[Napęd optyczny] Kryteria uszkodzeń spowodowanych przez klienta (CID)

ASUS nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezbłędnego działania tego produktu. Gwarancja obejmuje wyłącznie techniczne problemy sprzętowe, które wystąpiły w Okresie gwarancyjnym i w normalnych warunkach użytkowania. Obejmuje ona problemy z oprogramowaniem układowym, ale nie ma zastosowania do żadnych innych problemów z oprogramowaniem lub szkód lub okoliczności spowodowanych przez klienta, takich jak między innymi podane w poniższym artykule.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, zapoznaj się z polityką gwarancyjną dostępną na stronie pomocy technicznej produktu ASUS.

Uwaga: Poniższe ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

 

 

Jeśli uszkodzenie zostało spowodowane (między innymi) przez następujące sytuacje, twoje urządzenie nie będzie podlegać serwisowi gwarancyjnemu ASUS.

 

Powierzchnia zewnętrzna (obudowa) – Uszkodzenie

Uwagi:  Zarysowania lub pęknięcia na powierzchni spowodowane siłami zewnętrznymi.

Powierzchnia — brak części

Uwagi: Urządzenie było demontowane i brakuje w nim części, na przykład śrubek.

Uszkodzenie portu wejść/wyjść

Uwagi: Urządzenie dostarczone z widocznym uszkodzeniem zewnętrznego portu we/wy (wejścia / wyjścia) spowodowanym niewłaściwym, siłowym włożeniem lub wyjęciem wtyczki urządzenia zewnętrznego.

Urządzenie ze śladami wody lub plamami z wody.

Uwagi: Urządzenie jest uszkodzone i ma zauważalne ślady zalania spowodowane dostaniem się cieczy do urządzenia.

Uszkodzenia spowodowane przez ciało obce

Uwagi: Uszkodzenia spowodowane przez ciała obce wewnątrz urządzenia.