[VPN] Konfiguracja IPSec VPN w systemie Android

Czym jest VPN?
 

Virtual Private Network: Wirtualne sieci prywatne szyfrują połączenie sieciowe, zapewniając bezpieczną transmisję ważnych informacji i zapobiegając ich kradzieży. Umożliwia zdalnym użytkownikom (klientom VPN) bezpieczne łączenie się z serwerami VPN.

 

Uwaga: Przed skonfigurowaniem wbudowanej funkcji VPN w telefonie upewnij się, że serwer IPsec VPN w routerze ASUS został skonfigurowany i włączony. Aby uzyskać informacje na temat metody ustawiania serwera IPSec VPN, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami Jak skonfigurować serwer VPN na routerze ASUS – IPSec VPN

 

 

 

Wprowadzenie

 1. Ścieżka ustawień telefonu komórkowego może się różnić w zależności od modelu telefonu komórkowego i wersji systemu Android. Ten artykuł prezentuje 2 metody ustawiania.

  1. Jak skonfigurować VPN w systemie Android w wersji 13/12/14? Przejdź tutaj.
  2. Jak skonfigurować VPN w systemie Android w wersji 9/10/11? Przejdź tutaj.

2. Często zadawane pytania (FAQ)

 

 

 

Jak skonfigurować VPN w systemie Android w wersji 13/12/14

Uwaga: Zrzuty ekranu zostały wykonane na telefonie ASUS ROG Phone6 z systemem Android 13. Interfejs użytkownika może się różnić w zależności od urządzenia i wersji systemu Android.

Krok 1. Pobierz certyfikat z routera ASUS na swój telefon.

            Przejdź do aplikacji ASUS Router lub aplikacji ExpertWiFi i dotknij [Settings] (ustawienia) > [VPN] > [VPN Server] (serwer VPN) > [IPSec VPN] > [For Mobile] (dla urządzeń mobilnych) > [Export] (eksportuj)

Krok 2. Zainstaluj certyfikat w telefonie. (Zrzuty ekranu mogą się różnić w zależności od modelu telefonu i wersji systemu Android)

            W telefonie dotknij opcji [Settings] (ustawienia) > [Security & lock screen] (bezpieczeństwo i ekran blokady) > [Encryption & Certificates] (szyfrowanie i certyfikaty) > [Install a Certificate] (zainstaluj certyfikat) > [CA Certificate] (certyfikat CA) ], stuknij, aby pobrać plik certyfikatu z serwera IPSec VPN, jak pokazano poniżej [CA certificate installed] (certyfikat CA zainstalowany).

Krok 3. Dodaj profil IPSec VPN w telefonie

  W telefonie dotknij [Settings] (ustawienia) > [Network & Internet] (sieć i Internet) > [VPN], > dotknij [+] w prawym górnym rogu, aby dodać nowy profil IPSec VPN.

 

Krok 4. Wprowadź informacje o serwerze IPSec VPN routera ASUS w ustawieniach VPN telefonu
 

           Uwaga: IPsec VPN wymaga konta/hasła do połączenia i nie obsługuje logowania bez konta/hasła.

(1) Nazwa: Dostosuj nazwę dla profilu sieci VPN. 

(2) Typ: Wybierz pozycję IKEv2/IPSec MSCHAPv2 jako typ.

(3) Adres serwera: Wprowadź adres IP serwera VPN routera ASUS lub nazwę domeny. Zapoznaj się z tematem pomocy 1.

(4) Identyfikacja IPSec: Wprowadź [Username] (nazwa użytkownika) dostarczona przez serwer IPSec VPN routera ASUS. Zapoznaj się z tematem pomocy 1.

(5) Certyfikat IPSec CA: Wybierz certyfikat zainstalowany w kroku 2.

(6) Nazwa użytkownika: Wprowadź informacje dostarczone przez serwer IPSec VPN routera ASUS. Zapoznaj się z tematem pomocy 1.

     Hasło: Wprowadź informacje dostarczone przez serwer IPSec VPN routera ASUS. Zapoznaj się z tematem pomocy 2.

(7) Po zakończeniu wprowadzania dotknij opcji [Save] (zapisz), aby dodać profil IPSec VPN.

 

Krok 5. Jak pokazano poniżej, widać, że profil VPN wyświetla komunikat [Connected] (połączono), a u góry ekranu telefonu widać ikonę klucza, wskazującą, że telefon jest połączony z serwerem VPN i możesz rozpocząć surfowanie po Internecie.

 

 

 

 

Jak skonfigurować VPN w systemie Android w wersji 13/12/14
 

Uwaga: Zrzuty ekranu zostały wykonane na telefonie ASUS ZenFone Max Pro z systemem Android 9. Interfejs użytkownika może się różnić w zależności od urządzenia i wersji systemu Android.

Krok 1. Dodaj profil IPSec VPN w telefonie

  W telefonie dotknij [Settings] (ustawienia) > [Network & Internet] (sieć i Internet) > [VPN], > dotknij [+] w prawym górnym rogu, aby dodać nowy profil IPSec VPN.

 

Krok 2. Wprowadź informacje o serwerze IPSec VPN routera ASUS w ustawieniach VPN telefonu

           Uwaga: IPsec VPN wymaga konta/hasła do połączenia i nie obsługuje logowania bez konta/hasła.

(1) Nazwa: Dostosuj nazwę dla VPN IPSec.

(2) Typ: Wybierz pozycję IPSec Xauth PSK jako typ. 

(3) Adres serwera: Wprowadź adres IP serwera VPN routera ASUS lub nazwę domeny. Zapoznaj się z tematem pomocy 1.

(4) Wstępnie udostępniony klucz IPSec: Wprowadź [Username] (nazwa użytkownika) dostarczona przez serwer IPSec VPN routera ASUS. Zapoznaj się z tematem pomocy 1.

(5) Nazwa użytkownika: Wprowadź informacje dostarczone przez serwer IPSec VPN routera ASUS. Zapoznaj się z tematem pomocy 1.

     Hasło: Wprowadź informacje dostarczone przez serwer IPSec VPN routera ASUS. Zapoznaj się z tematem pomocy 2.

(6) Po zakończeniu wprowadzania dotknij opcji [Save] (zapisz), aby dodać profil IPSec VPN.

 

 

Krok 3: Stuknij [VPN profile name] (nazwa profilu VPN) > [Connect] (połącz). Jak pokazano poniżej, widać, że profil VPN wyświetla komunikat [Connected] (połączono), a u góry ekranu telefonu widać ikonę klucza, wskazującą, że telefon jest połączony z serwerem VPN i możesz rozpocząć surfowanie po Internecie.

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)
 1. Jak sprawdzić informacje o serwerze IPSec VPN routera ASUS, które należy wypełnić w ustawieniach VPN telefonu?

     Przejdź do aplikacji ASUS Router i kliknij [Settings] (ustawienia) > [VPN] > [VPN Server] (serwer VPN) > [IPSec VPN].

     Jak pokazano na poniższym rysunku, widoczne są (1) Adres IP serwera (2) Wstępnie udostępniony klucz (3) Nazwa użytkownika

 

2. Jak sprawdzić hasło do połączenia serwera IPSec VPN routera ASUS, które należy wypełnić w ustawieniach VPN telefonu?

    W profilu serwera IPSec VPN nie będzie wyświetlane ustawione hasło. Jeśli zapomnisz hasła, możesz zresetować tylko nazwę użytkownika klienta VPN i hasło serwera IPSec VPN routera ASUS.

    Aby uzyskać informacje na temat metody ustawiania serwera IPSec VPN, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami [VPN] Jak skonfigurować serwer VPN na routerze ASUS – IPSec VPN

 

3. Ile kont klienckich IPSec VPN można skonfigurować na serwerze IPSec VPN routera ASUS?
    Serwer IPSec VPN routera ASUS może skonfigurować 8 kont klienckich. Konto/hasło IPsec zezwala na nawiązanie połączenia tylko jednego klienta.

  Jak pokazano poniżej, przejdź do aplikacji ASUS Router i kliknij [Settings] (ustawienia) > [VPN] > [VPN Server] (serwer VPN) > [IPSec VPN]. Liczba nowych kont i nowych użytkowników zostanie wyświetlona w kliencie VPN poniżej nazwy.

 

4. Jak usunąć zainstalowane certyfikaty CA z telefonu komórkowego? (Poniższe przykłady zrzutów ekranu mogą się różnić w zależności od modelu telefonu i wersji systemu Android)

   W telefonie dotknij [Settings] (ustawienia) > [Security & lock screen] (Bezpieczeństwo i ekran blokady) > [Encryption & Certyficates] (szyfrowanie i certyfikaty) > [Clear Credentials] (wyczyść dane uwierzytelniające) > [Certificate Name] (nazwa certyfikatu) > [Uninstall] (odinstaluj), jak pokazano na poniższym rysunku. Proces zostanie zakończony.

 

5. Telefon może uzyskać dostęp do routera ASUS z sieci zewnętrznej lub sieci 4G/5G za pośrednictwem IPSec VPN, ale nie może uzyskać dostępu do serwera w sieci lokalnej. Dlaczego?

    Wyłącz lub sprawdź ustawienia zapory serwera w sieci lokalnej.
 

6. Profil sieci VPN pokazuje informację [Connected] (połączono), ale nie można połączyć się z Internetem.
    Jeśli bieżąca sieć telefonu jest podłączona do sieci Wi-Fi serwera IPSec VPN routera, przed ponowną próbą możesz odłączyć telefon od routera i połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci 4G/5G.

 

 

 

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.