[Windows 11/10] Partycja, zmniejszanie i rozszerzanie dysku twardego

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Utwórz nową partycję

Jeśli masz nowy dysk lub dysk nieprzydzielony, możesz utworzyć nową partycję, wykonując następujące czynności.

 1. Wpisz i wyszukaj [Zarządzanie komputerem] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Uruchom jako administrator].
 2. W Zarządzaniu komputerem wybierz [Zarządzanie dyskami].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 3. W Zarządzaniu dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielony obszar na dysku twardym, a następnie wybierz [Nowy wolumin prosty].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 4. W Kreatorze nowego woluminu prostego wybierz [Dalej].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 5. Wpisz rozmiar woluminu, który chcesz utworzyć, lub zaakceptuj maksymalny rozmiar domyślny, a następnie wybierz [Dalej]. Jeśli rozmiar tworzonego woluminu nie osiąga maksymalnego rozmiaru domyślnego, pozostałe miejsce pozostanie nieprzydzielonym obszarem.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 6. Wybierz literę dysku lub zaakceptuj domyślną literę dysku, aby zidentyfikować nową partycję, a następnie wybierz [Dalej].
 7. Możesz sformatować wolumin z ustawieniami domyślnymi, możesz również dostosować etykietę woluminu, a następnie wybrać [Dalej].
 8. Tworzenie nowego woluminu prostego zostało zakończone. Potwierdź następujące ustawienia, a następnie wybierz [Zakończ].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 9. Możesz znaleźć nowy wolumen w Zarządzanie dyskami. Jeśli pozostało miejsce na dysku, pozostanie one jako obszar nieprzydzielony. Z nieprzydzielonego obszaru można utworzyć inną partycję.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

Zmniejsz istniejący wolumen

Zmniejszenie woluminu umożliwia utworzenie nowego nieprzydzielonego obszaru na dysku. Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz dodatkowej partycji, ale nie masz dodatkowych dysków, możesz skorzystać z poniższych kroków, aby ją utworzyć.

*Zauważ: Jeśli istniejąca partycja zawiera dane, zmniejszenie partycji może zniszczyć dane. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych przed zmniejszeniem partycji.

 1. Wpisz i wyszukaj [Zarządzanie komputerem] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Uruchom jako administrator].
 2. W Zarządzaniu komputerem wybierz [Zarządzanie dyskami].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 3. W Zarządzaniu dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący wolumin, dla którego chcesz dodać dodatkową partycję, a następnie wybierz [Zmniejsz wolumin].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 4. Program automatycznie obliczy maksymalną przestrzeń, o którą możesz zmniejszyć. Możesz też wpisać rozmiar, o który chcesz zmniejszyć, a następnie wybrać [Zmniejsz].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 5. Po zakończeniu zmniejszania nieprzydzielony obszar zostanie utworzony w Zarządzaniu dyskami. Następnie można użyć nieprzydzielony obszar do utworzenia nowej partycji.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

Rozszerz istniejący wolumen

Rozszerz wolumin umożliwia dodanie miejsca do istniejącego woluminu, rozszerzając go kosztem pustego miejsca na dysku, ale tylko wtedy, gdy pusta przestrzeń nie zawiera woluminu i znajduje się natychmiast po woluminie, który chcesz rozszerzyć,  jak pokazano na poniższym obrazku.

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 1. Wpisz i wyszukaj [Zarządzanie komputerem] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Uruchom jako administrator].
 2. W Zarządzaniu komputerem wybierz [Zarządzanie dyskami].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 3. W Zarządzaniu dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący wolumin, który chcesz rozszerzyć, a następnie wybierz [Rozszerz wolumin].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  Jeśli nie ma nieprzydzielonego miejsca, a chcesz rozszerzyć istniejący wolumin, możesz usunąć inny wolumin, który stanie się wtedy nieprzydzielonym miejscem. Jednak tylko wtedy, gdy usunięty wolumin pojawia się natychmiast po woluminie, który chcesz rozszerzyć, bez innych woluminów pomiędzy nimi.
  *Zauważ: Jeśli usuniesz istniejący wolumin, dane na nim zostaną usunięte. Najpierw utwórz kopię zapasową plików.
 4. W Kreatorze rozszerzania woluminów wybierz [Dalej]⑥.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 5. Wprowadź rozmiar woluminu, który chcesz rozszerzyć, lub zaakceptuj maksymalny rozmiar domyślny⑦, a następnie wybierz [Dalej]⑧. Jeśli rozmiar rozszerzanego woluminu nie osiągnie maksymalnego rozmiaru domyślnego, pozostałe miejsce będzie nadal nieprzydzielonym obszarem.
 6. Rozszerzanie woluminu zostało zakończone. Potwierdź następujące ustawienia, a następnie wybierz [Zakończ]⑨.
 7. Rozszerzony wolumen można znaleźć w Zarządzaniu dyskami⑩. Jeśli pozostało miejsce na dysku, pozostanie one jako obszar nieprzydzielony. Z nieprzydzielonego obszaru można utworzyć inną partycję.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Utwórz nową partycję

Jeśli masz nowy dysk lub jest on nieprzydzielony, możesz utworzyć nową partycję wykonując następujące kroki.

 1. Wpisz i wyszukaj [Computer Management] (zarządzanie komputerem) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator) .
 2. W Computer Management (zarządzanie komputerem) wybierz [Disk Management] (zarządzanie dyskami) .
 3. W Disk Management (zarządzanie dyskami) kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielony obszar na dysku twardym , a następnie wybierz [New Simple Volume] (nowy wolumin prosty) .
 4. W kreatorze nowego woluminu prostego wybierz [Next] (dalej) .
 5. Wprowadź rozmiar woluminu, który chcesz utworzyć lub zaakceptuj maksymalny rozmiar domyślny , a następnie wybierz [Next] (dalej) . Jeśli rozmiar tworzonego woluminu nie osiągnie maksymalnego domyślnego rozmiaru, pozostała przestrzeń będzie nadal nieprzydzielonym obszarem.
 6. Wybierz literę dysku lub zaakceptuj domyślną literę dysku, aby zidentyfikować nową partycję , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 7. Aby sformatować wolumin z ustawieniami domyślnymi, możesz także dostosować etykietę woluminu , a następnie wybrać [Next] (dalej) .
 8. Tworzenie nowego woluminu prostego zostało zakończone; potwierdź następujące skonfigurowane ustawienia, a następnie wybierz [Finish] (zakończ) .
 9. Nowy utworzony wolumin można znaleźć w narzędziu Zarządzanie dyskami. Jeśli pozostanie miejsce, będzie to nadal nieprzydzielony obszar, a z takiego nieprzydzielonego obszaru, może być utworzona kolejna partycja .

 

Powrót do spisu treści

 

Zmniejsz istniejący wolumin

Narzędzie zmniejszania istniejącego woluminu pozwala na utworzenie nowego miejsca na dysku z istniejącego dysku i będzie to obszar region. Jeżeli stwierdzisz, że potrzebujesz dodatkowej partycji, ale nie masz dodatkowych dysków, możesz wykonać poniższe kroki, aby ją utworzyć.

※ Adnotacja: Jeśli istniejąca partycja zawiera dane, zmniejszanie partycji może je zniszczyć. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych przed zmniejszeniem partycji.

 1. Wpisz i wyszukaj [Computer Management] (zarządzanie komputerem) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator) .
 2. W Computer Management (zarządzanie komputerem) wybierz [Disk Management] (zarządzanie dyskami) .
 3. W Disk Management (zarządzanie dyskami) kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący wolumin, który ma być dodatkową partycją , a następnie wybierz [Shrink Volume] (zmniejsz wolumin) .
 4. Wielkość do zmniejszenia zostanie automatycznie obliczona jako maksymalna przestrzeń, którą można zmniejszyć; można także wprowadzić wielkość, o którą chcesz zmniejszyć wolumin , a następnie wybrać [Shrink] (zmniejsz) .
 5. Po zakończeniu zmniejszania w narzędziu Zarządzanie dyskami zostanie utworzony nieprzydzielony obszar, który można użyć do utworzenia nowej partycji .

 

Powrót do spisu treści

 

Rozszerz istniejący wolumin

Narzędzie do rozszerzania woluminów pozwala dodać miejsce do istniejącego woluminu, rozszerzając go o puste miejsce na dysku, ale tylko wtedy, gdy puste miejsce nie ma woluminu na nim i znajduje się bezpośrednio za woluminem, który chcesz rozszerzyć, bez innych woluminów między nimi, jak pokazano na poniższym zrzucie.

 1. Wpisz i wyszukaj [Computer Management] (zarządzanie komputerem) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator) .
 2. W Computer Management (zarządzanie komputerem) wybierz [Disk Management] (zarządzanie dyskami) .
 3. W Disk Management (zarządzanie dyskami) kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący wolumin, który ma zostać rozszerzony , a następnie wybierz [Shrink Volume] (zmniejsz wolumin) .

  Jeśli nie ma nieprzydzielonego miejsca, ale chcesz rozszerzyć istniejący wolumen, możesz usunąć inny wolumin, z którego powstanie nieprzydzielony obszar. Jednak ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy usunięty wolumin znajduje się bezpośrednio po woluminie, który chcesz rozszerzyć, bez innych woluminów pomiędzy nimi.
  ※ Adnotacja: Dane zostaną usunięte w przypadku usunięcia istniejącego woluminu — najpierw wykonaj kopię zapasową swoich plików.
 4. W kreatorze rozszerzania istniejącego woluminu wybierz [Next] (dalej) .
 5. Wprowadź rozmiar woluminu, który chcesz rozszerzyć lub zaakceptuj maksymalny rozmiar domyślny , a następnie wybierz [Next] (dalej) . Jeśli rozmiar rozszerzanego woluminu nie osiągnie maksymalnego domyślnego rozmiaru, pozostała przestrzeń będzie nadal nieprzydzielonym obszarem.
 6. Rozszerzenie istniejącego woluminu zostało zakończone; potwierdź następujące skonfigurowane ustawienia, a następnie wybierz [Finish] (zakończ) .
 7. Rozszerzony wolumin można znaleźć w narzędziu Zarządzanie dyskami. Jeśli pozostanie miejsce, będzie to nadal nieprzydzielony obszar, a z takiego nieprzydzielonego obszaru, może być utworzona kolejna partycja .

 

Powrót do spisu treści