[Notebook] Centrum informacji o bateriach ASUS

Cykl życia baterii

 1. Ze względu na właściwości chemiczne jonów litu pojemność baterii zmniejsza się stopniowo wraz z upływem czasu. Jest to normalne zjawisko.
 2. Żywotność akumulatora litowo-jonowego wynosi około 300-500 cykli ładowania. W normalnych warunkach użytkowania oraz temperaturze otoczenia (25 ℃) akumulator litowo-jonowy powinien się rozładowywać i ładować normalnie przez około 300 cykli ładowania (lub około roku). Następnie pojemność baterii spadnie do 60% początkowej pojemności.
 3. Spadek żywotności baterii jest zależny od wielu czynników, takich jak design systemu, model, zużycie energii przez system operacyjny, oprogramowanie, aplikacje oraz ustawienia zasilania. Wyższa lub niższa temperatura otoczenia oraz wykonywanie nietypowych operacji może spowodować 60-procentowy lub większy spadek wydajności przy tej samej liczbie cykli.
 4. Prędkość rozładowywania baterii w notebooku zależy bezpośrednio od ustawień zarządzania zasilaniem oraz rodzaju uruchomionych aplikacji. Dla przykładu, aplikacje mocno wykorzystujące procesor do przetwarzania grafiki i animacji, gier i odtwarzania filmów zużywają więcej energii, niż aplikacje biurowe.

 

 

Mechanizmy zabezpieczające baterię

 1. Częste ładowanie baterii pod wysokim napięciem może skrócić jej żywotność. Aby zwiększyć żywotność baterii, ze względu na zastosowane mechanizmy zabezpieczające, komputer może nie ładować baterii gdy poziom naładowania baterii będzie utrzymywany na poziomie 90%-100% po pełnym jej naładowaniu.

*     Zdolność inicjacji ładowania baterii (%) jest zwykle ustawiona między 90% a 99%. Rzeczywista wartość różni się w zależności od modelu.

 1. Baterie w pełni naładowane lub przechowywane w wysokich temperaturach otoczenia mogą trwale uszkodzić swoją pojemność i skrócić żywotność. Gdy temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub się przegrzewa, pojemność ładowania akumulatora będzie ograniczona lub nawet się zatrzyma. Jest to część mechanizmów ochrony baterii urządzenia.
 2. Nawet po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu zasilacza AC system nadal wymaga zasilania na minimalnym poziomie, dlatego to normalne zjawisko, że poziom naładowania baterii nadal spada.

 

 

Starzenie się baterii

 1. Baterie są zasadniczo materiałami eksploatacyjnymi. Akumulatory litowo-jonowe, charakteryzujące się ciągłymi reakcjami chemicznymi, naturalnie z czasem tracą swoją pojemność i wydajność.
 2. Podczas korzystania z akumulatora przez jakiś czas, w pewnych warunkach może dojść do jego puchnięcia. Nie spowoduje to problemów z bezpieczeństwem.
 3. Opuchnięte akumulatory należy odpowiednio wymienić i zutylizować, chociaż nie powodują problemów z bezpieczeństwem. Wymieniając spuchniętą baterię nie wyrzucaj jej do śmieci. Skontaktuj się z lokalnym centrum pomocy ASUS aby uzyskać pomoc w pozbyciu się baterii (https://www.asus.com/pl/support/CallUs).

 

 

Dbałość o baterię

 1. Jeżeli laptop, telefon komórkowy lub tablet nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj baterię do 50%, wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz. Naładuj baterię co trzy miesiące do 50%, aby zapobiec jej uszkodzeniu baterii przez nadmierne rozładowanie z powodu długotrwałego przechowywania bez użycia.
 2. Gdy zasilacz jest na stałe podłączony do laptopa, telefonu komórkowego lub tabletu, użytkownik powinien rozładować baterię do poziomu 50% co najmniej raz na dwa tygodnie aby uwolnić baterię od utrzymującego się wysokiego napięcia, które może skrócić jej żywotność. Użytkownicy komputerów przenośnych mogą przedłużyć żywotność baterii za pomocą oprogramowania ASUS Health Health Charging.
 3. Najlepsze warunki przechowywania dla akumulatorów to temperatura otoczenia od 10°C - 35°C (50°F - 95°F), poziom naładowania 50% oraz włączony tryb żywotności bateri w oprogramowaniu ASUS Battery Health Charging.
 4. Unikaj przechowywania baterii w wilgotnym otoczeniu, co może zwiększyć częstość jej rozładowywania. Zbyt niska temperatura może wpłynąć na działanie wewnętrznych chemikaliów akumulatora, zbyt wysoka temperatura może grozić wybuchem.
 5. Nie umieszczaj swojego komputera, telefonu komórkowego w pobliżu grzejników, kominków, pieców, grzejników elektrycznych lub innych urządzeń wytwarzających ciepło o temperaturze powyżej 60℃ (140°F). Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch lub wyciek, co może doprowadzić do pożaru.
 6. Ponieważ laptopy wykorzystują baterię wbudowaną, ulegnie ona rozładowaniu, jeżeli komputer nie będzie używany lub nie zostanie ponownie naładowany; wtedy także ustawienia godziny i daty BIOS powrócą do ustawień domyślnych. Jeżeli komputer nie będzie używany przez długi czas, jego baterię należy ładować raz na miesiąc.

 

 

Ustawienia optymalizacji baterii

Użytkownicy mogą pozostawiać zasilacze podłączone do laptopów, telefonów komórkowych lub tabletów w trakcie ich użytkowania, co powoduje, że akumulatory pozostają w stanie wysokiego poziomu naładowania, co może tym samym zmniejszyć żywotność baterii. Aby ochronić baterię podczas takiego użytkowania, użytkownicy laptopów mogą skorzystać z trybu żywotności baterii oferowanego przez oprogramowanie ASUS Health Health Charging.

Wprowadzenie dla ASUS Battery Health Charging

https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1032726/

Modele wprowadzone po Q4 2017 mogą zawierać to oprogramowanie.

 

 

Warunki gwarancji na baterie ASUS

 1. Gwarancja na baterie firmy ASUS podlega następującym warunkom:
  • Jeśli bateria jest objęta gwarancją (zapoznaj się z kartą gwarancyjną aby uzyskać informacje dotyczace okresu gwarancji na baterię) i powoduje nagłe wyłączanie i włączanie notebooka lub uniemożliwia uruchomienie systemu, firma ASUS wymieni baterię na nową.
  • Jeśli bateria jest objęta gwarancją, firma ASUS wymieni baterię na nową w następujących przypadkach: Bateria się nie ładuje; Notebook nie może wykryć połączenia z baterią; System często ostrzega użytkownika o konieczności wymiany baterii; Wskaźnik ładowania energii miga.
 2. Wartości progowe baterii można sprawdzić za pośrednictwem narzędzia do diagnostyki baterii w aplikacji MyASUS:
 • Stan baterii jest "Dobry/Normalny": Bateria jest sprawna.
 • Stan baterii jest "Zły:: W baterii występuje stan błędu lub jej pojemność jest niższa niż oczekiwana ze względu na wiek/liczbę cykli. Aby przeprowadzić dokładniejszą kontrolę, skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS.
 • Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem pomocy: MyASUS - Diagnostyka systemu.
 1. Uszkodzenia spowodowane poniższymi powodami nie są objęte gwarancją:
  • Normalny spadek pojemności baterii w wyniku upływu czasu i korzystania z baterii.
  • Produkt był naprawiany lub modyfikowany przez osoby nieupoważnione.
  • Komponenty elektryczne wykazują obecność rdzy lub ślady utlenienia ze względu na wilgoć lub wewnętrzny wyciek.
  • Niewłaściwe wykorzystanie lub zaniedbanie.

 

 

Wprowadzenie dla baterii ASUS

Baterie Li-ion

Zalety akumulatorów litowo-jonowych to wysoka gęstość energii, duża moc, niewielka waga, długi cykl życia, brak efektu pamięci i szybkie ładowanie. Są szeroko stosowane w produktach konsumenckich, takich jak telefony komórkowe, laptopy i tablety.

Pobierz MyASUS teraz aby uzyskać doskonałą obsługę. Kliknij w baner!