ASUS Premium Care

Dbamy o Twój sprzęt - ASUS zapewnia lepszą ochronę dzięki Premium Care.

 

 

Czym jest ASUS Premium Care?

 

Dzięki ASUS Premium Care możesz przedłużyć okres gwarancji, rozszerzyć zakres gwarancji i dodać dodatkową ochronę do produktów ASUS dzięki bezproblemowej naprawie lub wymianie.

 

Kiedy mogę zakupić ASUS Premium Care dla moich produktów ASUS?

 

Możesz kupić ASUS Premium Care w ciągu 180 dni od daty wystawienia faktury na produkty ASUS.

 

Gdzie mogę kupić ASUS Premium Care dla moich produktów ASUS?

 

ASUS Premium Care można kupić tylko w kraju, w którym pierwotnie zakupiono nowy produkt ASUS. Gwarancje możesz kupić za pomocą:

 1. Aplikacji MyASUS: Instrukcja przedstawiona w danym linku: Proces zakupu pakietu przedłużenia gwarancji.
 2. Odwiedź sklep ASUS i kliknij sekcję przedłużenia gwarancji.
 3. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą ASUS, aby uzyskać szczegółowe informacje.

* Proszę pamiętać, że dostępność ASUS Premium Care może się różnić w zależności od kraju.

 

Usługa ASUS Premium Care jest dostępna dla następujących produktów ASUS:

 1. Laptop
 2. Komercyjny laptop
 3. Laptop do gry
 4. All-In-One PC
 5. Komercyjny komputer stacjonarny
 6. Kliencki komputer stacjonarny
 7. Mini PC, Vivo PC
 8. Serwery
 9. VGA

* Proszę pamiętać, że dostępność linii produktów Premium Care może się różnić w zależności od kraju.

 

Co obejmuje usługa ASUS Premium Care?

 

 1. ASUS Premium Care ma zastosowanie wyłącznie do oryginalnych elementów konstrukcyjnych wbudowanych w Produkty ASUS, z wyłączeniem wszelkich części niezainstalowanych przez ASUS, części innych niż ASUS zastąpione przez ASUS Service Center, wszelkiego oprogramowania, urządzeń zewnętrznych, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych i dołączonych materiałów eksploatacyjnych (w tym między innymi bateria, torby, wspierane nośniki, kable i przewody oraz mysz). ASUS nie ponosi odpowiedzialności za przywrócenie lub ponowną instalację jakichkolwiek danych, lub programów innych niż oprogramowanie zainstalowane przez ASUS podczas tworzenia Produktu ASUS.
 2. Bateria produktu jest uważana za część eksploatacyjną. Ze względu na cykl życia baterii może obowiązywać ograniczona gwarancja na tę część. Okres gwarancji na akumulator podlega standardowej gwarancji otrzymanej z produktem ASUS. ASUS Premium Care nie obejmuje przedłużenia gwarancji na baterie, chyba że zaznaczono inaczej w certyfikacie lub w dokumencie zakupu.

 

Jak aktywować ASUS Premium Care? 

 

Krok 1 : Zostań członkiem ASUS

Przejdź do strony ASUS Member Site i zarejestruj się, aby zostać członkiem ASUS. Jeśli jesteś już członkiem ASUS, przejdź do kroku 2.

Krok 2 : Zarejestruj produkt

Zaloguj się do witryny ASUS Member Site i kliknij „Rejestracja produktu” w lewej kolumnie. Proszę wypełnić formularz odpowiednimi danymi produktu ASUS. Jeśli już zarejestrowałeś swój produkt, przejdź do kroku 3.

Krok 3 : Aktywuj swoją opiekę premium

Kliknij „Aktywacja przedłużonej gwarancji” w menu po lewej stronie i postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

(1) Wybierz zarejestrowany produkt, za pomocą którego chcesz aktywować ASUS Premium Care.

(2) Wprowadź kod umowy i hasło.

(3) Kliknij Prześlij, aby zakończyć proces.

 

Regulamin i warunki użytkowania:

 1. ASUS Premium Care jest przeznaczony tylko dla produktów ASUS.
 2. Upewnij się, że zakupiony typ ASUS Premium Care odpowiada Twojemu produktowi ASUS.
 3. Jeden kod umowy ASUS Premium Care można zastosować tylko raz na jednym produkcie ASUS.
 4. ASUS Premium Care można kupić i aktywować tylko w kraju, w którym pierwotnie zakupiono nowy produkt ASUS. ASUS zastrzega sobie prawo do decydowania, czy produkt ASUS kwalifikuje się do zakupów ASUS Premium Care.
 5. Międzynarodowe usługi gwarancyjne są ograniczone do krajów, w których ASUS świadczy usługi międzynarodowe. Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju.
 6. Zachowaj zarówno dowód zakupu produktu ASUS, jak i dowód zakupu ASUS Premium Care w celach informacyjnych, jeśli przyszłe zgłoszenia serwisowe będą wymagane.
 7. Wszystkie komponenty, lub produkty naprawione lub wymienione przez ASUS, lub autoryzowanego technika ASUS będą objęte gwarancją przez pozostały okres standardowej gwarancji, ale nie krócej niż przez trzy miesiące po świadczeniu usługi zgodnie z ASUS Premium Care.
 8. Przed skontaktowaniem się z ASUS w sprawie naprawy:
 • Wykonaj kopię zapasową wszystkich swoich danych osobowych i usuń wszelkie poufne, zastrzeżone informacje z dysku twardego. ASUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę własnych programów, danych lub informacji, jak wskazano powyżej.
 • Zweryfikuj następujące informacje o swoim produkcie ASUS: wersja systemu operacyjnego, wersja BIOS i powiadom, jeśli dokonałeś ostatnich zmian sprzętu lub oprogramowania.
 • Upewnij się, że masz następujące informacje: nazwa modelu, numer seryjny, faktura sprzedaży/paragon produktu ASUS wraz z datą zakupu i karta gwarancyjna. Będziesz musiał przedstawić dowód zakupu, zanim jakakolwiek usługa gwarancyjna zostanie zaoferowana lub zostanie zaplanowana do wykonania.

 

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z centrum wsparcia:

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ASUS Premium Care, możesz się z nami skontaktować za pomocą  strony wsparcia lub aplikacji MyASUS.