: „Model”AS.„wersja oprogramowania BIOS”. Na przykład: „B9450FAAS.302”. W poniższym przykładzie model to B9450FA, a wersja oprogramowania BIOS to 302.
  Adnotacja: System może aktualizować oprogramowanie BIOS tylko wtedy, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, a pojemność baterii powinna przekraczać 20%.
 5. Potwierdź plik oprogramowania BIOS i kliknij [Yes] (tak) , aby zaktualizować oprogramowanie BIOS.
 6. Potwierdź informacje o oprogramowaniu BIOS, a następnie kliknij  [Yes] (tak) .
 7. Podczas przetwarzania aktualizacji oprogramowania BIOS należy zachować cierpliwość do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania BIOS; następnie komputer uruchomi się ponownie automatycznie.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu aktualizacji oprogramowania BIOS. Aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek problemów, nie wymuszaj zamknięcia w trakcie procesu aktualizacji.
 8. Przejście komputera do systemu Windows oznacza, że oprogramowanie BIOS zostało pomyślnie zaktualizowane. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat Jak sprawdzić wersję systemu BIOS?, aby sprawdzić, czy oprogramowanie BIOS zostało pomyślnie zaktualizowane.

 

Powrót do dodatku

 

Jak używać programu narzędziowego EZ Flash do aktualizacji oprogramowania BIOS w trybie Legacy?

W trybie Legacy można wybrać element wyłącznie za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze.

 1. Po przejściu do narzędzia BIOS wybierz [Advanced] (zaawansowane) .
 2. Wybierz program narzędziowy [ASUS EZ Flash 3 Utility] i naciśnij Enter .
 3. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym zapisany jest plik oprogramowania BIOS , a następnie wybierz plik oprogramowania BIOS .
  Reguła nazewnictwa plików oprogramowania BIOS jest zdefiniowana w następujący sposób: „Model”AS.„wersja oprogramowania BIOS”. Na przykład: „UX32LNAS.203”. W poniższym przykładzie model to UX32LN, a wersja oprogramowania BIOS to 203.
  Adnotacja: System może aktualizować oprogramowanie BIOS tylko wtedy, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, a pojemność baterii powinna przekraczać 20%.
 4. Wybierz [Yes] (tak) i naciśnij Enter, aby potwierdzić i zaktualizować oprogramowanie BIOS .
 5. Podczas przetwarzania aktualizacji oprogramowania BIOS należy zachować cierpliwość do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania BIOS; następnie komputer uruchomi się ponownie automatycznie.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu aktualizacji oprogramowania BIOS. Aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek problemów, nie wymuszaj zamknięcia w trakcie procesu aktualizacji.
 6. Przejście komputera do systemu Windows oznacza, że oprogramowanie BIOS zostało pomyślnie zaktualizowane. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat Jak sprawdzić wersję systemu BIOS?, aby sprawdzić, czy oprogramowanie BIOS zostało pomyślnie zaktualizowane.

Powrót do dodatku