[Rozwiązywanie problemów] Dioda WiFi LED nie świeci się

Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika aby uzyskac szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kolorów diód LED.

Podręcznik użytkownika dla swojego modelu urządzenia znajdziesz na stronie: www.asus.com/pl/support/

Przykład: RT-AC88U

 

1. Sprawdź, czy przycisk WiFi na routerze jest włączony.

 

 

2. Sprawdź, czy włączyłeś funkcję radia na stronie ustawień.
 

     Zapoznaj się z tematem pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)?

[Router bezprzewodowy] Jak wyłączyć sygnał Wi-Fi

 

3. Upewnij się, że wersja oprogramowania routera jest najnowsza.

3. Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe routera jest aktualne. 

    Zapoznaj się z tematem pomocy: 

[Router bezprzewodowy] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (Sieciowy interfejs graficzny)

[Router bezprzewodowy] Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji za pomocą aplikacji ASUS Router?

 

4. Przywróć ustawienia fabryczne routera.

Z tyłu routera znajduje się przycisk resetowania. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez co najmniej 5 sekund, aż dioda LED zasilania zacznie migać, następnie zwolnij przycisk.

※UwagaJeżeli router jest przywrócony do ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia również zostały zresetowane.

4-1 Wykonaj standardowy reset na routerze: Z tyłu routera znajduje się przycisk resetowania. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania (przez 5-10 sekund), aż dioda LED zasilania zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk resetowania.

           Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się więcej.

 

 

4-2 Wykonaj twardy reset do ustawień fabrycznych: jeśli standardowy reset nie rozwiąże problemu, użyj tej metody, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera. 
           Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem [Router bezprzewodowy] Twardy reset do ustawień fabrycznych w routerach ASUS — lista modeli.