[Router bezprzewodowy] Jak zwiększyć prędkość bezprzewodowego przesyłu danych konfigurując przepustowość kanału w routerze bezprzewodowym?

Czym jest przepustowość kanału?

Przepustowość kanału będzie miała wpływ na prędkość bezprzewodowego przesyłu danych i stabilność sygnału. Domyślnie router ASUS dostosuje przepustowość kanału automatycznie; w razie potrzeby można rozwiązać problemy z nim związane.

 

Krok 1: Podłącz komputer do routera za pomocą kabla lub połączenia Wi-Fi, wprowadź LAN IP routera lub wejdź na stronę URL routera (https://www.asusrouter.com), aby uzyskać dostęp do graficznego interfejsu sieciowego.

       

    Zapoznaj się z tematem: Jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 2: Wprowadź nazwę routera i hasło, aby się zalogować.

       

Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, zresetuj router do domyślnego stanu fabrycznego i konfiguracji.

          Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do domyślnego stanu.

 

Krok 3: Przejdź do [Wireless] (łączność bezprzewodowa) > [General] (ogólne) > (pasmo) (wybierz ustawienie 2.4GHz lub 5GHz), a następnie wybierz wartość [Channel Bandwidth] (przepustowość kanału), której chcesz użyć.

     a).  Pasmo 2.4GHz

         

 

     b).  Pasmo 5GHz lub 5GHz-1

         

 

     c).  Pasmo 5GHz-2

         

 

Krok 4: Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać.

         

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.