Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, MiniPC

 

Dostępne są dwie metody aktualizacji oprogramowania BIOS:

Ponieważ niektóre modele nie są w stanie zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows, w tym artykule przedstawimy, jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w narzędziu BIOS.

Uwaga:

 • Nie wolno obniżać wersji systemu BIOS.
 • Przed aktualizacją oprogramowania BIOS wykonaj kopię zapasową plików osobistych, aby zapobiec wystąpieniu nieoczekiwanych problemów.
 • Interfejs operacyjny może się różnić w zależności od wersji modelu.
 • Podczas procesu aktualizacji oprogramowania BIOS zasilacz sieciowy musi być podłączony.
 • Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z poniższą zawartością, skonsultuj się z Centrum Serwisowym ASUS.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy link do filmu ASUS w serwisie YouTube i dowiedz się więcej o tym, Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą EZ Flash.

https://www.youtube.com/watch?v=UUXrTExXDes

 

Wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą EZ Flash:

Krok 1. Pobierz plik BIOS ze strony pomocy technicznej ASUS
 1. Przejdź do strony pomocy technicznej ASUS, podając nazwę modelu swojego urządzenia. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyszukiwać i pobrać oprogramowanie BIOS.
  Uwaga: Aby pobrać odpowiedni plik BIOS, zapoznaj się z artykułem Jak sprawdzić nazwę modelu.
 2. Na stronie pomocy wyszukaj plik [BIOS for ASUS EZ Flash Utility] (Aktualizacja BIOS dla narzędzia EZ Flash) lub [BIOS version] (wersja oprogramowania BIOS) w kategorii BIOS, a następnie kliknij [Download] (pobierz).

 

Krok 2. Zapisz plik BIOS na przenośnym urządzeniu pamięci masowej i rozpocznij aktualizację

Przed rozpoczęciem korzystania z EZ Flash do aktualizacji systemu BIOS rozpakuj pobrany plik BIOS, a następnie skopiuj wyodrębniony plik na przenośne urządzenie pamięci masowej (dysk flash USB lub zewnętrzny dysk twardy).

Uwaga: Aby można było zaktualizować system BIOS w narzędziu BIOS, dysk flash USB musi mieć format FAT32. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przekonwertować format dysku flash USB na FAT32.

 1. Po pobraniu pliku BIOS kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz polecenie [Extract All] (wyodrębnij wszystko).
 2. Wybierz miejsce docelowe, a następnie kliknij przycisk [Extract] (wyodrębnij).
 3. Po zakończeniu rozpakowywania plików przejdź do folderu i podłącz przenośne urządzenie pamięci masowej do urządzenia ASUS. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik BIOS, a następnie wybierz [Show more options] (pokaż więcej opcji).
 4. Wybierz opcję [Send to], a następnie wybierz opcję [Your portable device] (twoje urządzenie przenośne).
 5. Przygotowanie zostało zakończone. Przejdź do ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS na urządzeniu.
  Gdy urządzenie nie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj klawisz [F2], aż pojawi się ekran konfiguracji oprogramowania BIOS, a następnie zwolnij klawisz [F2]. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS.
  Uwaga: Na przenośnych konsolach do gier należy nacisnąć i przytrzymać klawisz głośności (-), a następnie nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
 6. Po przejściu do ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS dostępne są trzy typy interfejsów: Interfejs UEFI, starsza wersja interfejsu i MyASUS w UEFI. Zapoznaj się z poniższymi krokami w zależności od wiadomości na ekranie BIOS urządzenia:
Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash w trybie UEFI?

W interfejsie UEFI możesz nawigować i potwierdzać wybór za pomocą strzałek i klawisza Enter na klawiaturze, touchpadzie lub za pomocą myszy.

Uwaga: Poniższy ekran aktualizacji BIOS może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

 1. Po wejściu do narzędzia BIOS przejdź do trybu zaawansowanego, naciskając klawisz skrótu [F7] lub kliknij opcję kursorem.  
 2. Po przejściu do trybu zaawansowanego wybierz ekran [Advanced] (Zaawansowane)
 3. Wybierz pozycję [ASUS EZ Flash 3 Utility].  
 4. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym znajduje się plik oprogramowania BIOS, a następnie kliknij plik BIOS.
  Konwencja nazewnictwa plików BIOS dla urządzeń ASUS jest zgodna z formatem «Model»AS.wersja BIOS', jak pokazano w przykładzie B9450FAAS.302, gdzie model to B9450FA, a wersja BIOS to 302.
  Uwaga: Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania BIOS upewnij się, że poziom naładowania akumulatora urządzenia wynosi 20% lub więcej i jest podłączony do źródła zasilania.
 5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, czy chcesz kontynuować aktualizację, kliknij [Yes] (tak).  
 6. Sprawdź, czy informacje o pliku BIOS do aktualizacji są poprawne, a następnie kliknij [Yes] (Tak).  
 7. Urządzenie przeprowadza obecnie aktualizację oprogramowania BIOS. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie i uruchomi system operacyjny Windows. 
  Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i nie wymuszaj wyłączenia podczas aktualizacji oprogramowania BIOS, aby zapobiec wystąpieniu nietypowych problemów.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash w trybie Legacy?

W trybie Legacy można wybrać element wyłącznie za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze.

Uwaga: Poniższy ekran aktualizacji BIOS może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

 1. Po przejściu do narzędzia BIOS wybierz [Advanced] (zaawansowane).  
 2. Wybierz narzędzie [ASUS EZ Flash 3 Utility] i naciśnij Enter.  
 3. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym znajduje się plik oprogramowania BIOS, a następnie kliknij plik BIOS.  
  Konwencja nazewnictwa plików BIOS dla urządzeń ASUS jest zgodna z formatem «Model»AS.wersja BIOS', jak pokazano w przykładzie UX32LNAS.203, gdzie model to UX32LN, a wersja BIOS to 203. 
  Uwaga: Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania BIOS upewnij się, że poziom naładowania akumulatora urządzenia wynosi 20% lub więcej i jest podłączony do źródła zasilania.
 4. Wybierz [Yes] (tak) i naciśnij Enter, aby potwierdzić i zaktualizować oprogramowanie BIOS.  
 5. Urządzenie przeprowadza obecnie aktualizację oprogramowania BIOS. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie i uruchomi system operacyjny Windows.
  Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i nie wymuszaj wyłączenia podczas aktualizacji oprogramowania BIOS, aby zapobiec wystąpieniu nietypowych problemów.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w trybie UEFI w MyASUS?

W interfejsie UEFI w MyASUS możesz nawigować i potwierdzać wybór za pomocą strzałek i klawisza Enter na klawiaturze, touchpadzie lub za pomocą myszy.

Uwaga: Poniższy ekran aktualizacji BIOS może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

 

 1. Po wejściu do narzędzia BIOS przejdź do ustawień zaawansowanych, naciskając klawisz skrótu [F7] lub kliknij opcję kursorem.  
 2. Po przejściu do ustawień zaawansowanych wybierz ekran [Advanced] (zaawansowane), a następnie wybierz pozycję [ASUS Firmware Update] (aktualizacja oprogramowania układowego ASUS).
 3. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym znajduje się plik oprogramowania BIOS, a następnie kliknij plik BIOS.  
  Konwencja nazewnictwa plików BIOS dla urządzeń ASUS jest zgodna z formatem «Model»AS.wersja BIOS', jak pokazano w przykładzie X1505ZAAS.310, gdzie model to X1505ZA, a wersja BIOS to 310. 
  Uwaga: Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania BIOS upewnij się, że poziom naładowania akumulatora urządzenia wynosi 20% lub więcej i jest podłączony do źródła zasilania.
 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, czy chcesz kontynuować aktualizację, kliknij [Confirm] (potwierdź).
 5. Sprawdź, czy informacje o pliku BIOS do aktualizacji są poprawne, a następnie kliknij [Confirm] (potwierdź).  
 6. Urządzenie przeprowadza obecnie aktualizację oprogramowania BIOS. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie i uruchomi system operacyjny Windows.
  Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i nie wymuszaj wyłączenia podczas aktualizacji oprogramowania BIOS, aby zapobiec wystąpieniu nietypowych problemów.