[Notebook gamingowy] Wprowadzenie do ROG Virtual Pet

 

Spis treści

 

Wprowadzenie do ROG Virtual Pet

Obsługiwane modele

Wymagania systemowe

Instalacja i deinstalacja aplikacji

Konfiguracja menu

Menu główne

Pytania i odpowiedzi

 

 

Wprowadzenie do ROG Virtual Pet

Wywodzący się ze świata ROG Virtual Pet (wirtualny zwierzak) [OMNI] to nie tylko inteligentny asystent, ale także niezbędny byt w życiu. Po aktywacji na laptopie można wyświetlić wirtualnego zwierzaka z ciekawymi animacjami, które natychmiast odzwierciedlają aktualny stan systemu. Ponadto, Virtual Pet obsługuje urządzenia z wyświetlaczami AniMe Matrix™. Po wprowadzeniu ustawień można podziwiać efekt świetlny zwierzaka na wyświetlaczu AniMe Matrix™, co daje dodatkową frajdę podczas korzystania z urządzenia. Za pomocą funkcji menu można ustawić stan wyświetlacza, zmienić szczegółowe ustawienia i dokonać różnych regulacji, aby uzyskać więcej interesujących efektów.

 

Obsługiwane modele

Edycja Virtual Pet działa na laptopach gamingowych z serii ROG, a edycja Ultimate wyłącznie na laptopach z serii ROG Zephyrus G14. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej witrynie ASUS ROG.

*Ponieważ każda edycja obsługuje inne funkcje, zapoznaj się z częścią poświęconą pytaniom i odpowiedziom, aby uzyskać więcej informacji szczegółowych.

*Efekt świetlny Virtual Pet działa tylko na modelach z serii ROG Zephyrus G14 z wyświetlaczem AniMe Matrix™. Więcej szczegółów można znaleźć w temacie Wprowadzeniu do wyświetlacza AniMe Matrix™.

 

Wymagania systemowe

Funkcja działa na systemach operacyjnych Windows 10 i nowszych, a część konfiguracji funkcji została zintegrowana z aplikacją Armoury Crate.

*Aplikacja Virtual Pet wymaga aktualizacji do wersji 2.3.3 lub wyższej, natomiast aplikacja Armoury Crate wymaga wersji 5.0 lub wyższej.

 

Instalacja i deinstalacja aplikacji

Aby pobrać i zainstalować aplikację, odwiedź oficjalną witrynę internetową ASUS lub z poziomu aplikacji Armoury Crate zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w części Featured (Polecane) tematu.

Aby odinstalować aplikację, odwiedź oficjalną witrynę internetową ASUS.

 

 

Konfiguracja menu

※Uruchom Virtual Pet

W polu wyszukiwania systemu Windows wprowadź i wyszukaj [VIRTUAL PET] , a następnie kliknij na [Open] (otwórz) .

 

※Menu Virtual Pet

Menu można otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy na OMNI.

   

●Menu Main (główne)*: To przede wszystkim interfejs użytkownika połączony z opcjami Character (postać), Gallery (galeria), Mini Games (minigry) i Settings (ustawienia).

●Resize Pet (zmień rozmiar zwierzaka): Ustaw rozmiar OMNI na ekranie.

●Strolling mode (tryb spacerowy): Wirtualny zwierzak będzie losowo przechadzać się po pulpicie.

●Stay on Top (zawsze na wierzchu): Ustaw OMNI, aby był zawsze widoczny na ekranie.

●Automatic Startup (automatyczne uruchamianie): Włącz lub wyłącz automatyczne uruchamianie programu Virtual Pet podczas startu systemu Windows.

●Gallery (galeria)*: Poprzez opcję Gallery (galeria) możesz weryfikować zachowanie OMNI.

●Character (postać)*: Wyświetlaj stan i osiągnięcia OMNI.

●Mini Games (minigry)*: Grając w minigry możesz wykonywać zadania i zdobywać osiągnięcia.

●Settings (ustawienia): Ustawienia pozwalają dostosować podstawowe parametry OMNI i sprawdzać dostępność aktualizacji.

●System Status (stan systemu): Wybierz który stan systemu ma być widoczny i jak ma być prezentowany.

●Opacity (nieprzezroczystość): Ta wartość pozwala dostosować przezroczystość wyświetlanej postaci OMNI.

●Volume (głośność): Poprzez dostosowanie głośności możesz regulować głośność muzyki i efektów dźwiękowych w trakcie gry.

●Apply Effect (zastosuj efekt)**: Zastosowanie efektów świetlnych Virtual Pet na wyświetlaczu AniMe Matrix™.

●Action Quick Swap (akcja szybkiej zamiany): Ustaw klawisze skrótu do aktywacji odpowiednich zachowań wirtualnego zwierzaka.

●Dialogue (dialog): Dialog z OMNI w różnych sytuacjach operacyjnych.

●Minimize Pet (minimalizuj zwierzaka): Pozwala zminimalizować OMNI do paska narzędzi.

●Close App (zamknij aplikację): Pozwala zamknąć aplikację Virtual Pet.

*Tę funkcję obsługuje tylko edycja Ultimate.

**Zastosowanie efektu Virtual Pet jest obsługiwane tylko przez modele serii ROG Zephyrus G14 wyposażone w wyświetlacz AniMe Matrix™.

Powrót do spisu treści

 

 

Menu Main (główne)

*Tę funkcję obsługuje tylko edycja Ultimate.

 

Character (postać)

Status (stan): Pozwala potwierdzić wszystkie osiągnięcia i kamienie milowe OMNI.


 
Achievements (osiągnięcia): Zdobywaj nagrody i odblokowuj kamienie milowe poprzez osiągnięcia.

*Tę funkcję obsługuje tylko edycja Ultimate.

 

Gallery (galeria)

Poprzez opcję Gallery (galeria) możesz weryfikować zachowanie OMNI.
 

*Tę funkcję obsługuje tylko edycja Ultimate.

 

Mini Games (minigry)

Trzy minigry pozwolą na większą liczbę interakcji z OMNI w trakcie rozgrywek.

Slot Machine (jednoręki bandyta): Gdy trzy takie same symbole ustawią się w rzędzie, otrzymasz odpowiednią liczbę punktów!

Shoot'em Up (strzelanka): Zniszcz wroga, aby zdobyć punkty. Tracisz punkty, jeśli wróg zaatakuje lub ucieknie.

Whack-A-Mole (O rety! OMNI!): Zbij OMNI, aby zdobyć punkty!

*Tę funkcję obsługuje tylko edycja Ultimate.

 

Settings (ustawienia)

Ustawienia pozwalają dostosować podstawowe parametry OMNI i sprawdzać dostępność aktualizacji; korzystając z opcji Quick Access (szybki dostęp) możesz dostosować listę elementów menu.

 

Powrót do spisu treści

 

Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Jak uruchomić aplikację Virtual Pet za pomocą Armoury Crate?

Odp. 1: Na stronie [Home] (główna) aplikacji Armoury Crate lub [AniMe Matrix] aplikacji Armoury Crate w [Device] (urządzenie) kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę OMNI. Jeśli program Virtual Pet jest zainstalowany, można od razu uruchomić aplikację. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, gracz zostanie przekierowany na stronę [Recommended] (rekomendowane) aplikacji Armoury Crate w sekcji [Featured] (polecane) celem pobrania.

 

*Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez modele z serii ROG Zephyrus G14 z wyświetlaczem AniMe Matrix™.

 

Pyt. 2: Co oznacza wyświetlenie ikony Virtual Pet z czerwonym znakiem zaznaczenia?

Odp. 2: Gdy ikona Virtual Pet jest wyświetlana z czerwonym znakiem zaznaczenia oznacza to, że efekt świetlny Virtual Pet został zastosowany na wyświetlaczu AniMe Matrix™.

* Zastosowanie efektu świetlenego Virtual Pet jest obsługiwane tylko przez modele serii ROG Zephyrus G14 wyposażone w wyświetlacz AniMe Matrix™.

 

Pyt. 3: Dlaczego nie mogę włączyć efektu świetlnego AniMe Matrix™, gdy laptop przechodzi w tryb uśpienia lub gdy pokrywa jest zamknięta?

Odp. 3: Zapoznaj się z tematem Wprowadzenie do wyświetlacza AniMe Matrix™ i rozdziałem „4-2 Wprowadzenie do ustawień preferencji” tematu i włącz opcję [AniMe Matrix Lighting] (podświetlenie matrycy AniMe) lub [Sleep mode] (tryb uśpienia) i [Lid closed] (pokrywa zamknięta) w [Power and Sleep Setting] (ustawienia zasilania i uśpienia).

 

Pyt. 4: Jak zmodyfikować efekt świetlny Virtual Pet na wyświetlaczu AniMe Matrix™?

Odp. 4: Gracze nie mogą bezpośrednio modyfikować efektu świetlnego Virtual Pet, ponieważ zmienia się on losowo w zależności od stanu OMNI lub systemu. Ponieważ OMNI ma różne efekty świetlne, gdy stoi, siedzi, chodzi lub jest klikany, gracz może spróbować wejść w interakcję z wirtualnym zwierzakiem, aby doświadczyć różnych efektów świetlnych.

 

Pyt. 5: Czym jest opcja [Find my OMNI] (znajdź OMNI)?

Odp. 5: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Virtual Pet w prawym dolnym rogu paska narzędzi na pulpicie Windows®, a w menu pojawi się opcja [Find my OMNI] (znajdź OMNI). Jeśli klikniesz [Find my OMNI] (znajdź OMNI), OMNI pojawi się na pulpicie.

 

 

Pyt. 6: Czy można wyłączyć muzykę z gry podczas rozgrywania minigry?

Odp. 6: Podczas gry w minigry można kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Mute (wycisz), aby wyłączyć muzykę w minigrach; możesz także sprawdzić Tutorial (samouczek) oraz opuścić aplikację, klikając Exit (wyjście).

 

Pyt. 7: Czy w przypadku ponownej instalacji aplikacji Virtual Pet mogę zachować lub przenieść moje kamienie milowe i osiągnięcia?

Odp. 7: Nie. W przypadku ponownej instalacji aplikacji Virtual Pet kamienie milowe i osiągnięcia nie zostaną zachowane.

 

Pyt. 8: Jak różnią się funkcje między edycjami Virtual Pet i Virtual Pet Ultimate?

Odp. 8:

 

Edycja Virtual Pet Ultimate

Edycja Virtual Pet

Menu Main (główne)

V

X

Character (postać)

V

X

Gallery (galeria)

V

X

Mini Games (minigry)

V

X

Apply Effect (zastosuj efekt)

V

X

Resize Pet (zmień rozmiar zwierzaka)

V

V

Strolling mode (tryb spacerowy)

V

V

Stay on Top (zawsze na wierzchu)

V

V

Automatic Startup (automatyczne uruchamianie)

V

V

Settings (ustawienia)

V

V

System Status (stan systemu)

V

V

Opacity (nieprzezroczystość)

V

V

Volume (głośność)

V

X

Action Quick Swap (akcja szybkiej zamiany)

V

V

Dialogue (dialog)

V

V

Minimize Pet (minimalizuj zwierzaka)

V

V

Close App (zamknij aplikację)

V

V

 

Powrót do spisu treści