[Notebook] Podstawowe informacje na temat ekranu dotykowego

Gesty na ekranie dotykowym umożliwiają korzystanie z programów i dostęp do ustawień komputera. Każda funkcja może być aktywowana za pomocą gestu dotykowego na ekranie dotykowym (poniższe zdjęcie służy wyłącznie jako odniesienie, rzeczywisty ekran panelu ekranu dotykowego zależy od modelu).

Jeżeli chcesz aktywować/dezaktywować funkcję ekranu dotykowego, zapoznaj się z częścią Jak aktywować/dezaktywować funkcję ekranu dotykowego?.

 

Gest Działanie Opis
Przesunięcie od lewej krawędzi Przesuń od lewej krawędzi ekranu, aby uruchomić Widok zadań.
Przesunięcie od prawej krawędzi Przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby uruchomić Centrum akcji.
Stuknij/Stuknij dwukrotnie

Stuknij aplikację, aby ją wybrać.

Stuknij dwukrotnie aplikację, aby ją uruchomić.
Naciśnij i przytrzymaj Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu kontekstowe prawego przycisku myszy.
Zbliż Rozsuń dwa palce na panelu ekranu dotykowego.
Oddal Zsuń dwa palce do siebie na panelu ekranu dotykowego.
Przesuń palcem Przesuwaj palcem, aby przewijać w górę i w dół, oraz w lewo i w prawo.
Przeciągnij

Przeciągnij, aby utworzyć pole wyboru wokół wielu elementów.

Przeciągnij i upuść element, aby przenieść go w nowe miejsce.

 

Jak aktywować/dezaktywować funkcję ekranu dotykowego?

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

  1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  2. Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HID) , następnie kliknij prawym przyciskiem [HID-compliant touch screen] (ekran dotykowy zgodny z HID) i wybierz [Disable device] (wyłącz urządzenie) .
  3. System wyświetli monit o potwierdzenie dezaktywacji. Wybierz [Yes] (tak) , a funkcja ekranu dotykowego zostanie wyłączona.

Jeżeli później zdecydujesz o ponownym włączeniu funkcji ekranu dotykowego, kliknij prawym przyciskiem myszy HID-compliant touch screen (ekran dotykowy zgodny z HID), a następnie wybierz [Enable device] (aktywuj urządzenie).

 

 

System operacyjny Windows 10

  1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  2. Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HID) , następnie kliknij prawym przyciskiem [HID-compliant touch screen] (ekran dotykowy zgodny z HID) i wybierz [Disable device] (wyłącz urządzenie) .
  3. System wyświetli monit o potwierdzenie dezaktywacji. Wybierz [Yes] (tak) , a funkcja ekranu dotykowego zostanie wyłączona.

Jeżeli później zdecydujesz o ponownym włączeniu funkcji ekranu dotykowego, kliknij prawym przyciskiem myszy HID-compliant touch screen (ekran dotykowy zgodny z HID), a następnie wybierz [Enable device] (aktywuj urządzenie).