Informații Importante

Politica privind garanţia comercială pentru notebookuri

Cea mai recentă actualizare : 2013/11/27

Asus oferă o garanţie limitată pentru produsele hardware de marcă. Această garanţie limitată nu acoperă aplicaţiile sau programele software, produsele non-Asus şi echipamentele periferice de marcă non-Asus.

Asus garantează că notebookul Asus pe care l-aţi achiziţionat nu prezintă defecte de material sau de manoperă în condiţii de utilizare normală în perioada de garanţie limitată. Perioada de garanţie limitată începe de la data achiziţionării. Chitanţa de vânzare, care indică data achiziţionării, reprezintă dovada datei achiziţionării. Centrele noastre de service sau furnizorii de service autorizaţi vă pot solicita să prezentaţi o dovadă a achiziţionării ca o condiţie pentru a beneficia de service în garanţie. Aveţi dreptul la service în garanţie pentru echipamente hardware dacă este necesară o reparaţie în cadrul Perioadei de garanţie limitată.

Pe parcursul perioadei de garanţie limitată, Asus, la discreţia sa, va repara sau va înlocui orice componentă defectă. Toate piesele de schimb sau modulele eliminate în conformitate cu această garanţie limitată devin proprietatea Asus.

A. Excluderi de la acest serviciu de garanţie limitată

Asus nu garantează funcţionarea neîntreruptă sau lipsită de erori a produsului. Orice asistenţă tehnică sau de alt tip furnizată pentru produsul în garanţie, cum ar fi asistenţa prin telefon cu întrebări de tipul „cum să” sau asistenţa privind configurarea şi informaţiile despre produs, va fi furnizată fără niciun fel de garanţie. Garanţia acoperă numai defecţiunile sau erorile survenite în perioada de garanţie şi în condiţii normale de utilizare, precum şi defectele de material sau de fabricaţie. Garanţia nu se aplică dacă:

 • produsul a fost alterat, reparat şi/sau modificat de personal neautorizat;
 • numărul de serie al notebookului, componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
 • sigiliile de garanţie au fost rupte sau alterate;
 • produsul prezintă deteriorări cauzate de accidente, dezastre naturale, utilizare defectuoasă intenţionată sau accidentală, abuz, neglijenţă sau întreţinere necorespunzătoare sau utilizare în condiţii anormale;
 • produsul este deteriorat datorită instalării sau conectării incorecte la un dispozitiv periferic (de exemplu, monitor sau tastatură);
 • produsul prezintă deteriorări cauzate de o cădere de tensiune electrică externă sau de un accident;
 • există avarii cauzate prin utilizarea în afara parametrilor de operare sau de stocare sau în mediile prezentate în manualul de utilizare;
 • produsul prezintă deteriorări datorită utilizării de componente care nu sunt fabricate sau vândute de ASUS;
 • produsul prezintă deteriorări sau pierderea oricărui program, a datelor sau a mediilor de stocare amovibile sau se produc costuri din recuperarea oricăror programe sau date;
 • produsul prezintă deteriorări cauzate de software-uri de la terţi sau de viruşi;
 • produsul prezintă pierderi de software sau de date, care se pot produce în timpul reparaţiilor sau al înlocuirii.

Returnarea unui notebook la un centru de service pentru notebookuri Asus sau la un furnizor de servicii autorizat Asus în perioada de garanţie nu înseamnă automat faptul că acesta va fi reparat în mod gratuit. La recepţionarea produsului, centrul de service îşi rezervă dreptul de a verifica valabilitatea garanţiei şi a solicitării dvs. de service în garanţie.

Asus, centrul de service pentru notebookuri Asus, furnizorul de servicii autorizat Asus sau revânzătorul nu răspunde pentru informaţiile dvs. confidenţiale, de proprietate sau personale pe care le conţine produsul pe care îl returnaţi, din orice motiv, la Asus, la centrul de service pentru notebookuri Asus sau la furnizorul de servicii autorizat Asus. Trebuie să eliminaţi toate aceste informaţii din produs înainte de returnarea acestuia.

Asus, Centrul de service pentru notebookuri Asus şi/sau furnizorul de service autorizat Asus nu are nicio responsabilitate pentru deteriorarea sau pierderea oricăror date personale, programe sau suporturi de stocare amovibile. Asus nu răspunde pentru restaurarea sau reinstalarea oricăror alte date sau programe decât software-urile instalate de Asus la fabricarea produsului.

Avertisment:

 • Perioada de garanţie poate să difere în funcţie de regiune; solicitaţi informaţii de la punctul de achiziţie.
 • garanţia îşi pierde valabilitatea dacă deteriorarea/disfuncţionalitatea este cauzată de manipulare/utilizare necorespunzătoare sau de distrugere.
 • Garanţia îşi pierde valabilitatea dacă eticheta cu numărul de serie este îndepărtată sau ruptă.
 • Garanţia îşi pierde valabilitatea dacă produsul este dezasamblat de utilizatorul final sau de centre de reparaţii neautorizate de Asus.
 • Vizitaţi pagina Web „Asistenţă premium ASUS” din site-ul de asistenţă ASUS pentru extinderea garanţiei sau informaţii despre pachetul special de garanţie; pentru service în timpul perioadei de garanţie extinsă, contactaţi punctul de achiziţie.

Pentru informaţii despre linia telefonică de service pentru notebookuri, consultaţi AICI.