[Notebook] Co zrobić, gdy laptop zatrzymuje się na logo ASUS / ROG - Rozwiązywanie problemów

Jeśli twoje urządzenie zatrzymuje się na ekranie z logo ASUS/ROG i nie przechodzi do systemu operacyjnego Windows po uruchomieniu, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS w serwisie YouTube i dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania problemu z zamrożonym logo ASUS / ROG.

https://www.youtube.com/watch?v=VyOA2FFMafA

 

 

Ponownie uruchom urządzenie

Jeśli twoje urządzenie zatrzymuje się na ekranie z logo ASUS, spróbuj wymusić wyłączenie komputera, a następnie uruchom go ponownie. Czasami problem jest tymczasowy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do chwili, gdy wskaźnik zasilania nie zgaśnie, aby wyłączyć urządzenie. Po kilku sekundach ponownie uruchom urządzenie.

 

Rozłącz akcesoria i zaktualizuj system BIOS

 • Rozłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, w tym klawiaturę, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki, dowolne dyski optyczne w napędzie CD/DVD i wszelkie karty w czytnikach kart itd. 
  Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, podłącz najpierw zewnętrzny monitor, aby upewnić się, że komputer może uruchomić się i prawidłowo wyświetla zawartość.
 • Zaktualizuj oprogramowanie BIOS do najnowszej wersji. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z tematu pomocy Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?. (W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie
  Pobierz plik BIOS dla uszkodzonego urządzenia ze strony internetowej ASUS na innym komputerze i skopiuj go na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej (dysk USB lub zewnętrzny dysk twardy). Jeśli nie masz innych komputerów lub napędów zewnętrznych lub jeśli BIOS został już zaktualizowany, możesz pominąć ten krok.
   

Wykonaj reset CMOS/Tardy reset

 

Odłącz zasilacz i przeprowadź czyszczenie CMOS, aby przywrócić urządzenie do ustawień domyślnych. Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia CMOS, zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

 

Przywróć ustawienia fabryczne BIOS

Przejdź do ekranu konfiguracji BIOS. Jeśli twoje urządzenie zostało zatrzymane na ekranie z logo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie lampka zasilania. Po kilku sekundach naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Zwolnij przycisk [F2] po pojawieniu się ekranu konfiguracji BIOS. Dowiedz się więcej Jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS?.

Uwaga: W przypadku przenośnych urządzeń gamingowych naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności (-), a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Uwaga: Ekran konfiguracji BIOS może różnić się w zależności od modelu.

 

W interfejsie BIOS - UEFI przywróć ustawienia BIOS do wartości domyślnych. Zaznacz i wybierz elementy za pomocą strzałek na klawiaturze i klawisza Enter, touchpada lub myszy.

Uwaga: Jeśli ekran konfiguracji BIOS wygląda inaczej niż ten przedstawiony poniżej, zapoznaj się z tematem: Przywracanie ustawień w systemie BIOS - Tryb zgodności.

 

 1. Po wejściu do konfiguracji oprogramowania BIOS naciśnij klawisz [F7] na klawiaturze lub kliknij [Advanced] (zaawansowane)na ekranie.
 2. Aby przywrócić ustawienia fabryczne BIOS, wybierz [Save & Exit] (zapisz i wyjdź), następnie [Restore Defaults] (przywróć ustawienia domyślne)i kliknij [OK].
 3. Aby sprawdzić, czy opcja rozruchu jest poprawna, przejdź na stronę [Boot] (rozruch), wybierz [Boot Option #1] (opcja rozruchu 1)i potwierdź, czy wskazuje dysk twardy, na którym zainstalowany jest system operacyjny.
 4. Aby zapisać ustawienia i wyjść z konfiguracji, przejdź na stronę [Save & Exit] (zapisz i wyjdź), wybierz [Save Changes and Exit] (zapisz zmiany i wyjdź) i kliknij [Ok]. Urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy urządzenie normalnie przechodzi do systemu operacyjnego.

 

 

W konfiguracji BIOS starszego typu przywróć ustawienia BIOS do wartości domyślnych. Zaznacz i wybierz elementy za pomocą strzałek na klawiaturze i klawisza Enter.

 1. Wejdź do konfiguracji BIOS.
 2. Aby przywróć ustawienia BIOS, przejdź na stronę [Save & Exit] (zapisz i zamknij), wybierz [Restore Defaults] (przywróć ustawienia domyślne)i kliknij [Yes] (tak)
 3. Aby sprawdzić, czy opcja rozruchu jest poprawna, przejdź na stronę [Boot] (rozruch), wybierz [Boot Option #1] (opcja rozruchu 1)i potwierdź, czy wskazuje dysk twardy, na którym zainstalowany jest system operacyjny.
 4. Aby zapisać ustawienia i wyjść z konfiguracji, przejdź na stronę [Save & Exit] (zapisz i wyjdź), wybierz [Save Changes and Exit] (zapisz zmiany i wyjdź) i kliknij [Yes] (Tak). Urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy urządzenie normalnie przechodzi do systemu operacyjnego.

 

 

Wejdź w tryb awaryjny i przywróć ustawienia fabryczne systemu

 1. Aby uruchomić tryb awaryjny zapoznaj się z tematem: Jak przejść do trybu awaryjnego, jeżeli komputer nie może uruchomić systemu?
 2. Po przejściu do trybu awaryjnego wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywróć ustawienia fabryczne systemu operacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z następującymi tematami:
  Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?.

 

 

Jeśli Twój problem nie został rozwiązany przy użyciu powyższych wskazówek, skontaktuj się z Wsparciem technicznym ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.