Jak skonfigurować lub rozwiązać problem z zapomnianym hasłem oprogramowania BIOS/hasłem UEFI/hasłem rozruchowym?

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, płyta główna, MiniPC

 

Hasło do BIOS (Basic Input/Output System - podstawowy system wejścia-wyjścia) to funkcja zabezpieczeń zaprojektowana w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi podczas uruchamiania komputera. Hasło do oprogramowania BIOS jest również znane jako hasło konfiguracji systemu, hasło UEFI, hasło rozruchowe lub hasło zabezpieczające.

Po uruchomieniu urządzenie prosi użytkownika o wprowadzenie hasła do BIOS i dopiero po wprowadzeniu poprawnego hasła użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień oprogramowania BIOS i zmodyfikować je oraz wejść do systemu operacyjnego. Zapewnia to dodatkową warstwę zabezpieczeń, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom zmianę konfiguracji sprzętowej lub procesu rozruchu.

Uwaga: BIOS to oprogramowanie układowe, które uruchamia się podczas uruchamiania urządzenia, odpowiedzialne za inicjalizację sprzętu i uruchamianie systemu operacyjnego.

 

W BIOS można ustawić trzy typy haseł:

 • Hasło administratora: Jeśli ustawione jest tylko hasło administratora, dostęp jest ograniczony do programu instalacyjnego (BIOS lub UEFI). Aby uzyskać dostęp do ustawień BIOS i zmienić je, należy wprowadzić hasło administratora.
 • Hasło użytkownika: Jeśli ustawione jest tylko hasło użytkownika, służy ono jako hasło rozruchowe i należy je wprowadzić podczas uruchamiania systemu Windows lub przechodzenia do oprogramowania BIOS. W ustawieniach oprogramowania BIOS użytkownik będzie miał uprawnienia administratora.  
  Uwaga: Jeśli ustawione jest zarówno hasło administratora, jak i hasło użytkownika, aby uzyskać dostęp do ustawień BIOS i zmienić je podczas wprowadzania ustawień oprogramowania, BIOS należy wprowadzić hasło administratora. Jeśli hasło użytkownika zostanie wprowadzone, możesz tylko przeglądać, ale nie możesz zmieniać ustawień oprogramowania BIOS.
 • Hasło do dysku twardego: Jeśli ustawione jest hasło do dysku twardego, podczas uruchamiania urządzenia lub wchodzenia do ustawień oprogramowania BIOS system poprosi o podanie hasła do dysku twardego. Dopiero po wprowadzeniu poprawnego hasła dysk twardy zostanie odblokowany, umożliwiając normalne uruchomienie urządzenia lub dostęp do danych przechowywanych na dysku twardym.  
  Uwaga: Tylko niektóre modele są skonfigurowane z ustawieniami hasła do dysku twardego.

 

Jak ustawić hasło oprogramowania BIOS?

Nowe hasło do oprogramowania BIOS można ustawić tylko wtedy, gdy urządzenie nie ma ustawionego hasła do BIOS.

 1. Uzyskaj dostęp do ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS na urządzeniu.  
  Gdy urządzenie nie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj klawisz [F2], aż pojawi się ekran konfiguracji oprogramowania BIOS, a następnie zwolnij klawisz [F2]. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS
  Uwaga: W celu uruchomienia przenośne konsole do gier wymagają naciśnięcia przycisku zmniejszania głośności (-), a następnie naciśnięcia przycisku zasilania.
 2. Na ekranie konfiguracji oprogramowania BIOS naciśnij klawisz [F7] na klawiaturze lub kliknij przycisk [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) na ekranie. 
  Uwaga: Poniższe kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. 
 3. Przejdź do strony [Security] (zabezpieczenia) i wybierz typ hasła do BIOS, które chcesz ustawić
 4. Wprowadź hasło, które chcesz ustawić, a następnie w polu Confirm New Password (potwierdź nowe hasło) wprowadź to samo hasło, a następnie kliknij [OK]
 5. Zapisz ustawienia i wyjdź. Naciśnij klawisz [F10] na klawiaturze, a następnie kliknij [OK] . Urządzenie uruchomi się ponownie, a ustawienia zaczną obowiązywać.  
  Możesz także przejść do strony Save & Exit (Zapisz i wyjdź), a następnie wybrać opcję Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), aby zapisać ustawienia i wyjść. 

 

Jak usunąć lub zmienić istniejące hasło do oprogramowania BIOS?

Zanim będzie można usunąć lub zmienić hasło oprogramowania BIOS, musisz zalogować się do ustawień BIOS przy użyciu istniejącego hasła BIOS.

 1. Uzyskaj dostęp do ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS na urządzeniu.  
  Gdy urządzenie nie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj klawisz [F2], aż pojawi się ekran konfiguracji oprogramowania BIOS, a następnie zwolnij klawisz [F2]. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS
  Uwaga: W celu uruchomienia przenośne konsole do gier wymagają naciśnięcia przycisku zmniejszania głośności (-), a następnie naciśnięcia przycisku zasilania.
 2. Na ekranie konfiguracji oprogramowania BIOS naciśnij klawisz [F7] na klawiaturze lub kliknij przycisk [Advanced Mode] (tryb zaawansowany)① na ekranie.  
  Uwaga: Poniższe kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. 
 3. Przejdź do strony [Security] (zabezpieczenia)i wybierz typ hasła do BIOS, które chcesz usunąć lub zmienić
 4. Wprowadź istniejące hasło i nowe hasło, na które chcesz je zmienić , a następnie kliknij [OK]
   
  Uwaga: Jeśli nie chcesz już używać hasła, pozostaw pole Nowe hasło puste. Podczas kasowania hasła pojawi się monit o potwierdzenie, kliknij [OK]
 5. Zapisz ustawienia i wyjdź. Naciśnij klawisz [F10] na klawiaturze, a następnie kliknij [OK]. Urządzenie uruchomi się ponownie, a ustawienia zaczną obowiązywać.
  Możesz także przejść do strony Save & Exit (Zapisz i wyjdź), a następnie wybrać opcję Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), aby zapisać ustawienia i wyjść. 

 

Jak rozwiązać problem z zapomnianym lub zgubionym hasłem do oprogramowania BIOS?

Hasło BIOS/hasło zabezpieczające zostało ustawione przez użytkownika i zostało uznane za część danych osobistych/prywatnych. Firma ASUS dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować dane osobowe użytkowników i nie gromadzi haseł do BIOS/haseł zabezpieczających w naszym systemie. Jeśli nie możesz korzystać z urządzenia z powodu zapomnienia lub zgubienia hasła do BIOS-u (hasła zabezpieczającego), skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS lub autoryzowanym centrum napraw ASUS w celu uzyskania pomocy. Zgodnie z Informacjami Gwarancyjnymi ASUS naliczona może zostać opłata serwisowa za naprawę.