[Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

Aby uzyskać bardziej szczegółową instrukcję, kliknij poniższy odnośnik do wideo ASUS na platformie YouTube, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania problemów z częstym rozłączaniem sygnału Wi-Fi: https://www.youtube.com/watch?v=8w0ZQWBlyh4.

 

Sytuacja

1. Gdy urządzenia Wi-Fi nie mogą uzyskać dostępu do Internetu, przejdź do interfejsu sieciowego routera ASUS > network map (mapa sieci), aby sprawdzić, czy mapa sieci wskazuje na odłączenie połączenia z Internetem.

    Gdy urządzenia Wi-Fi nie mogą uzyskać dostępu do Internetu, czy urządzenia połączone przewodowo również nie mają połączenia z Internetem?

    Jeżeli status sieci Internet wskazuje na odłączenie lub jeżeli urządzenia przewodowe nie potrafią nawiązać połączenia z Internetem, zapoznaj się z poniższymi tematami rozwiązywania problemów z Internetem:

2. Jeżeli modem ISP oferuje funkcję Wi-Fi, spróbuj podłączyć urządzenia Wi-Fi do sieci Wi-Fi modemu dostawcy usług internetowych (ISP), aby sprawdzić, czy urządzenie Wi-Fi  może uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi modemu.

    Jeżeli urządzenie Wi-Fi może uzyskać dostęp do Internet za pośrednictwem sieci Wi-Fi modemu, zaloguj się do interfejsu użytkownika routera ASUS, aby sprawdzić, czy status Internetu routera wskazuje na rozłączenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

    Jeżeli urządzenie Wi-Fi nie może uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi modemu:

         (1). Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych w sprawie problemu z Internetem przez modem.

         (2). Jeżeli podłączone przewodowo urządzenia nie mogą uzyskać dostępu do Internetu  przez modem, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów:

 

3. Jeżeli w przypadku korzystania z routera bezprzewodowego do łączenia z Internetem, urządzenia łączące się z siecią bezprzewodowo często się rozłączają.

    (Np. jeżeli telefon, komputer itd. używany do łączenia z siecią Wi-Fi routera (2,4 GHz lub 5 GHz) często się rozłącza), zapoznaj się z poniższymi krokami, aby uzyskać informacje na temat prostego rozwiązywania problemów:

 

Wprowadzenie

  1. Sprawdź oprogramowanie układowe
  2. Ustaw szerokość pasma kanału na wartość domyślną
  3. Przełącz na kanał kontrolny z mniejszymi zakłóceniami
  4. Wyłącz połączenie Smart Connect
  5. Dostosuj kierunek orientacji anten routera
  6. Zmień lokalizację routera
  7. Zakłócenia środowiskowe
  8. Zaktualizuj sterownik urządzenia bezprzewodowego lub oprogramowanie układowe
  9. Przywróć router do ustawień domyślnych

 

1. Regularnie aktualizuj oprogramowanie układowe, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dla swojego routera. Możesz aktualizować ASUSWRT lub zaktualizować ręcznie.

     Upewnij się, że oprogramowanie układowe routera jest aktualne.

      [Adnotacja] Informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego możesz znaleźć w temacie [Łączność bezprzewodowa] Aktualizacja wersji oprogramowania układowego routera

 

 

2. Szerokość pasma kanału będzie miała wpływ na prędkość bezprzewodowego przesyłu danych i stabilność sygnału. Domyślnie router ASUS dostosuje szerokość pasma kanału automatycznie.

  [Adnotacja] Jak zwiększyć prędkość bezprzewodowego przesyłu danych konfigurując szerokość pasma kanału?

  Przejdź do Wireless (łączność bez przewodowa) > General (ogólne) > Band (pasmo) (wybierz 2.4GHz lub 5GHz) > Channel Bandwidth (szerokość pasma kanału)

     a).  Pasmo 2.4GHz 

      

     

     b).  Pasmo 5GHz lub 5GHz-1

       

 

     c).  Pasmo 5GHz-2 

      

 

3. Możesz przełączyć, aby kontrolować kanały z mniejszymi zakłóceniami.

  [Adnotacja] Jak uzyskać dostęp do graficznego interfejsu użytkownika routera?

  Przejdź do Wireless (łączność bez przewodowa) > General (ogólne) > Band (pasmo) (wybierz 2.4GHz lub 5GHz) > Control Channel (kanał sterowania)

   Adnotacja: Czym są kanały DFS? Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Czym jest DFS (Dynamic Frequency Selection) i jak to działa na routerze ASUS?, aby dowiedzieć się więcej.     

     a).  Pasmo 2.4GHz 

Wybierz inny kanał sterowania, a następnie kliknij Apply (zastosuj), aby zapisać.

 

     b).  Pasmo 5GHz 

Wybierz inny kanał sterowania, a następnie kliknij Apply (zastosuj), aby zapisać.

     c).  Pasmo 5GHz-2

           Adnotacja: Czym są kanały DFS? Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Czym jest DFS (Dynamic Frequency Selection) i jak to działa na routerze ASUS?, aby dowiedzieć się więcej.            

           

Wybierz inny kanał sterowania, a następnie kliknij Apply (zastosuj), aby zapisać.

           

 

 

4. Spróbuj wyłączyć połączenie Smart Connect.

   Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować połączenie Smart Connect, zapoznaj się z tematem [Łączność bezprzewodowa] Jak skonfigurować funkcję Smart Connect w ASUSWRT?

   

 

5. Spróbuj dostosować kierunek orientacji anten routera.

Możesz spróbować wyregulować kąt anteny zewnętrznej (np. 45 stopni, 90 stopni itp.) do optymalnej odległości sygnału.

 

Poniżej dla przykładu wykorzystano RT-AC88U — dla innych modeli zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Aby zapewnić najlepszy sygnał bezprzewodowy, ustaw cztery odłączane anteny zgodnie z poniższym sugerowanym obrazem. Poniżej dla przykładu wykorzystano RT-AC88U — dla innych modeli zapoznaj się z instrukcją obsługi.

[Adnotacja] Instrukcję obsługi możesz pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

 

6. Zaleca się, aby użytkownik mógł dostosować położenie routera w pobliżu klienta urządzenia bezprzewodowego i skrócić odległość między routerem bezprzewodowym a klientem, aby odległość transmisji sygnału nie wpływała na siłę sygnału.

Wi-Fi rozróżnia się na 2,4 GHz i 5 GHz; odległość transmisji sygnału 2,4 GHz jest większa niż 5 GHz, ale wolniejsza niż 5 GHz; w przypadku 5 GHz, chociaż odległość transmisji sygnału jest mniejsza, prędkość może być większa.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest często odłączane, możesz najpierw sprawdzić, czy jest ono połączone z Wi-Fi (2,4 GHz lub 5 GHz) i potwierdzić odległość między urządzeniem bezprzewodowym a routerem po odłączeniu Wi-Fi.

 

7. Upewnij się, że żadne zakłócenia lub bariery nie wpływają na sygnał bezprzewodowy wokół routera bezprzewodowego i usuń zakłócenia i bariery, gdy tylko jest to możliwe, bądź spróbuj zmienić lokalizację routera bezprzewodowego.

Zakłócenia: kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, skrzynki zasilające… I tak dalej — niektóre urządzenia gospodarstwa domowego będą również powodować zakłócenia kanałów bezprzewodowych.

Bariery: żelazne szafki, żelazne drzwi, cementowe ściany, zamknięte szafki, ustawienie na podłożu, za sofą… Na penetrację sygnału Wi-Fi mogą również wpływać niektóre materiały budowlane o dużej gęstości, takie jak gips, deski, drut kolczasty itp.

>> Zaleca się umieszczenie routera w miarę możliwości w centrum otoczenia, na otwartej przestrzeni, gdzie jest mniej mebli, gdzie nie ma bariery ściennej lub na drewnianej szafce, na blacie.

 

 

8. Upewnij się, że sterownik/oprogramowanie układowe karty sieciowej urządzenia bezprzewodowego również zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. Aby uzyskać aktualizację, skonsultuj się z producentem urządzenia.

  • Urządzenie bezprzewodowe: takie jak laptop, smartfon, adapter Wi-Fi USB, KONSOLA.

       Adnotacja: Sygnał Wi-Fi urządzenia Mac jest często tracony po roamingu między routerem AiMesh a węzłami; zapoznaj się z tą sekcją często zadawanych pytań (FAQ).

 

9. Przywróć router do ustawień domyślnych.

    Na poniższych ilustracjach dla przykładu wybrano urządzenie RT-AC68U.

(Różne modele mogą mieć nieznacznie różniące się nazwy; w razie wątpliwości potwierdź konkretne informacje w instrukcji obsługi).

     (1) Wciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go około 5–10 sekund, aż dioda LED zasilania routera zacznie migać; wtedy zwolnij przycisk.

W międzyczasie wszystkie diody LED routera powinny być wyłączone — jest to normalne zjawisko, ponieważ router przeprowadza rozruch.

Odczekaj, aż diody LED zasilania i Wi-Fi zapalą się ponownie, aby ponownie uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera.

Adnotacja: Po zresetowaniu routera wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości fabrycznych i konieczne będzie przeprowadzenie ponownej konfiguracji.

   (2) Skorzystaj z funkcji QIS (szybka konfiguracja Internetu), aby skonfigurować router.

 

Aby dowiedzieć się, jak użyć funkcji QIS (szybka konfiguracja Internetu) do skonfigurowania routera, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)?

 

Jeżeli powyższe metody nie pomogą, zalecamy wykonać twardy reset, aby rozwiązać problem.

     Więcej informacji szczegółowych zamieszczonych jest w temacie Twardy reset do ustawień fabrycznych w routerach ASUS

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.