[ExpertWiFi] Jak skonfigurować router ASUS ExpertWiFi za pomocą aplikacji ASUS ExpertWiFi? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

 

 

ExpertWiFi oferuje szybką, bezpieczną i skalowalną sieć z bogatymi funkcjami dostosowanymi do małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, w tym spółek, hoteli i innych. Ułatwia konfigurację sieci firmowej w dowolnym czasie, dowolnym miejscu i oferuje w pełni funkcjonalne zarządzenia kompletną linią produktów, w tym systemem mesh, routerem, punktem dostępowym i przełącznikiem w miarę rozwoju działalności.

 

Router ASUS ExpertWiFi możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo
Ten artykuł opisuje w jaki sposób skonfigurować router ASUS ExpertWiFi do podłączenia do Internetu za pomocą aplikacji ExpertWiFi.

Jeśli chcesz skonfigurować router ExpertWiFi za pomocą przeglądarki, zapoznaj się z tematem: [ExpertWiFi] Jak korzystać z QIS (szybkiej konfiguracji Internetu) do ustawienia routera ExpertWiFi? (sieciowy interfejs graficzny).

 

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji ExpertWiFi, skonfiguruj najpierw router ExpertWiFi. 
Uwaga: Różne modele mają różne specyfikacje. Przejdź do Centrum pobierania ASUS, aby pobrać podręcznik użytkownika produktu i sprawdzić specyfikacje.

 

 • Podłącz kabel RJ45 dostarczony przez twojego dostawcę usług internetowych (ISP) z modemu do portu WAN routera ExpertWiFi.
  • Podłącz zasilacz routera ExpertWiFi do portu DC-IN w routerze i do gniazdka zasilania.

           

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj, aby nacisnąć przycisk zasilania i włączyć router ExpertWiFi.

           

 

 

 

Wstęp

 

 

 

Zainstaluj aplikację ASUS ExpertWiFi

W pierwszej kolejności przejdź do sklepu Google Play lub iOS App Store i wyszukaj ASUS ExpertWiFi, lub użyj telefonu do przeskanowania kodu QR, aby pobrać aplikację.

 

           

           

           

           

 

Proces konfiguracji w telefonie z systemem Android

Przed użyciem aplikacji ExpertWiFi, najpierw skonfiguruj router ExpertWiFi. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć tu.

 

1. Połącz się z domyślna siecią (SSID) routera ExpertWiFi 
Nazwa sieci (SSID): ASUS_XX_model

Połącz się z siecią za pomocą o nazwie SSID wskazanej na etykiecie produktu na spodzie routera ExpertWiFi. 
Uwaga: Lokalizacja etykiet różni się w zależności od modelu.

 

2. Uruchom aplikację ASUS ExpertWiFi.

 

3. Stuknij "Setup" (konfiguracja).

 

4. Wybierz “While using the app” (podczas korzystania z aplikacji) lub “Only this time” (tylko tym razem) zgodnie ze swoim sposobem korzystania z aplikacji.

 

5. Stuknij "Get Started" (rozpocznij).

 

6. Ustaw typ sieci WAN na podstawie stanu swojej sieci.

 • Typ WAN - PPPoE: Wpisz nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych. 
  Uwaga: Jeśli nie masz pewności co do nazwy użytkownika i hasła, zalecamy zapytać o to swojego dostawcę usług internetowych (ISP).

           

 • Typ WAN - DHCP: W tym miejscu nie trzeba wpisywać żadnych informacji. Przejdź bezpośrednio do kolejnego kroku.
 • Typ WAN - statyczny adres IP: Wpisz odpowiednie informacje podane przez twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

           

 

7. Wprowadź nazwę sieci (SSID) i hasło, a następnie stuknij "Next" (dalej). 
Uwaga: Jeśli chcesz skonfigurować pasma 2,4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla każdego pasma.

 

8. Ustaw swoją nazwę użytkownika i hasło do logowania do routera ExpertWiFi i stuknij "Apply" (zastosuj). 
Uwaga: Nazwa użytkownika i hasło do logowania są wymagane, by dostać się na stronę konfiguracji routera ExpertWiFi.

 

9. Po zakończeniu konfiguracji otwórz ekran główny. Pojawi się okno dialogowe połączenia zdalnego. Wybierz "OK", aby zaakceptować lub "Cancel" (anuluj), aby odrzucić stan sieci.     
Uwaga:

 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp ze środowiska zewnętrznego, wybierz "OK".
 • Jeśli ekran główny i okno dialogowe nie zostaną wyświetlone, wybierz nową sieć bezprzewodową na swoim urządzeniu i wróć do aplikacji ASUS ExpertWiFi.

           

 

10. Po pokazaniu się ekranu głównego, wszystkie kroki są ukończone.

 

Proces konfiguracji w telefonie iPhone

 

Przed użyciem aplikacji ExpertWiFi, najpierw skonfiguruj router ExpertWiFi. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć tu.

 

1. Połącz się z domyślna siecią (SSID) routera ExpertWiFi 
Nazwa sieci (SSID): ASUS_XX_model

 

 

Połącz się z siecią za pomocą o nazwie SSID wskazanej na etykiecie produktu na spodzie routera ExpertWiFi. 
Uwaga: Lokalizacja etykiet różni się w zależności od modelu.

 

2. Uruchom aplikację ASUS ExpertWiFi.

 

3. Wybierz "Allow once" (pozwól tylko tym razem) lub "Allow while using app" (podczas korzystania z aplikacji) zgodnie ze swoim sposobem korzystania z aplikacji.

 

4. Stuknij "Setup" (konfiguracja).

 

5. Stuknij "Get Started" (rozpocznij).

 

6. Ustaw typ sieci WAN na podstawie stanu swojej sieci.

 • Typ WAN - DHCP: W tym miejscu nie trzeba wpisywać żadnych informacji. Przejdź bezpośrednio do kolejnego kroku.
 • Typ WAN - PPPoE: Wpisz nazwę konta i hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych (ISP). 
  Uwaga: Jeśli nie masz pewności co do nazwy konta i hasła, zalecamy zapytać o to swojego dostawcę usług internetowych (ISP).

           

 • Typ WAN - statyczny adres IP: Wpisz odpowiednie informacje podane przez twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

           

 

7. Wprowadź nazwę sieci (SSID) i hasło, a następnie stuknij "Next" (dalej). 
Uwaga: Jeśli chcesz skonfigurować pasma 2,4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla każdego pasma.
 

 

8. Ustaw swoją nazwę użytkownika i hasło do logowania do routera ExpertWiFi i stuknij "Next" (dalej). 
Uwaga: Nazwa użytkownika i hasło do logowania są wymagane, by dostać się na stronę konfiguracji routera ExpertWiFi.

 

9. Po zakończeniu konfiguracji otwórz ekran główny. Pojawi się okno dialogowe połączenia zdalnego. Wybierz "Accept" (zgadzam się), aby zaakceptować lub "Decline" (odrzuć), aby odrzucić stan sieci.     
Uwaga:

 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp ze środowiska zewnętrznego, wybierz "Accept".
 • Jeśli ekran główny i okno dialogowe nie zostaną wyświetlone, wybierz nową sieć bezprzewodową na swoim urządzeniu i wróć do aplikacji ASUS ExpertWiFi.

 

10. Po pokazaniu się ekranu głównego, wszystkie kroki są ukończone.

 

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co zrobić, jeśli nie mogę wykonać powyższych kroków, a chcę zresetować router ExpertWiFi? 
    Zresetuj swój router ExpertWiFi do ustawień domyślnych i skonfiguruj go ponownie od początku za pomocą kreatora szybkiej konfiguracji Internetu (QIS).

 

 

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem..