ASUS layout test

Mobilné riešenia

BYOD (Prineste si vlastné zariadenia) sa na pracovisku stáva stále častejšou praxou a niektoré spoločnosti tiež začali prijímať zásady CYOD (Vyberte si vlastné zariadenie). Poskytovanie inteligentných mobilných zariadení musí byť v súlade s postupmi správy informácií podnikov a zároveň musí zamestnancom poskytovať otvorené a spoločné pracovné prostredia a schopnosť pripojenia k sieťam bez toho, aby sa museli fyzicky vyskytovať v kancelárii.

Odporúčané produkty

Riešenie