[Notebook] Rozwiązywanie problemów — Ekran laptopa jest staje się czarny, kiedy proces aktualizacji oprogramowania zostanie przerwany BIOS

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania dla problemu: Ekran laptopa jest staje się czarny, kiedy proces aktualizacji oprogramowania zostanie przerwany BIOS

https://www.youtube.com/watch?v=18-lOq1XQiA

 

Scenariusz 1: Jeżeli rozruch laptopa skutkuje wyświetleniem poniższego obrazu, odczekaj 60 sekund lub wybierz opcję Yes (tak) — komputer automatycznie wznowi aktualizację oprogramowania BIOS. (Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony).

 

Scenariusz 2: Jeżeli rozruch laptopa skutkuje wyświetleniem poniższego obrazu po nieudanej aktualizacji oprogramowania BIOS, wykonaj działania opisane poniżej, aby pomyślnie zakończyć aktualizację oprogramowania BIOS.

 1. Zapoznaj się z tym omówieniem często zadawanych pytań (FAQ): Jak zaktualizować BIOS za pomocą programu EZ Flash?. Użyj innego komputera i przejdź do witryny wsparcia ASUS, aby pobrać plik oprogramowania BIOS odpowiadający modelowi komputera, na którym występuje opisany powyżej problem. Po pobraniu skopiuj ten polik oprogramowania BIOS a katalogu root napędu flash USB (wymagany system plików napędu flash USB to FAT32).
  Adnotacja: Jeżeli na ekranie wyświetlona zostanie informacja o rekomendowanej wersji BIOS do odzyskiwania, pobierz tę wersję. W przeciwnym razie pobierz najnowszą wersję oprogramowania BIOS.
 2. Wyłącz komputer, na którym problem z aktualizacją ma zostać rozwiązany, a następnie wciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund przycisk zasilania, aż lampka kontrolna zasilania zgaśnie.
 3. Podłącz napęd flash USB z plikiem oprogramowania BIOS do komputera i upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony.
 4. Włącz komputer; wznowi on automatycznie aktualizację oprogramowania BIOS.

 

Scenariusz 3: Jeżeli laptop uruchamia się, ale rozruch skutkuje wyświetleniem czarnego ekranu (lampka kontrolna zasilania jest włączona, ale na ekranie nic nie jest wyświetlone) po nieudanej aktualizacji oprogramowania BIOS, spróbuj wykonać poniższe działania, aby rozwiązać problem:

 1. Najpierw odłącz zasilacz sieciowy i baterię (modele z odłączanymi bateriami), następnie wciśnij i przytrzymaj przez 60 sekund przycisk zasilania.
  Adnotacja: Nie odłączaj zasilacza sieciowego laptopa ASUS model TP420IA i UX425IA. (W tych modelach, w celu przeprowadzenia procesu twardego resetu zasilacz musi być podłączony).
 2. Podłącz ponownie zasilacz sieciowy i baterię i uruchom komputer. Komputer powinien automatycznie wznowić aktualizację BIOS. Nie odłączaj zasilacza sieciowego ani nie przerywaj procesu przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania BIOS — komputer uruchomi się ponownie.
 3. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania BIOS zalecamy wczytanie ustawień domyślnych oprogramowania BIOS. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak przywrócić ustawienia BIOS.

 

Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.