Jak ustawić serwer VPN z funkcją port forwarding (przekierowanie portów)?

Kiedy adres WAN IP twojego routera jest prywatny/wirtualny, twój router może być w sieci bezprzewodowej jak pokazano na obrazku poniżej. Twój router łączy się z Internetem przez inny router (zwany tu "the Root AP"). The Root AP przypisał adres IP do twojego routera. W takim przypadku musisz ustawić Port Forwarding, NAT Server lub Virtual Server na Root AP aby połączyć się z twoim routerem przez Internet za pomocą VPN.

 

Tunele VPN i numery portów

VPN server

Port

PPTP

TCP 1723, Other 47

OpenVPN

UDP 1194

IPSec

UDP 500, UDP 4500

 

Poniżej tłumaczymy jak ustawić Port Forwarding na Root AP. Dla przykładu wybierzmy router ASUS jako Root AP. Adres WAN IP routera ASUS to 1.168.x.x a adres IP przypisany do twojego routera to 192.168.1.100.

 

Uwaga: (1) Musisz posiadać uprawnienia do zmiany ustawień Root AP. Jeśli ich nie posiadasz, musisz skontaktować się z administratorem sieci.

             (2) Ustawienia mogą się różnić w zależności od routera. Proszę odnieść się do instrukcji użytkownika Root AP aby poznać szczegółowe informacje.

 

Krok 1: Zaloguj się do web GUI swojego routera i przejdź do strony Network Map (Mapa sieci) aby sprawdzić adres WAN IP.

Krok 2: Ustaw Root AP.

Zaloguj się do web GUI routera Root AP i skonfiguruj ustawienia na stronach Port Forwarding / Virtual server / NAT server jak to pokazano poniżej.

 

PPTP VPN: Ze strony Port Forwarding, ustaw Local Port na 1723 a Protocol na TCP dla tunelu PPTP, a następnie ustaw Port Range na 47 i Protocol na Other dla GRE tunnel.

 

OpenVPN: Ze strony Port Forwarding, ustaw Local Port na 1194 a Protocol na UDP dla tunelu OpenVPN.

 

IPSecVPN: Ze strony Port Forwarding, ustaw Local Port na 500 a Protocol na UDP dla tunelu IPSecVPN, a następnie ustaw Local Port na 4500 i Protocol na UDP dla tunelu IPSec.

 

Krok 3: Na stronie VPN connection na twoim urządzeniu mobilnym lub PC wprowadź adres WAN IP dla Root AP lub nazwę DDNS w polu adresu serwera VPN.

Przykład:

Jeśli używasz OpenVPN, otwórz plik konfiguracyjny OpenVPN edytorem tekstowym, a następnie zmień adres w linii remote na adres WAN IP dla RootAP lub nazwę DNS, jak to pokazano poniżej w częsci podkreślonej na niebiesko.

Ograniczenia: Jeśli typ WAN dla Root AP to PPTP/L2TP/PPPoE, mogą wystąpić problemy z połączeniem VPN.

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.