[Windows 11/10] Rozwiązywanie problemów - Urządzenie nie uruchamia systemu Windows

Dotyczy produktów: Notebook/komputer stacjonarny/komputer All-In-One/Konsola do gier

 

Ten artykuł zawiera często stosowane rozwiązania dla urządzeń, które nie uruchamiają się do poziomu systemu Windows normalnie podczas rozruchu. Jeśli twoje urządzenie wyświetla ekran z logo ASUS lub ROG po rozruchu, ale zawiesza się na ekranie powitalnym Windows, nie przechodząc dalej do systemu, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów w podanej kolejności.

Uwaga: Jeśli twoje urządzenie wcale się nie włącza, zapoznaj się z tym artykułem: Rozwiązywanie problemów — Nie można włączyć notebooka i po uruchomieniu wyświetlany jest czarny ekran.

Uwaga: Jeśli twoje urządzenie zawiesza się na ekranie z logo ASUS lub ROG podczas uruchamiania, zapoznaj się z tym artykułem: Co zrobić, gdy laptop zatrzymuje się na logo ASUS / ROG - Rozwiązywanie problemów.

Uwaga: Jeśli twoje urządzenie wyświetla niebieski lub czarny ekran, aby wykonać automatyczną naprawę podczas rozruchu, zapoznaj się z tym artykułem: Rozwiązywanie problemów - Naprawa automatyczna podczas uruchomienia.

Uwaga: Jeśli twoje urządzenie przechodzi bezpośrednio do UEFI/narzędzia BIOS/narzędzia Aptio Setup po włączeniu, zapoznaj się z tym artykułem: Laptop przechodzi bezpośrednio do konfiguracji BIOS po włączeniu - Rozwiązywanie problemów.

 

Rozwiązanie 1: Odłącz urządzenia zewnętrzne i ponownie uruchom urządzenie

 1. Wyłącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dopóki dioda zasilania nie zgaśnie, aby wyłączyć urządzenie.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, w tym klawiaturę, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, płyty CD/DVD z napędu optycznego, a także adaptery kart w czytnikach kart itd. Czasem urządzenia zewnętrzne mogą powodować problemy uniemożliwiające urządzeniu przechodzenie do systemu Windows.      
  Uwaga: Odłącz również zewnętrzne monitory. W przypadku komputera stacjonarnego podłącz zewnętrzny monitor, aby upewnić się, czy komputer prawidłowo uruchamia się i wyświetla jakiś ekran.
 3. Włącz urządzenie.

 

Rozwiązanie 2: Wykonaj czyszczenie CMOS

Spróbuj wymusić wyłączenie i przeprowadź czyszczenie CMOS, aby przywrócić elementy sprzętowe urządzenia do ustawień domyślnych. Zapoznaj się z powiązanymi artykułami, aby zrozumieć, jak wyczyścić CMOS:

 

Rozwiązanie 3: Wykonaj reset BIOS

Nieprawidłowe ustawienia rozruchu w BIOS mogą powodować problemy z uruchomieniem do systemu Windows. Spróbuj wykonać poniższe kroki, aby zresetować BIOS do wartości domyślnych.

 1. Przejdź do ekranu konfiguracji BIOS na urządzeniu.      
  W pierwszej kolejności wyłącz urządzenie. Jeśli twoje urządzenie zawiesza się na ekranie powitalnym Windows, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania. aby włączyć urządzenie. Zwolnij klawisz [F2] gdy pojawi się ekran konfiguracyjny BIOS. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS?.      
  Uwaga: W przypadku konsol do gier naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności (-), a następnie przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
 2. Po przejściu do ekranu konfiguracji BIOS, zapoznaj się z poniższymi artykułami, aby zrozumieć, w jaki sposób przywrócić ustawienia BIOS:

 

Rozwiązanie 4: Uruchom naprawę podczas uruchamiania

Brak możliwości przejścia do systemu Windows może wynikać z brakujących lub uszkodzonych plików systemowych Windows. Spróbuj użyć wbudowanych narzędzi do naprawy systemu Windows, aby automatycznie wykryć, zidentyfikować i naprawić te problemy. Aby uzyskać więcej instrukcji na temat automatycznej naprawy, zapoznaj się z oficjalną dokumentacją Microsoft

 1. Ręcznie uruchom urządzenie do środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Jeśli urządzenie nie uruchomi się, naciśnij i przytrzymaj klawisz F9 na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.      
  Uwaga: W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie F12 na klawiaturze, aby przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Jeśli klawisz F9 nie działa, użyj F12 zamiast F9, aby przejść do środowiska naprawy Windows.  
 2. Przytrzymaj F9/F12 do momentu pojawienia się ekranu środowiska odzyskiwania systemu Windows.  
   
  Uwaga: Po dwóch nieudanych próbach uruchomienia systemu, trzecie uruchomienie przeprowadzi urządzenie do środowiska WinRE. Jeśli nie możesz przejść do środowiska WinRE za pomocą klawiatury. spróbuj również wykonać poniższe kroki:      
  A. Po uruchomieniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.      
  B. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. 
  C. Po pojawieniu się logo ASUS na ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.      
  D. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
  E. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.      
  F. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
  G. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione i przejdzie do środowiska odzyskiwania systemu Windows. 
 3. Na ekranie Choose an option (wybierz opcję), wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów).  
 4. Na ekranie Troubleshoot (rozwiązywanie problemów) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).  
 5. Na ekranie Advanced options (opcje zaawansowane) wybierz [Startup Repair] (naprawa podczas uruchamiania). Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. System Windows spróbuje znaleźć i naprawić problemy.  

 

Rozwiązanie 5: Wykonaj przywracanie systemu

Jeśli problem pojawił się niedawno i utworzyłeś wcześniej punkt przywracania systemu lub system samodzielnie utworzył punkt przywracania, spróbuj przywrócić systemu do punktu w czasie sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. 

Uwaga: Przeprowadzenie przywracania systemu nie zmieni plików osobistych, ale może usunąć niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki.  

 1. Ręcznie uruchom urządzenie do środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Szczegółowe kroki przejścia do środowiska odzyskiwania systemu Windows można znaleźć w rozwiązaniu 4.
 2. Po przejściu do środowiska odzyskiwania systemu Windows wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów)z ekranu Choose an option (wybierz opcję). 
 3. Na ekranie Troubleshoot (rozwiązywanie problemów) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane)
 4. Na ekranie Advanced options (opcje zaawansowane) wybierz [System Restore] (przywracanie systemu). Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i wybierz punkt przywracania sprzed wystąpienia problemu. Więcej na ten temat dowiedz się z artykułu Punkt przywracania systemu.  

 

Rozwiązanie 6: Wykonaj reset systemu Windows

Jeśli wszystkie kroki rozwiązywania problemów zostały ukończone, a problem nadal występuje, spróbuj ponownie zainstalować system operacyjny, aby przywrócić go do pierwotnej konfiguracji. 

W przypadku korzystania z wbudowanej funkcji resetowania systemu Windows, możesz wybrać jedną z dwóch opcji resetowania: 

 • Keep my files (zachowaj moje pliki): Ta opcja powoduje ponowną instalację systemu Windows i usuwa zainstalowane aplikacje i ustawienia, ale zachowuje pliki osobiste. 
 • Remove everything (usuń wszystko): Ta opcja dokładnie usuwa wszystkie pliki osobiste, aplikacje i ustawienia przed ponowną instalacją systemu Windows.
 1. Ręcznie uruchom urządzenie do środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Szczegółowe kroki przejścia do środowiska odzyskiwania systemu Windows można znaleźć w rozwiązaniu 4.
 2. Po przejściu do środowiska odzyskiwania systemu Windows wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów)z ekranu Choose an option (wybierz opcję). 
 3. Na ekranie Troubleshoot (rozwiązywanie problemów) wybierz [Reset this PC] (zresetuj ten komputer).  
 4. Wybierz, czy chcesz zachować pliki osobiste lub usunąć wszystko, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Więcej informacji możesz uzyskać z artykułu Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?.  

 

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.