[Wireless][WAN] Jak skonfigurować funkcje Virtual Server/Port Forwarding w routerze ASUS?

 


 

1. Adres WAN IP routera - Jest to adres IP dostarczony przez twojego usługodawcę w celu uzyskania dostępu do Internetu. Adres WAN IP będzie również używany dla uzyskania dostępu do komputera dostarczającego usługę. W podanym przykładzie adres WAN IP routera to "123.123.123.123".

2. Adres LAN IP routera - Domyślny adres IP twojego routera ASUS to "192.168.1.1".

3. Dla użytku osobistego - Ten komputer posiada przypisany adres LAN IP "192.168.1.130" przez router. Ten komputer nie zapewnia żadnej usługi sieciowej.

4. Adres serwera LAN IP - Ten komputer posiada przypisany statyczny adres LAN IP "192.168.1.103".

Jest to serwer PC, który dostarcza usługi sieciowe innym klientom w Internecie. Przekazywanie portów zostanie zastosowane na tym komputerze.


Aby skonfigurować Port Forwarding:

Uruchom przeglądarkę internetową aby uzyskać dostęp do ustawień routera, wprowadź adres LAN IP lub https://router.asus.com w pasku adresu. 

Wybierz "WAN" w menu Ustawień zaawansowanych, w panelu po lewej stronie. 

Wybierz zakładkę "Virtual Server/Port Forwarding".

 

Aby skonfigurować Port Forwarding dla serwera FTP:

Przed konfiguracją funkcji port forwarding dla serwera FTP, komputer łączący się przez Internet nie może byc połączony serwera FTP.

W sekcji podstawowej konfiguracji wybierz "FTP" z listy rozwijalnej "Famous Server List". Wprowadź port lub zakres portów dla serwera FTP oraz wybierz lokalny IP.

W tym przykładzie, adres serwera LAN IP to "192.168.1.103". 

Kliknij na "Edit" a następnie wybierz "Apply".

Uwaga: Nie używaj zakresu portów 20:21 dla serwera FTP jeżeli usługa AiDisk jest włączona w routerze.

 

Serwer FTP działa teraz wykorzystując poniższe ustawienia:
Host: 123.123.123.123
Port: 2021

Cel źródłowy

Reguły, dla których adres IP może być przekierowany dla pasującego portu

Dla adresu Source IP, możesz:

 • (a)   Pozostawić puste. Nieokreślony, czyli dowolny źródłowy adres IP.
 • (b)   Wprowadzić określony adres IP, dla przykładu “192.168.122.1”
 • (c)   Wprowadzić adres IP w obrębie jednej podsieci lub tej samej puli adresów IP jak “192.168.123.*”, “192.168.*.*” lub “*.*.*.*”

Aby sprawdzić, czy funkcja Port Forwarding została poprawnie skonfigurowana dla serwera FTP:

 1. Upewnij się, że twój serwer FTP został skonfigurowany i działa.
 2. Potrzebny będzie komputer z dostępem do Internetu poza siecią lokalną (dalej opisywany jako "Internet PC"). Ten komputer nie powinien być podłączony w żaden sposób do routera ASUS.
 3. Na Internet PC, użyj WAN IP aby uzyskać dostęp do serwera FTP używając aplikacji klienckiej FTP lub przeglądarki FTP. Jeżeli funkcja port forwarding została poprawnie skonfigurowana, będziesz w stanie uzyskać dostęp do plików znajdujących się na serwerze FTP.

 

Aby skonfigurować Port forwarding dla serwera https:

Przed konfiguracją funkcji port forwarding dla serwera HTTP, komputer łączący się przez Internet nie może byc połączony serwera HTTP.

W sekcji podstawowej konfiguracji wybierz "HTTP" z listy rozwijalnej "Famous Server List". Wprowadź port lub zakres portów dla serwera HTTP oraz wybierz lokalny IP.

W tym przykładzie, adres serwera LAN IP to "192.168.1.103". 

Kliknij na "Edit" a następnie wybierz "Apply".


Serwer HTTP działa teraz wykorzystując poniższe ustawienia:
Host: 123.123.123.123
Port: 80

Cel źródłowy: Reguły, dla których adres IP może być przekierowany dla pasującego portu

Dla adresu Source IP, możesz:

 • (a)   Pozostawić puste. Nieokreślony, czyli dowolny źródłowy adres IP.
 • (b)   Wprowadzić określony adres IP, dla przykładu “192.168.122.1”
 • (c)   Wprowadzić adres IP w obrębie jednej podsieci lub tej samej puli adresów IP jak “192.168.123.*”, “192.168.*.*” lub “*.*.*.*”

 

Aby sprawdzić, czy funkcja Port Forwarding została poprawnie skonfigurowana dla serwera https:

 1. Upewnij się, że twój serwer HTTP został skonfigurowany i działa.
 2. Potrzebny będzie komputer z dostępem do Internetu poza siecią lokalną (dalej opisywany jako "Internet PC"). Ten komputer nie powinien być podłączony w żaden sposób do routera ASUS.
 3. Na Internet PC, uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres WAN IP routera w pasku adresu. Jeżeli funkcja port forwarding została poprawnie skonfigurowana,będziesz w stanie uzyskać dostęp do strony internetowej dostarczanej przez twój serwer HTTP.

Uwaga: *Zapoznaj się z FAQ - Jak sprawdzić uzyskany adres IP oraz jak skonfigurować IP statyczne za pomocą ASUSWRT.

**Jeśli chcesz przypisać zakres portów, dla przykładu 10200:10300, komputerowi który używa ten sam zakres, należy wprowadzić nazwę usługi, zakres portów orz lokalny adres IP, lecz pozostawić pole Local Port jako puste.