[Płyta główna] Jak utworzyć macierz RAID z poziomu konfiguracji oprogramowania BIOS?

RAID: Redundant Arrays of Independent Disks — nadmiarowa macierz niezależnych dysków  

Definicja RAID

RAID 0: (striping) — optymalizuje dwa identyczne dyski twarde do odczytu i zapisu danych w równoległych, przeplatanych stosach.

RAID 1: (lustrzany) — kopiuje i zachowuje identyczny obraz danych z jednego dysku na drugi.

RAID 5: rozdziela zarówno dane, jak i informacje o parzystości na trzy lub więcej dysków twardych.

RAID 10: jest połączeniem funkcjonalności poziomów dzielenia (striping) danych i odzwierciedlania (lustrzany) danych bez konieczności obliczania i zapisywania parzystości (danych nadmiarowych).

Poziom RAID

Min. liczba dysków

Poziom bezpieczeństwa

Korzyści

Wady

0

2

Niski

Wysoka prędkość

Brak odzwierciedlania danych

1

2

Wysoki

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Niskie wykorzystanie pojemności dysku

5

3

Średni

Wysoka prędkość

Wolny zapis na pojedynczym dysku

10

4

Wysoki

Dzielenie danych

Odzwierciedlanie danych

Konieczność stosowania większej liczby dysków

 

 

Adnotacja: Należy zachować ostrożność przy tworzeniu lub usuwaniu macierzy RAID. Podczas usuwania macierzy RAID tracone są wszystkie dane znajdujące się na dyskach twardych.

 

przeprowadź opisaną poniżej konfigurację, aby utworzyć macierz RAID z poziomu konfiguracji oprogramowania BIOS:

Tworzenie macierzy RAID z płytą główną Intel

Tworzenie macierzy RAID z płytą główną AMD

 

Tworzenie macierzy RAID z płytą główną Intel

(Jako przykład: PRIME Z490M-PLUS)

1. Uruchom system i naciśnij klawisz "Delete", aby przejść do oprogramowania BIOS – [EZ Mode] (tryb EZ); sprawdź podłączony dysk w sekcji Storage Information (informacje o urządzeniach pamięci)

2. Naciśnij klawisz F7 i przejdź do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany), jak pokazano na poniższym obrazie

(Jeśli naciśniesz klawisz "Delete", przejdziesz bezpośrednio do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) i nie ma musisz naciskać klawisza F7)

3. Kliknij [PCH Storage Configuration] (konfiguracja pamięci PCH) na karcie Advanced (zaawansowane)

4. Wybierz [SATA Mode Selection] (wybór trybu SATA) i ustaw opcję [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration(RAID)] (Intel RST Premium z akceleracją Intel Optane (RAID)), jak pokazano na poniższym obrazie — czerwona ramka oznaczona cyfrą 1

Jeśli tworzysz tylko macierz SATA RAID, to po prostu wykonaj następną konfigurację

Jeśli chcesz utworzyć macierz RAID pamięci M.2 i ustawić na [Enabled] (włączone), wybierz ustawienia jak pokazano na poniższym obrazie — czerwona ramka oznaczona cyfrą 2

Jak pokazano poniżej: kliknij [M.2_1 PCIE Storage RAID Support] (obsługa macierzy RAID pamięci M.2_1 PCIE) i ustaw na [RST Controlled] (sterowane przez RST)

Kliknij [M.2_1 PCIE Storage RAID Support] (obsługa macierzy RAID pamięci M.2_1 PCIE) i ustaw na [RST Controlled] (sterowane przez RST)

5. Kliknij kartę [Boot] (rozruch) i ustaw [Launch CSM] (uruchom CSM) na [Disabled] (dezaktywowane)

6. Naciśnij klawisz F10 i kliknij OK; system zostanie automatycznie uruchomiony ponownie

7. Naciśnij klawisz "Delete" po ponownym uruchomieniu systemu i przejdź do oprogramowania BIOS – [EZ Mode] (tryb EZ)

8. Naciśnij klawisz F7 i przejdź do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany), jak pokazano na poniższym obrazie

(Jeśli naciśniesz klawisz "Delete", przejdziesz bezpośrednio do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) i nie ma musisz naciskać klawisza F7)

9. Kliknij kartę [Advanced] (zaawansowane) i kliknij [Intel(R) Rapid Storage Technology] (technologia szybkiego zapisu Intel)

10. Kliknij [Create RAID Volume] (utwórz wolumen RAID)

11. Ustaw nazwę macierzy RAID, na przykład: SATAHDDRAID0, jak pokazano na poniższym obrazie — czerwona ramka oznaczona cyfrą 1

Wybierz poziom macierzy RAID, na przykład: RAID0(Stripe), jak pokazano na poniższym obrazie — czerwona ramka oznaczona cyfrą 2

Wybierz dyski, które chcesz wykorzystać i ustaw opcję [X], jak pokazano na poniższym obrazie — czerwona ramka oznaczona cyfrą 3

12. Ustaw rozmiar macierzy RAID i kliknij [Create Volume] (utwórz wolumen), aby utworzyć macierz RAID

Poniżej ustawiony jest maksymalny rozmiar macierzy RAID

Adnotacja: Należy zachować ostrożność przy tworzeniu lub usuwaniu macierzy RAID. Podczas usuwania macierzy RAID tracone są wszystkie dane znajdujące się na dyskach twardych

 

Tworzenie macierzy RAID z płytą główną AMD

(Jako przykład: ROG STRIX X570-E GAMING)

1. Uruchom system i naciśnij klawisz "Delete", aby przejść do oprogramowania BIOS – [Advanced Mode] (tryb zaawansowany)

(Jeśli naciśniesz klawisz "Delete" i przejdziesz do oprogramowania BIOS – [EZ Mode] (tryb EZ), to naciśnij ponownie klawisz F7, aby przejść do oprogramowania BIOS – [Advanced Mode] (tryb zaawansowany)

2. Kliknij kartę [Advanced] (zaawansowane) i kliknij [SATA Configuration] (konfiguracja SATA)

3. Kliknij [SATA Mode] (tryb SATA) i ustaw na [RAID], jak pokazano na poniższym obrazie — czerwona ramka oznaczona cyfrą 1

Jeśli tworzysz tylko macierz SATA RAID, to po prostu wykonaj następną konfigurację

Jeśli chcesz utworzyć macierz RAID pamięci M.2 i ustawić na [Enabled] (włączone), wybierz ustawienia jak pokazano na poniższym obrazie — czerwona ramka oznaczona cyfrą 2

4. Kliknij kartę [Boot] (rozruch) i ustaw [Launch CSM] (uruchom CSM) na [Disabled] (dezaktywowane)

5. Naciśnij klawisz F10 i kliknij OK; system zostanie automatycznie uruchomiony ponownie

6. Naciśnij klawisz "Delete", aby po ponownym uruchomieniu systemu przejść do oprogramowania BIOS – [Advanced Mode] (tryb zaawansowany), kliknij kartę [Advanced] (zaawansowane) i kliknij [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracji RAIDXpert2)

7. Kliknij [Array Management] (zarządzanie macierzą)

8. Kliknij [Create Array] (utwórz macierz)

9. Kliknij [Select RAID Level] (wybierz poziom RAID) i ustaw poziom RAID; poniżej, jako przykład, ustawiono [RAID 0]

10. Kliknij [Select Physical Disks] (wybierz dyski fizyczne)

11. Wybierz dyski, które chcesz wykorzystać, ustaw opcję [On] (włącz) i kliknij [Apply Changes] (zastosuj zmiany)

     (Jako przykład wybrano Disk0 i Disk3)

12. Ustaw wielkość macierzy i kliknij [Create Array] (utwórz macierz)

Poniżej ustawiony jest maksymalny rozmiar macierzy

Adnotacja: Należy zachować ostrożność przy tworzeniu lub usuwaniu macierzy RAID. Podczas usuwania macierzy RAID tracone są wszystkie dane znajdujące się na dyskach twardych

Pytania i odpowiedzi:

Pyt.: Jak zainstalować sterownik kontrolera RAID podczas instalacji systemu operacyjnego Windows® 10?

Odp.:

Płyta główna Intel:

Postępuj zgodnie z opisem konfiguracji, aby zainstalować sterownik kontrolera RAID podczas instalacji systemu operacyjnego Windows® 10:

  1. Uruchom komputer używając płyty instalacyjnej systemu operacyjnego Windows® 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację systemu operacyjnego Windows® 10
  2. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie typu instalacji, kliknij opcję Custom: Install Windows only (advanced) (użytkownika: zainstaluj tylko system Windows (zaawansowane)).

3. Kliknij [Load Driver] (załaduj sterownik)

4. Wyświetlony zostanie komunikat przypominający o konieczności umieszczenia nośnika instalacyjnego zawierającego sterownik kontrolera RAID. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby kontynuować

     a. Jeśli w systemie zainstalowany jest tylko jeden napęd optyczny, wysuń dysk instalacyjny systemu operacyjnego Windows i zastąp go w napędzie optycznym płytą DVD do obsługi płyty głównej

     b. Jeśli nie posiadasz napędu optycznego, skopiuj sterownik RAD na dysk USB

5. Odszukaj sterownik w odpowiednim folderze płyty DVD do obsługi  płyty głównej , a następnie kliknij OK , aby kontynuować

 

Płyta główna AMD:

Postępuj zgodnie z opisem konfiguracji, aby zainstalować sterownik kontrolera RAID podczas instalacji systemu operacyjnego Windows® 10:

  1. Uruchom komputer używając płyty instalacyjnej systemu operacyjnego Windows® 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację systemu operacyjnego Windows® 10
  2. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie typu instalacji, kliknij opcję Custom: Install Windows only (advanced) (użytkownika: zainstaluj tylko system Windows (zaawansowane)).

3. Kliknij [Load Driver] (załaduj sterownik)

4. Wyświetlony zostanie komunikat przypominający o konieczności umieszczenia nośnika instalacyjnego zawierającego sterownik kontrolera RAID. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby kontynuować

     a. Jeśli w systemie zainstalowany jest tylko jeden napęd optyczny, wysuń dysk instalacyjny systemu operacyjnego Windows i zastąp go w napędzie optycznym płytą DVD do obsługi płyty głównej

     b. Jeśli nie posiadasz napędu optycznego, skopiuj sterownik RAD na dysk USB

5. Odszukaj sterownik w odpowiednim folderze płyty DVD do obsługi  płyty głównej 

5. Wybierz folder rcbottom i kliknij OK, aby załadować sterownik

6. Powtórz działania konfiguracyjne w korkach 3–5, wybierz folder rcraid i kliknij OK, aby załadować sterownik

7. Powtórz działania konfiguracyjne w korkach 3–5, wybierz folder rccfg i kliknij OK, aby załadować sterownik

 

Pyt.: Jak usunąć macierz RAID?

Odp.:

Platforma Intel:

1. Z menu Intel® Rapid Storage Technology (technologia szybkiego zapisu Intel) wybierz wolumen RAID, który chcesz usunąć i naciśnij <Enter>. Wyświetlony zostanie poniższy ekran:

2. Po wybraniu Delete (usuń), naciśnij <Enter>, a następnie wybierz Yes (tak), aby usunąć wolumen RAID i powrócić do menu Intel® Rapid Storage Technology (technologia szybkiego zapisu Intel), lub wybierz No (nie), aby anulować

Adnotacja: Należy zachować ostrożność przy tworzeniu lub usuwaniu macierzy RAID. Podczas usuwania macierzy RAID tracone są wszystkie dane znajdujące się na dyskach twardych

 

Platforma AMD

:

1. W menu RAIDXpert2 Configuration (konfiguracja RAIDXpert2) wybierz [Delete Array] (usuń macierz) i naciśnij przycisk <Enter>:

2. Wybierz macierz RAID, którą chcesz usunąć i ustaw na [On] (wł.)

    Wybierz [Delete Array(S)] (usuń macierz(e)) i naciśnij przycisk <Enter>

3. Ustaw Confirm (potwierdź) na On (wł.) i wybierz [Yes] (tak), aby usunąć RAID lub NO (nie), aby anulować

Adnotacja: Należy zachować ostrożność przy tworzeniu lub usuwaniu macierzy RAID. Podczas usuwania macierzy RAID tracone są wszystkie dane znajdujące się na dyskach twardych