ASUS layout test

Korporácie a veľké firmy

Pre veľké globálne podniky môže špecializácia oddelení (ako je výroba, marketing, dizajn, služby, inžinierske a transakčné úlohy) viesť k celému radu potrieb, ktoré je potrebné brať do úvahy pri plánovaní nákupu hardvéru. Špecifikácie produktu, funkčnosť, popredajný servis a údržba musia byť vykonané tak, aby sa pokúsili dosiahnuť čo najmenšie celkové náklady na majetok a zároveň poskytovali najúčinnejšie konfigurácie po celú dobu životnosti zariadení. Bezpečnostné aspekty a potreby jednotlivých používateľov sú tiež kľúčovými faktormi, ktoré musia útvary pre správu výpočtovej techniky posudzovať.

 • Servisné organizácie

  Často ide o oblasť vyžadujúcu relatívne skromný výkon, ako sú administratívne alebo podporné funkcie zahrňujúce spracovanie textu alebo úlohy vytvorené v prehliadači. Pre optimálnu účinnosť je potrebné venovať pozornosť ergonómii pracoviska.

  Viac informácií
 • Marketing

  Pokrytie širokej škály požiadaviek, od mobility po výkon a s potrebou kompatibility rozhraní s celým radom periférií, môže byť náročné splniť požiadavky marketingových oddelení. Kľúčom je dosiahnutie správnej rovnováhy medzi výkonom a mobilitou.

  Viac informácií
 • Umelci a návrhári

  Kreatívnu pracovníci podporovaní efektívnou, bezpečnou a výkonnou infraštruktúrou pomáhajú podnikom v mnohých priemyslových odvetviach maximalizovať ich komerčnú výhodu. Rýchle úložisko, vysoko výkonnej pracovnej stanice, vysokorýchlostné siete a spoľahlivé riešenia serverov a úložísk tvorí základ pre bezproblémový chod vašej firmy.

  Viac informácií
 • Obchodníci

  Pre mobilných obchodníkov sú potrebné trvalé, spoľahlivé a rýchle prenosné počítačové riešenia, najmä ak musia vzdialene pracovať dlhšiu dobu. Vďaka komplexnej ponuke mobilných produktov môže ASUS posilniť možnosti samostatných mobilných pracovníkov.

  Viac informácií
 • Správa a ukladanie dát

  Či už je využívaný verejný alebo súkromný cloud computing, firmy musia čeliť problémom so správou veľkého množstva dát. Z pohľadu správy IT je dôležitá spoľahlivá, rýchla a škálovateľná infraštruktúra, od sietí až po servery a úložiská.

  Viac informácií
 • Financie

  Finančné oddelenia môžu mať širokú škálu požiadaviek na výpočtovú techniku, od malých počítačov s nízkym výkonom, ako je EeeBox pre zadávanie dát, až po vysoko výkonné počítače, ktoré zvládnu veľké a zložité finančné analýzy, predpovede a modelovanie.

  Viac informácií
 • Distribúcia a skladovanie

  Zariadenia typu Thin client sú bežnou súčasťou vybavenia v distribučných a skladovacích prostrediach, aj keď v poslednej dobe sa aj do týchto odvetví začínajú presadzovať mobilné zariadenia, ako sú tablety.

  Viac informácií
 • Meeting Room

  Conference rooms are important places for brainstorming, project coordination and planning. They often require a wide range of technologies to be available, such as video conferencing, projection, Wi-Fi, digital signage, large-screen displays and more.

  Viac informácií

Spracovanie prebehlo úspešne

Zobraziť všetko