[Router bezprzewodowy] Jak powiązać zaufane konto z moim routerem ASUS? (aplikacja ASUS Router)

Wprowadzenie

 

Co to jest powiązanie konta logowania?

Możesz zalogować się na swoje zaufane konto i powiązać je z routerem ASUS. Powiązanie routera ASUS z kontem społecznościowym pomoże Ci włączyć asystenta głosowego za pomocą aplikacji routera i zaimportować istniejący profil routera do nowego urządzenia przenośnego. Jeśli chcesz zwolnić router i powiązać go z innym kontem, możesz odłączyć urządzenie od konta.

 

Przygotowanie

    1. Funkcja Account Binding jest dostępna dla określonych modeli 802.11ax z wersją oprogramowania układowego późniejszą niż 3.0.0.4.386.52294. Upewnij się, że firmware Twojego routera ASUS jest aktualny.

         Informacje o tym, jak zaktualizować oprogramowanie układowe, znajdują się w jak zaktualizować firmware routera do najnowszej wersji poprzez ASUS Router App?

    2. Proszę najpierw zainstalować aplikację routera ASUS na swoim smartfonie. Upewnij się, że wersja aplikacji ASUS Router App jest najnowsza.

         Informacje o tym, jak zainstalować aplikację routera ASUS, znajdują się w rozdziale jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router App?

     3. Funkcja wiązania kont obsługuje tylko DDNS ASUS, DDNS innych firm nie są obsługiwane.

 

 

Przypisanie routera ASUS do konta

Tutaj za przykład weźmiemy system iOS.

Krok 1. Kliknij aplikację ASUS Router App

          

Krok 2. Wejdź w Ustawienia i kliknij [Account Binding]

          

Krok 3. Wybierz konto, które chcesz powiązać z routerem ASUS.

           Proszę zapamiętać informacje o koncie logowania, a następnie wybrać to samo konto podczas logowania na drugim urządzeniu przenośnym.

          Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Krok 4. Po pomyślnym zalogowaniu się i powiązaniu, możesz zobaczyć informacje o swoim koncie.

          Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Możesz wylogować się ze strony z listą profili routera. Prosimy o zapamiętanie, z jakim kontem powiązano urządzenie. Konieczne jest użycie tego samego konta do zalogowania się i sprawdzenia listy wszystkich powiązanych routerów.

          

 

 

Odłączenie routera ASUS od konta

Krok 1. Przejdź do strony głównej profilu routera, który chcesz odblokować i kliknij ikonę urządzenia.

          Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Krok 2. Kliknij prawym górnym rogu przycisk Ustawienia

           Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Krok 3. Kliknij przycisk [Unbind with Account]

           Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Zobaczysz swoje urządzenie przechodzące do stanu urządzenia lokalnego. Teraz router nie jest połączony z twoim kontem. Można go odłączyć od telefonu lub zachować na urządzeniu lokalnym.

           Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

Często zadawane pytania (FAQ)

Pyt. 1. Jakie konta są obsługiwane przez tę funkcję?

   Obecnie obsługuje Gmail / ASUS ID / Facebook / Apple ID / WeChat.

    Dodano obsługę QQ / Weibo w Chinach.

 

Pyt. 2. Czy ten sam router ASUS może być powiązany z różnymi kontami społecznościowymi?

    Nie, ten sam router ASUS może być jednocześnie powiązany tylko z jednym kontem społecznościowym.

 

Pyt. 3. Czy mogę równocześnie zalogować się na moje konta społecznościowe na różnych telefonach komórkowych?

    Możesz logować się i korzystać jednocześnie z różnych telefonów.

 

Pyt. 4. Dlaczego nie mogę się zalogować do aplikacji ASUS Router poprzez powiązanie konta społecznościowego?

    Jeśli nie powiązałeś jeszcze żadnego konta społecznościowego do routera ASUS, wiązanie kont nie będzie działać, ponieważ nie ma historii powiązania.

Wiązanie i zarządzanie kontami są przeznaczone dla użytkowników chcących powiązać konto społecznościowe z routerem i jeśli użytkownik ma nowe urządzenie mobilne, może wywołać wszystkie profile routera poprzez logowanie do kont społecznościowych. 

Więcej informacji na temat instalowania aplikacji ASUS Router można znaleźć w temacie pomocy: [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? (QIS, szybka konfiguracja Internetu).

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.