[Windows 11/10] Jak ustawić preferowany procesor graficzny dla aplikacji w systemie operacyjnym Windows

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, MiniPC

 

Firma Microsoft zmieniła ustawienia priorytetu wyboru procesora graficznego w systemie Windows 10 (wersja 2004) i w nowszych wersjach. Jeśli Twój system operacyjny to Windows 10 (wersja 2004) lub nowszy, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i rozwiązaniami.

 

W systemie Windows 10 (wersja 2004) lub nowszym niektóre aplikacje nadają priorytet ustawieniom preferencji wydajności grafiki w systemie Windows w stosunku do domyślnych ustawień wyboru w panelu sterowania producenta karty graficznej (takich jak Panel sterowania NVIDIA i oprogramowanie AMD Radeon). Na przykład, jeśli ustawisz określoną aplikację tak, aby korzystała z karty graficznej NVIDIA jako preferowanego procesora graficznego w Panelu sterowania NVIDIA, ale system Windows domyślnie korzysta ze zintegrowanej karty graficznej, aplikacja użyje zintegrowanej karty graficznej jako preferowanego procesora graficznego w oparciu o ustawienia systemu Windows.
Uwaga: Firma Microsoft może nadal dodawać aplikacje do list zaplecza systemu Windows i stosować domyślne ustawienia procesora graficznego. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany ustawień wyboru wyświetlania grafiki dla określonej aplikacji, zaleca się zsynchronizowanie ustawień zarówno w ustawieniach systemu Windows, jak i w panelu sterowania producenta karty graficznej.

 

Panel sterowania NVIDIA wyświetla również monit wskazujący, że system operacyjny Windows zarządza teraz wyborem procesorów graficznych. Jeśli nie widzisz tego monitu, zalecamy aktualizację sterowników NVIDIA do najnowszej wersji.


Postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiadającymi aktualnej wersji systemu operacyjnego Windows na twoim urządzeniu:

 

System operacyjny Windows 11

 

Jak ustawić preferowany procesor graficzny dla aplikacji w systemie operacyjnym Windows:

 

  1. Wpisz i wyszukaj [Graphics settings] (Ustawienia grafiki) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).
  2. W ustawieniach opcji niestandardowych dla aplikacji możesz wybrać aplikację, którą chcesz skonfigurować, z menu rozwijanego dla aplikacji systemowych lub aplikacji ze sklepu Microsoft Store.
    Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji, którą chcesz skonfigurować, kliknij [Browse] (Przeglądaj), aby wybrać aplikację.
  3. Po wybraniu lub wyszukaniu nowej aplikacji pojawi się ona na poniższej liście. Wybierz aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij [Options] (Opcje).    
  4. Wybierz procesor graficzny, którego chcesz używać dla wybranej aplikacji, a następnie kliknij [Save] (Zapisz).    
  5. Aplikacja jest teraz skonfigurowana do korzystania z preferowanego procesora graficznego.

 

 

System operacyjny Windows 10

Jak ustawić preferowany procesor graficzny dla aplikacji w systemie operacyjnym Windows

1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia grafiki] na pasku wyszukiwania systemu Windows①, a następnie kliknij [Otwórz] ②.

2. W preferencjach wydajności grafiki możesz kliknąć menu rozwijane, aby wybrać aplikację pulpitu lub aplikację Microsoft Store i wybrać aplikację, dla której chcesz ustawić preferencje③.

Jeśli nie możesz znaleźć żądanej aplikacji, kliknij przycisk [Przeglądaj] ④, aby ją wybrać.

3. Wybierz lub dodaj aplikację po przeglądaniu, aplikacja zostanie wyświetlona poniżej. Wybierz aplikację z listy, dla której chcesz ustawić preferencje ⑤, a następnie kliknij [Opcje] ⑥.

4. Wybierz procesor graficzny, dla którego chcesz ustawić preferencje⑦, a następnie wybierz [Zapisz] ⑧.

5. Aplikacja została ustawiona dla preferowanego procesora graficznego.

 

 d