[Router bezprzewodowy] Jak korzystać z funkcji QIS (szybka konfiguracja Internetu), aby skonfigurować router? (sieciowy interfejs graficzny)

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć odnośnik do filmu ASUS w serwisie YouTube i dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji połączenia internetowego?

https://www.youtube.com/watch?v=Z7dXk3r4xJI

 

 

Router bezprzewodowy możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo.

W tym artykule opisany został sposób nawiązywania połączenia z routerem ASUS za pośrednictwem przeglądarki (sieciowy interfejs graficzny).

     Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo — patrz tutaj.
     Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo  — patrz tutaj.

Jeżeli chcesz skonfigurować router z poziomu aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router?. (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

 

 

Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo.      

           Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem i router) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 Adnotacja: Modele różnią się specyfikacjami technicznymi; odwiedź centrum pobierania ASUS, aby pobrać instrukcję użytkowania produktu celem zweryfikowania jego specyfikacji technicznych.

 • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera. 
 • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.

          

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.

          

 • Połącz się z domyślną nazwą sieciową routera (SSID): ASUS_XX

 

          Domyśla nazwa sieci (SSID) zamieszczona jest na etykiecie produktu, która umieszczona jest z tyłu routera.

           Adnotacja: Lokalizacja etykiet na konkretnych modelach może być różna.

          Przykład 1: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 2.4G: ASUS. Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 5G: ASUS_5G. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

 

            

                     Przykład 2: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC urządzenia 2,4 GHz. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

    

Przejdź, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny).

 

 

Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo.

       Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem, router i komputer) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera. 
 • Połącz port LAN i komputer innym kablem sieciowym RJ45.
 • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.

          

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.

          

 • Upewnij się, że dioda LED zasilania z przodu routera jest włączona. Wskaźniki LED WiFi 2.4G/5G migają i wskazują, że router jest włączony.

 

         Dodatkowo, dla dwóch kabli sieciowych, które właśnie zostały podłączone do portów WAN i LAN będą paliły się odpowiednie diody LED. (Skonsultuj instrukcję użytkownika, aby potwierdzić instrukcje dotyczące diod LED routera bezprzewodowego).

 

          

 

Strona ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)

Krok 1. Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP swojego routera lub adres URL routera https://asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

        

 

Krok 2. Po pierwszym zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

            Kliknij [Create A New Network] (utwórz nową sieć).

         

 

Krok 3. Typ połączenia internetowego zostanie automatycznie wykryty. Możesz także wybrać „Manual Setting” (ustawienie ręczne), aby pominąć automatyczne wykrywanie.

            

 

Krok 4. Postępuj zgodnie z wynikami automatycznego wykrywania jak poniżej:

            Istnieją trzy rodzaje połączeń

            (1). Automatyczny adres IP (DHCP)

            (2). PPPoE

            (3). Statyczny adres IP

 

 

(1). Automatyczny adres IP: W tym przypadku nie trzeba uzupełniać żadnych informacji; przejdź bezpośrednio do Krok 5.

(2). PPPoE : Wprowadź nazwę konta PPPoE oraz hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych.

      Na przykład: (Różni się w zależności od kraju/regionu)

          Kraj: Tajwan

          Typ połączenia WAN: PPPoE

          Nazwa użytkownika: 87875692@hinet.net

          Hasło: xxxxxxx

Adnotacja:  Powyższe informacje muszą zostać potwierdzone przez dostawcę usług internetowych.

          Następnie przejdź do Krok 5.

         

 

 

(3). Statyczny adres IP : Wprowadź następujące informacje.

       Potwierdź u dostawcy usług internetowych następujące informacje.

 • Adres IP
 • Maska podsieci
 • Bramka domyślna
 • Serwer DNS

            Wprowadź wymagane informacje, a następnie przejdź do Krok 5.

             

 

 Krok 5

Nadaj unikatową nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) oraz hasło do niej.  Kliknij Apply (zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

              Jeśli chcesz skonfigurować sieci 2,4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla konfiguracji każdego pasma.

   Adnotacja: Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków i musi być kombinacją liter alfabetu łacińskiego (bez znaków diakrytycznych) oraz cyfr arabskich.

            

 

Krok 6. Skonfiguruj login i hasło do swojego routera i kliknij "Next" (dalej).

            Nazwa loginu i hasło są wymagane na stronie za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony konfiguracyjnej routera.  Jeśli zapomnisz loginu i hasła, konieczne może być zresetowanie routera do ustawień domyślnych i jego ponowna konfiguracja, aby zresetować login i hasło.

          

 

Krok 7. Po zakończeniu procesu szybkiej konfiguracji Internetu (QIS) nastąpi przekierowanie na stronę zarządzania routerem.

          W sekcji „Internet Status” (status połączenia z Internetem) można potwierdzić, że status łączności routera z Internetem to Connected (połączono).

          

 

Krok 8. Teraz Twoje urządzenia mogą łączyć się z siecią po ich uprzednim połączeniu z routerem ASUS.

          

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co zrobić, jeśli nie znam typu połączenia internetowego dla konfiguracji routera? (PPPoE, Statyczny adres IP lub Automatyczny adres IP)

 • Zalecamy zwrócić się do dostawcy usług internetowych o potwierdzenie typu połączenia internetowego i informacji wymaganych do konfiguracji Internetu.

 

2. Jak mogę uzyskać dostęp do kreatora QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu) z poziomu sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS?

          

 

3. Co zrobić, jeśli zapomnę loginu i hasła do routera?

 • Zresetuj router bezprzewodowy do ustawień domyślnych i ponownie skonfiguruj router od podstaw za pomocą kreatora QIS.  W trakcie szybkiej konfiguracji Internetu powinna być dostępna opcja zresetowana loginu i hasła.

           Sposób resetowania routera można znaleźć na stronie https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1000925#Method2

 

 

4. Czy mogę przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło zarówno dla sieci 2,4 GHz jak i 5 GHz?

       Tak, można przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz.  Zaleca się jednak, aby skonfigurować różne identyfikatory SSID sieci Wi-Fi i hasła w celu łatwego zarządzania oraz aby urządzenia wybierały, z którym pasem Wi-Fi łączność ma zostać nawiązana.

         Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ): [Łączność bezprzewodowa] Jak zmienić hasło do sieci bezprzewodowej?

 

5.  Co zrobić, jeśli kreator QIS nadal nie może automatycznie wykryć typu połączenia i utknął na tej stronie po podłączeniu kabla Ethernet do routera?

       (1) Wybierz „Manual Setting” (ustawienie ręczne)

            

 

         (2) Kreator QIS wyświetli zapytanie, czy połączenie internetowe wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

 • Jeśli typem połączenia internetowego jest PPPoE, wybierz [Yes] (tak), a następnie przejdź do Krok 4.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Automatyczny adres IP, nie trzeba wprowadzać żadnych informacji, a kreator przejdzie do Krok 5.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Statyczny adres IP, wybierz [No] (nie), tak jak na poniższym zdjęciu.

            

       

(3) Następnie wybierz [Static IP] (statyczny adres IP) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i serwer DNS. Szczegółowe informacje — patrz Krok 4.

     Po uzupełnieniu wymaganych informacji, powtórz kroki 5–7, aby uzupełnić ustawienia internetowe.

      Jeśli nadal nie jesteś w stanie dokończyć procesu konfigurowania Internetu, zwróć się do dostawcy usług internetowych, aby sprawdzić czy typ połączenia internetowego, nazwa użytkownika i hasło do Internetu są poprawne. Ponadto sprawdź, czy urządzenia dostarczone przez dostawcę usług internetowych, takie jak modem, działają normalnie. Sprawdzić także, czy kabel Ethernet działa normalnie i jest dobrze podłączony.

      Więcej szczegółów można znaleźć w artykule:  [Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.