Diagnostyka systemu MyASUS — Resetowanie komputera i tworzenie nośnika odzyskiwania

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier

 

Jeśli skorzystałeś z funkcji diagnostyki systemu MyASUS i wykonałeś zalecenia ASUS dotyczące rozwiązywania problemów, a na urządzeniu nadal występują problemy, zapoznaj się z tym artykułem, aby zresetować urządzenie lub utworzyć dysk odzyskiwania systemu. Dowiedz się więcej na temat funkcji Resetowania i Dysku odzyskiwania systemu.

 

Spis treści:

Resetowanie komputera
 1. Po przejściu do MyASUS, kliknij [System Diagnosis] (Diagnostyka systemu) w menu po lewej stronie. Wybierz sekcję, którą chcesz sprawdzići kliknij [Checkup] (sprawdzenie)
   
 2. Po zakończeniu kontroli, kliknij [Result] (wynik)
 3. Po sprawdzeniu wyniku przejdź do [Diagnostic History] (historia diagnostyki) i kliknij [Get Started] (rozpocznij) w sekcji Reset my PC (Zresetuj komputer).
 4. Po kliknięciu [Get Started] (rozpocznij), przed zresetowaniem urządzenia system uruchomi naprawę systemu.
 5. Po zakończeniu naprawy systemu kliknij [Reset my pc] (zresetuj komputer)
 6. Następny krok spowoduje usunięcie wszystkich plików osobistych. Pamiętaj, aby w razie potrzeby wykonać kopię zapasową wszystkich plików. Kliknij [Remove everything] (usuń wszystko).
 7. Kliknij [Just remove my files] (po prostu usuń moje pliki)
 8. Kliknij [Reset] (resetuj) , aby rozpocząć resetowanie komputera, a następnie system uruchomi się ponownie kilka razy. Po zakończeniu procesu, komputer rozpocznie inicjalizację.

Powrót do spisu treści

 

Tworzenie dysku odzyskiwania
 1. Po przejściu do MyASUS, kliknij [System Diagnosis] (Diagnostyka systemu) w menu po lewej stronie. Wybierz sekcję, którą chcesz sprawdzić i kliknij [Checkup] (sprawdzenie)
   
 2. Po zakończeniu kontroli, kliknij [Result] (wynik).    
 3. Po sprawdzeniu wyniku przejdź do [Diagnostic History] (historia diagnostyki) i kliknij [Create] (utwórz) w sekcji Create a recovery drive (Utwórz dysk odzyskiwania). 
 4. W MyASUS pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające utworzenie dysku odzyskiwania. Włóż do komputera dysk flash USB o pojemności co najmniej 16 GB. Należy pamiętać, że po tym procesie wszystkie dane na dysku zostaną całkowicie usunięte. Wybierz opcję [Back up system files to the recovery drive] (utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania), a następnie kliknij [Next] (dalej)i odczekaj kilka minut. 
 5. Upewnij się, że litera dysku flash USB to litera dysku przeznaczonego do utworzenia dysku odzyskiwania (dysk D: jest przypisany do dysku flash USB, jak pokazano), aby zapobiec omyłkowemu usunięciu danych lub plików z niewłaściwego dysku flash USB. Kliknij [Next] (dalej)
 6. To powiadomienie jest ostrzeżeniem, że wszystkie dane zostaną usunięte w trakcie procesu. Upewnij się, że kopia zapasowa pliku została utworzona. Kliknij [Create] (utwórz), aby kontynuować. 
 7. Poczekaj na zakończenie procesu i kliknij [Finish] (zakończ), aby zakończyć proces. 

Powrót do spisu treści

 

Pobierz MyASUS teraz, aby uzyskać doskonałą usługę. Kliknij tutaj!