[Windows 11/10] Jak sprawdzić hasło do sieci Wi-Fi na komputerze?

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Metoda 1: Sprawdź hasło sieci Wi-Fi w ustawieniach Network & Internet (sieć i Internet)

 1. Połącz się z siecią Wi-Fi, której hasło chcesz sprawdzić, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Network] (sieć) na pasku zadań i wybierz [Network and Internet settings] (ustawienia sieci i Internetu) .
 2. Wybierz [Additional network settings] (zaawansowane ustawienia sieci) .
 3. W sekcji Related settings (powiązane ustawienia) wybierz [More network adapter options] (więcej opcji karty sieciowej) .
 4. Wybierz połączoną sieć Wi-Fi , a następnie wybierz [View status of this connection] (wyświetl stan tego połączenia) .
 5. Wybierz [Wireless Properties] (właściwości połączenia bezprzewodowego) .
 6. W karcie [Security] (bezpieczeństwo) Wireless Network Properties (właściwości sieci bezprzewodowej) zaznacz pole [Show characters] (pokaż znaki) — hasło Wi-Fi będzie znajdowało się w polu Network security key (klucz bezpieczeństwa sieci). 

 

Metoda 2: Sprawdź hasło sieci Wi-Fi z poziomu wiersza poleceń

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz poleceń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W oknie wiersza poleceń wpisz polecenie [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear] , a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Na przykład: W ciągu „Netsh wlan show profile name=”WLAN2_5G2” key=clear” „WLAN2_5G2” to nazwa sieci Wi-Fi, która została aktualnie podłączona. 
 3. Hasło Wi-Fi możesz znaleźć w polu [Key Content] (zawartość klucza) w Security settings (ustawienia zabezpieczeń)
 4. Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie hasła sieci Wi-Fi, z którymi komputer kiedykolwiek się łączył, możesz użyć następującego polecenia. Po wpisaniu tego polecenia naciśnij klawisz Enter, a znajdziesz hasła do poszczególnych sieci Wi-Fi:
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

 

 

 

System operacyjny Windows 10

Metoda 1: Sprawdź hasło sieci Wi-Fi w ustawieniach Network & Internet (sieć i Internet)

 1. Połącz się z siecią Wi-Fi, której hasło chcesz sprawdzić, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Network] (sieć) na pasku zadań i wybierz [Open Network & Internet settings] (otwórz ustawienia sieci i Internetu) .
 2. Wybierz [Network and Sharing Center] (sieć i centrum udostępniania) w kategorii Advanced network settings (zaawansowane ustawienia sieci).
 3. Po przejściu do okna Network and Sharing Center (sieć i centrum udostępniania) kliknij połączoną sieć Wi-Fi .
 4. Kliknij [Wireless Properties] (właściwości sieci bezprzewodowej) .
 5. Wybierz kartę [Security] (bezpieczeństwo) , a następnie zaznacz pole wyboru [Show characters] (pokaż znaki) — hasło Wi-Fi znajdziesz w polu Network security key (klucz bezpieczeństwa sieci).

 

Metoda 2: Sprawdź hasło sieci Wi-Fi z poziomu wiersza poleceń

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz poleceń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W oknie wiersza poleceń wpisz polecenie [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear] , a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Na przykład: W ciągu „Netsh wlan show profile name=”ASUS” key=clear” „ASUS” to nazwa sieci Wi-Fi, która została aktualnie podłączona. 
 3. Hasło Wi-Fi można znaleźć w polu [Key Content] (zawartość klucza) w kategorii Security settings (ustawienia zabezpieczeń)
 4. Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie hasła sieci Wi-Fi, z którymi komputer kiedykolwiek się łączył, możesz użyć następującego polecenia. Po wpisaniu tego polecenia naciśnij klawisz Enter, a znajdziesz hasła do poszczególnych sieci Wi-Fi:
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]