[Wyświetlacz ProArt] Wprowadzenie do kalibracji ProArt - Konfiguracja i obsługa

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć link wideo ASUS Youtube poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z kalibracji ASUS ProArt

ASUS ProArt Calibration - wprowadzenie do automatycznej kalibracji | ASUS SUPPORT

 

ASUS ProArt Calibration 2.0

Precyzyjne, spójne, spektakularne kolory

Skalibrowany i sprofilowany monitor jest krytycznym elementem efektywnego cyfrowego przepływu pracy dla entuzjastów perfekcyjnego koloru. Jednak kolory na wyświetlaczach z czasem ulegają degradacji, dlatego monitory o szerokiej gamie są podatne na odchylenia kolorów.

ASUS wprowadza teraz nowe rozwiązanie — ASUS ProArt™Calibration — które zapewnia precyzyjne, spójne i spektakularne kolory na profesjonalnych monitorach.

Jasność i spójność kolorów

ASUS ProArt Calibration zapisuje wszystkie profile parametrów kolorów na chipach układów scalonych monitora, a nie w komputerze — dzięki temu monitor można podłączyć do różnych urządzeń bez zmiany ustawień lub zmiany koloru. W międzyczasie redukuje również zniekształcenia sygnału pomiędzy układem scalonym i wyświetlaczem. Jest to prosty sposób na ponowną kalibrację wyświetlacza w celu przywrócenia jego jasności i spójności kolorów.

 

 

Obsługiwane modele

Wyświetlacz ProArt:   PA32UCX、PA32UCX-K、PA27UCX、PA27UCX-K、PA32UCX-P、PA32UCX-PK、PA32UCG、PA32UCG-K、PA32UCR、PQ22UC、PA32DC

Kolorymetr: i1DisplayPro/i1DisplayProPlus、Datacolor Spyder 5/Spyder X、Klein K-10

 

Wymagania systemowe

Windows 10 64 bit, Windows 11 64bit

 

Pobierz ASUS ProArt Calibration 2.0

Jak pobrać (ASUS ProArt Calibration 2.0)?

Najnowsze oprogramowanie, instrukcje, sterowniki i oprogramowanie układowe można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

Kroki:

  1. Pobierz najnowsze narzędzie odpowiadające modelowi Twojego monitora z Centrum Pobierania ASUS, wprowadź model-> kliknij Sterowniki i oprogramowanie.   

    (Np.: ProArt Display PA32UCX-K)

  1. Kliknij Sterowniki i oprogramowanie -> Wybierz system operacyjny. 

  1. Znajdź ASUS ProArt Calibration w kategorii Oprogramowanie i kliknij POBIERZ, aby pobrać plik.

 

 

Zainstaluj ASUS ProArt Calibration 

*Jeśli masz zainstalowaną poprzednią wersję oprogramowania ASUS ProArt Calibration(wersja v1.1x), odinstaluj najpierw poprzednią wersję oprogramowania

1. Wyodrębnij plik

2. Kliknij „setup”

3.  Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację

Uruchom ASUS ProArt Calibration 2.0

Po instalacji kliknij dwukrotnie ikonę ASUS ProArt Calibration 2.0 na pulpicie, aby uruchomić aplikację.

Potwierdź dwa poniższe punkty:

1. Upewnij się, że opcja "Use HDR” (użyj HDR) w ustawieniach wyświetlania Windows jest wyłączona, jak pokazano na poniższej ilustracji:

 

2. Sprawdź, czy tryb ustawień wstępnych w menu OSD jest ustawiony na tryb inny niż HDR (np.: standardowy, sRGB, DCI-P3)

3. Jeśli model, którego używasz, to seria PA32UCX/seria PA27UCX/PQ22UC, przed użyciem zresetuj kolor trybu do kalibracji (tryb użytkownika 1 lub tryb użytkownika 2).

Kalibracja kolorów

Color Calibration (kalibracja kolorów) jest główną funkcją ProArt Calibration; może pomóc w kalibracji kolorów i jednolitości wyświetlania monitora.

1. Pierwszy krok kalibracji kolorów — ustaw parametry, które chcesz zastosować:

  1. Jeśli Twój model to PA32UCG/PA32UCR/PA32DC, te modele mogą wybrać tryb ustawień wstępnych, aby go skalibrować.

Kliknij [Rozpocznij kalibrację], aby przeprowadzić kalibrację kolorów.

2. Upewnij się, że kabel USB Type-C lub Thunderbolt jest podłączony do monitora.

3. Upewnij się, że kolorymetr jest podłączony do monitora, wybierz model kolorymetru i sprawdź, czy konieczna jest zmiana profilu kolorymetru (ta funkcja jest obsługiwana tylko przez i1 display pro/i1 display pro plus).

 

4. Wybierz, czy chcesz skalibrować jednorodność i czy chcesz użyć siatki 3x3 czy 5x5 do kalibracji (jeśli wybierzesz kalibrację HDR w pierwszym kroku, ten krok zostanie pominięty).

(jeśli wybierzesz kalibrację HDR w pierwszym kroku, ten krok zostanie pominięty)

(Jeśli używany model to PA32DC, ten model nie obsługuje funkcji korekcji jednorodności, więc ten krok nie zostanie wyświetlony)

 

5. Kliknij przycisk [Next] (dalej), aby zmierzyć jasność; umieść miernik koloru na zaznaczonej pozycji i kliknij przycisk [Start] (uruchom), aby dokonać pomiaru.

Po zakończeniu pomiaru nastąpi automatyczne przejście do następnego kroku.

6. Naciśnij przycisk [Start] (uruchom), aby rozpocząć kalibrację kolorów.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby umieścić miernik koloru na zaznaczonej pozycji i kliknij przycisk [Start] (uruchom), aby zakończyć kalibrację koloru.
Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję kalibracji jednorodności, kalibracja jednorodności zostanie wykonana jako pierwsza, a system poinformuje o konieczności przesunięcia kolorymetru do zaznaczonej pozycji i kliknięcia przycisku [Start] (uruchom).

8. Po zakończeniu kalibracji zostanie wygenerowany raport z wynikami kalibracji. W raporcie można wyświetlić wartości parametrów wyników kalibracji kolorów. Aby zapisać raport z kalibracji kolorów, można kliknąć przycisk [Output Report] (przygotuj raport).

Kliknij [Zastosuj], aby zapisać i zastosować dane kalibracji do trybu użytkownika 1/2 lub trybu ustawień wstępnych.

Jeśli w kroku 1 parametry nie są kalibrowane z wartościami wstępnie ustawionymi, ale z parametrami dostosowanymi przez użytkownika, niestandardowe wartości dla tej kalibracji można zapisać w [Cel niestandardowy].

Jeśli wybierzesz Terminy kalibracji, możesz zacząć ustawiać, kiedy chcesz, aby zaplanowana kalibracja miała miejsce i czy chcesz ją powtarzać co tydzień, czy tylko raz.

 

 

i możesz wybrać, czy ustawić dodatkowe przypomnienia przed rozpoczęciem zaplanowanej kalibracji.

Możesz wybrać, czy zezwolić na 30-minutową rozgrzewkę przed zaplanowaną kalibracją, aby uzyskać najdokładniejsze wyniki.

Ustawiona wartość zaplanowanej kalibracji wykonanej tym razem może zostać potwierdzona, a także może być potwierdzona w [Spotkanie] w przyszłości.

Przed rozpoczęciem zaplanowanej kalibracji pojawi się komunikat przypominający o podłączeniu i umieszczeniu kalibratora we właściwej pozycji.

 

Customize Target (dostosuj ustawienia docelowe)

W niestandardowym celu można potwierdzić inne niż domyślne (EX:sRGB) parametry wartości, które zostały ustawione w przeszłości, i można je bezpośrednio zastosować do ponownej kalibracji.

Historia

W historii można potwierdzić dane raportu z poprzedniej kalibracji kolorów; jeśli są jakieś dane, których nie trzeba przechowywać, możesz kliknąć [Usuń].

Zaplanowane zadanie

Podczas zaplanowanych zadań, możesz potwierdzić bieżący zaplanowany czas kalibracji i wartości ustawień itp., a także kliknąć ikonę modyfikacji, aby zmodyfikować i usunąć niepotrzebne harmonogramy.

Urządzenie

W ustawieniach można ustawić Tryb użytkownika 1 i 2 jako zapisane dane kalibracji kolorów w szybkich ustawieniach OSD, a następnie kliknąć [Zastosuj], aby zapisać dane na ekranie.

Jeśli używasz PA32UCG/PA32DC, możesz wybrać dane kalibracji kolorów, które chcesz zastosować w każdym trybie ustawień wstępnych, lub zresetować je do wartości domyślnej.

Wbudowany Kalibrator Korelacji

Jeśli używasz PA32DC, możesz użyć tej funkcji do kalibracji wbudowanego kalibratora. Zaleca się kalibrację raz na 6 miesięcy, aby zapewnić dokładność wbudowanego kalibratora.

Kliknij [Przejdź do korelacji], aby kontynuować.

Upewnij się, że kabel USB lub Thunderbolt jest prawidłowo podłączony do monitora.

Proszę potwierdzić model zewnętrznego kalibratora użytego do kalibracji.

Kliknij [Start], aby rozpocząć korelację wbudowanej kalibracji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby umieścić kalibrator i kliknij [Start], aby skalibrować wbudowany kalibrator.

Po zakończeniu pojawi się okno pomyślnej kalibracji.