[Rozwiązywanie problemów] Dlaczego nie mogę wejść na stronę konfiguracyjną routera ASUS?

1. Zapoznaj się z poniższymi dwoma tematami pomocy.

[Router bezprzewodowy] Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)?

[Router bezprzewodowy] Jak zalogować się do strony ustawień routera bezprzewodowego ASUS (niebieski sieciowy interfejs graficzny)?

 

2. Upewnij się, że router prawidłowo nawiązuje połączenie z WAN.

  W poniższym przykładzie wykorzystano model RT-AX88U. W przypadku innych modeli zapoznaj się z instrukcjami obsługi dostępnymi w Centrum pobierania ASUS.
Podłącz komputer do routera bezprzewodowego za pomocą połączenia przewodowego.
   a. Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu wejścia zasilania i do gniazdka elektrycznego.

   b. Użyj innego kabla sieciowego, podłącz modem do portu WAN routera bezprzewodowego.

   c. Podłącz zasilacz sieciowy modemu do portu wejścia zasilania i do gniazdka elektrycznego.

   d. Za pomocą dołączonego kabla sieciowego podłącz komputer do portu LAN routera bezprzewodowego.

 

Uwaga: Po podłączeniu do zasilania pamiętaj, aby nacisnąć przycisk zasilania i włączyć router.

 

 

3. Upewnij się, że Twój adapter jest skonfigurowany w celu uzyskiwania automatycznie adresu IP.

    Zapoznaj się z poradnikiem: [Microsoft FAQ] Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP.

 

4. Sprawdź, czy nie korzystasz przypadkiem z serwera proxy.

    (1) W przeglądarce Internet Explorer, w menu Narzędzia, wybierz Opcje internetowe.

    (2) W zakładce Połączenia, wybierz Ustawienia LAN.

 

5. Spróbuj użyć funkcji wykrywania urządzeń, aby znaleźć swój router bezprzewodowy.

Pulpit:Menu Start>>Wszystkie programy>> ASUS Utility >>Model name >> Device Discovery

Zapoznaj się z tematem pomocy [Router bezprzewodowy] Jak odnaleźć adres IP routera ASUS za pomocą ASUS Device Discovery?
 

 

6. Przywróć ustawienia routera do wartości domyślnych, a następnie spróbuj ponownie połączyć się ze stroną konfiguracyjną.

Przycisk reset znajduje się z tyłu routera. Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset (przez około 5 sekund), aż dioda LED zasilania zacznie migać, następnie zwolnij przycisk.

※Uwaga:Przywrócenie ustawień domyślnych routera, spowoduje utratę wszelkich dotychczas zapisanych ustawień.

7. Spróbuj uruchomić tryb ratunkowy.

    Zapoznaj się z poradnikiem: [FAQ] Jak skorzystać z trybu ratunkowego w routerze ASUS?

 

Jeżeli ten poradnik nie rozwiązął twojego problemu, skontaktuj się z centrum pomocy ASUS celem uzyskania dodatkowego wsparcia.

Informacje na temat możliwości kontaktu z centrum pomocy ASUS znajdziesz pod adresem: https://www.asus.com/support/callus

 

 


Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.