ASUS Premium Care

 

ASUS Premium Care

ASUS oferuje szereg opcji rozszerzonej obsługi twojego produktu ASUS, w zależności od
twojego budżetu oraz potrzeb.


Gdzie mogę kupić ASUS Premium Care?

 

Pobierz MyASUS! Twój 10% kod rabatowy to “APCARE”

 

Korzyści z ASUS Premium Care

 • Zmniejsz koszty dzięki dostosowanemu do potrzeb pakietowi usług, który spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie wsparcia.
 • Usługi Asus Premium Care wykraczają poza standardową gwarancję, dając pewność maksymalnej ochrony.
 • Zminimalizuj przestoje, wykorzystując skalę i umiejętności firmy ASUS.

ASUS Premium Care może stworzyć pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb, aby chronić Twoje produkty ASUS.

ASUS Premium Care oferuje kilka poziomów obsługi, które spełnią Twoje potrzeby. Są to cztery pakiety usług: Przedłużenie gwarancji, Lokalna ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem, Lokalna obsługa Onsite oraz Pakiet serwisowy baterii. Zapoznaj się z poniższymi produktami, aby dowiedzieć się więcej o usłudze ASUS Premium Care.

 

Przedłużenie gwarancji

Pakiet Przedłużenia gwarancji ASUS uwalnia Cię od tych obaw, zapewniając usługi gwarancyjne po wygaśnięciu standardowej gwarancji na Twój produkt ASUS.

 

 • Pod warunkiem dokonania aktywacji, okres gwarancji Twojego produktu rozpocznie się automatycznie od daty zakończenia standardowej gwarancji.
 • Z wyjątkiem zmiany okresu gwarancji, wszystkie inne warunki pozostają takie same jak w przypadku standardowej gwarancji ASUS.
 • Ten pakiet serwisowy nie obejmuje oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, bezpłatnych akcesoriów, takich jak mysz lub torba, oraz uszkodzeń spowodowanych przez klienta.

Lokalna Ochrona przed Przypadkowym Uszkodzeniem

Wypadki się zdarzają. Ochrona przed Przypadkowym Uszkodzeniem pomoże Ci uniknąć kosztów naprawy lub wymiany w przypadku wypadków, które zdarzają się podczas normalnego użytkowania.

 • Niniejszy pakiet serwisowy zapewnia ochronę przed następującymi rodzajami przypadkowych uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania: Upadki lub inne kolizje, uszkodzenia płynem, przepięcia elektryczne, oraz przypadkowe stłuczenia.
 • W ramach niniejszego Pakietu Serwisowego, na okres jego trwania nieograniczona ilość kluczowych części może być przedmiotem reklamacji, począwszy od daty aktywacji niniejszego pakietu serwisowego. W przypadku dodatkowych roszczeń z tytułu naprawy części kluczowych koszty robocizny, wysyłki i innych części zamiennych ponosi klient.
 • Łączne skumulowane koszty usług naprawczych świadczonych w ramach niniejszego pakietu serwisowego nie mogą przekroczyć ceny zakupu Produktu przez klienta.
 • Wszystkie elementy naprawione lub wymienione przez Centrum Serwisowe ASUS będą objęte gwarancją przez trzy miesiące lub przez resztę okresu gwarancyjnego, w zależności od tego, który jest dłuższy.

Lokalna obsługa On-Site

Dzięki usłudze On-Site Service, autoryzowany technik ASUS-a naprawi urządzenie na wyznaczonym miejscu, jeśli problem nie może być rozwiązany przez telefon lub pomoc online.

 • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany zdalnie, autoryzowany technik firmy ASUS zorganizuje pomoc techniczną na miejscu, zazwyczaj do końca następnego dnia roboczego. Czas reakcji może się różnić w zależności od położenia geograficznego, dostępności części zamiennych i lokalnego serwisu.
 • Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego i prawidłowego użytkowania w okresie obowiązywania niniejszego pakietu serwisowego, firma ASUS naprawi lub wymieni wadliwe części produktu lub sam produkt na nowe lub regenerowane części lub produkty, które są funkcjonalnie równoważne lub lepsze od oryginalnie dostarczonych.
 • Jeśli wadliwe części zostaną wymienione w ramach tej usługi, użytkownik zgadza się z góry na przeniesienie prawa własności do wymienionych wadliwych części na firmę ASUS.

Pakiet Serwisowy Baterii

Pakiet serwisowy baterii jest przedłużeniem okresu standardowej gwarancji na baterię. Dzięki temu pakietowi gwarancyjnemu, bateria zastępcza zostanie dostarczona, jeśli bateria laptopa okaże się wadliwa.

 

 • Masz prawo do jednej wymiany baterii rocznie w przypadku awarii baterii w przedłużonym okresie po okresie standardowej gwarancji na baterie.
 • Z wyjątkiem zmiany okresu gwarancji na baterię, wszystkie pozostałe warunki są takie same jak w przypadku standardowej gwarancji na baterię. Warunki standardowej gwarancji na baterie można znaleźć w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.
 • Ten pakiet serwisowy obejmuje tylko oryginalną baterię dostarczoną z produktem ASUS.
 • Wymieniona bateria będzie objęta gwarancją w ramach niniejszego pakietu serwisowego przez pozostały okres gwarancji, jednak nie krócej niż przez trzy miesiące.
 • Ten pakiet serwisowy obejmuje wyłącznie wady fabryczne i nie obejmuje spodziewanego zmniejszenia wydajności w związku z użytkowaniem.
 • Zakres usług i gwarancji może się różnić w zależności od regionu i kraju. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub przedstawicielem partnera w celu potwierdzenia dostępnych opcji.
 • Aktualne i pełne informacje na temat gwarancji firmy ASUS można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy ASUS pod adresem https://www.asus.com/pl/support/.
 • Chociaż staramy się prezentować jak najdokładniejsze i najbardziej wyczerpujące informacje w momencie publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

 

 

 

 

* Zakres ochrony gwarancyjnej oraz dostępne usługi mogą się różnić w zależności od kraju. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub przedstawicielem ASUS, aby potwierdzić dostępne możliwości.

* Odwiedź stronę Wsparcia Technicznego ASUS pod adresem https://www.asus.com/pl/support/faq/1041573 która zawiera aktualne i kompletne informacje gwarancyjne.

* Staramy się przedstawić jak najbardziej dokładne i wyczerpujące informacje w momencie publikacji, jednak zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.