[Windows 11/10] Jak sprawdzić nazwę modelu i wersji oprogramowania BIOS?

 

 

Informacje zamieszczone poniżej pozwolą Ci potwierdzić poprawną nazwę modelu:

 

Istnieje kilka metod na odnalezienie nazwy modelu i wersji oprogramowania BIOS komputera — można wykorzystać jedną z nich:

Spis treści:

 

Metoda 1: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem MyASUS

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Ilustracja po lewej stronie dotyczy systemu Windows 11, a rysunek po prawej przedstawia system Windows 10).  
  Uwaga: Brak wyświetleń MyASUS oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; Zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?
 2. Na stronie główne MyASUS wybierz [System info] (informacje systemowe)
 3. W sekcji Firmware (oprogramowanie układowe) znajdziesz nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS komputera
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to X513EA, a wersja oprogramowania BIOS to 202. 

Powrót do spisu treści

 

Metoda 2: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem Dxdiag

 1. Wpisz i wyszukaj [Dxdiag] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Ilustracja po lewej stronie dotyczy systemu Windows 11, a rysunek po prawej przedstawia system Windows 10). 
 2. Jeżeli otrzymasz powiadomienie wyświetlone poniżej, wybierz [Yes] (tak), aby kontynuować
 3. W sekcji System Model (model systemu) znajdziesz nazwę modelu; wersję oprogramowania BIOS znajdziesz w sekcji BIOS
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to X513EA, a wersja oprogramowania BIOS to 202 

Powrót do spisu treści

 

Metoda 3: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem apletu informacji systemowych

 1. Wpisz i wyszukaj [System information] (informacje systemowe) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Ilustracja po lewej stronie dotyczy systemu Windows 11, a rysunek po prawej przedstawia system Windows 10). 
 2. W sekcji System Model (model systemu) znajdziesz nazwę modelu ; wersję oprogramowania BIOS znajdziesz w sekcji BIOS Version/Data (wersja/data oprogramowania BIOS)
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to X513EA, a wersja oprogramowania BIOS to 202. 

Powrót do spisu treści

 

Metoda 4: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem konfiguracji oprogramowania BIOS

 1. Przejdź do ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS na urządzeniu.  
  Jeśli urządzenie nie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Trzymaj naciśnięty klawisz [F2] do pojawienia się ekranu konfiguracji BIOS, a następnie zwolnij klawisz [F2]. Zapoznaj się z tematem pomocy Jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS?, aby dowiedzieć się więcej..    
  Uwaga: Na konsoli do gier należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zmniejszania głośności (-), a następnie przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
 2. Po przejściu do ekranu konfiguracji BIOS możesz natrafić na trzy rodzaje interfejsu: interfejs UEFI, starsza wersja interfejsu oraz MyASUS w UEFI. Zapoznaj się z poniższymi krokami w zależności od ekranu BIOS na twoim urządzeniu.

 

Jak znaleźć nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS w interfejsie UEFI?

W interfejsie UEFI możesz przechodzić między pozycjami i potwierdzać wybór klawiszami strzałek oraz klawiszem Enter na klawiaturze, za pomocą touchpada lub myszy.

 1. Po przejściu do narzędzia BIOS wybierz [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) naciskając klawisz funkcyjny [F7] lub kliknij opcję kursorem.    
 2. Po przejściu do trybu zaawansowanego wybierz ekran [Advanced].    
 3. Wybierz pozycję [ASUS EZ Flash 3 Utility].    
 4. W polu Model znajdziesz swój model urządzenia; a w polu Version wersję oprogramowania BIOS twojego urządzenia.    
  W poniższym przykładzie model to B9450FA, a wersja BIOS to 205.    

Jak znaleźć nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS w trybie Legacy?

W trybie Legacy można wybrać element wyłącznie za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze.

 1. Po przejściu do narzędzia BIOS wybierz [Advanced] (zaawansowane)
 2. Wybierz narzędzie [ASUS EZ Flash 3 Utility] i naciśnij Enter
 3. W sekcji Platform (platforma) znajdziesz nazwę modelu; wersję oprogramowania BIOS znajdziesz w sekcji Version (wersja)
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to B9440FA, a wersja oprogramowania BIOS to 101. 

Jak znaleźć nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS w interfejsie MyASUS in UEFI?

W interfejsie MyASUS in UEFI możesz przechodzić między pozycjami i potwierdzać wybór klawiszami strzałek oraz klawiszem Enter na klawiaturze, za pomocą touchpada lub myszy.

 1. Po przejściu do ekranu konfiguracji BIOS znajdź swój model urządzenia i wersję oprogramowania BIOS w polu UEFI Version field.    
  W poniższym przykładzie (wersja X1505ZA.201) model to X1505ZA, a wersja BIOS to 210.    

 

Powrót do spisu treści